Home

Inspektorát práce

Oblastní inspektorát práce pro hlavní město Prahu se sídlem v Praze. Vedoucí inspektor JUDr. Luboš Záveský Kladenská 103/105 160 00 Praha 6 tel: +420 950 179 311 fax: +420 950 179 309 e-mail: praha@suip.cz Datová schránka: dqiefdg. Kontakt na vedoucí zaměstnance Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prah přehledy úřadů, kontaktní údaje, činnosti, okresy. Oblastní inspektorát práce pro hl.m. Prahu se sídlem v Praze; Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Kraj Vysočina - regionální kancelář Jihlav Inspektorát práce může zaměstnavateli za porušení zákona udělit pokutu. Jak podat stížnost nebo podnět ke kontrole na inspektorát práce. V případě, že jako zaměstnanec máte oprávněné podezření z porušování pracovněprávních předpisů nebo bezpečnosti práce vaším zaměstnavatelem, můžete svou stížnost nebo. Inspektorát práce: Co to je a kdy se na něj obrátit? Inspektorát práce je orgán státní správy, který má za úkol kontrolovat dodržování předpisů zaměstnavateli v oblasti pracovněprávních vztahů a bezpečnosti práce.. Můžete se na něj obrátit, pokud řešíte v zaměstnání následující problémy

Kontakty Státní úřad inspekce práce

 1. Inspektorát práce: Kdy může pomoci? Státní úřad inspekce práce je orgán státní správy, který má za úkol kontrolovat dodržování pracovněprávních předpisů zaměstnavatelem. V případě, že zjistí porušení povinností, může ukládat pokuty a je také oprávněn vyžadovat nápravu zjištěných nedostatků
 2. Pokud bezpečnost práce neřešíte, obavy jsou zcela jistě na místě. Maximální sankce je až 2 000 000 Kč a někteří inspektoři se skutečně nebojí vysokými sankcemi ohánět. Pokud ale bezpečnost práce řešíte, byť ne na 100%, inspektor práce se Vám pokusí pomoci a poradit, jak bezpečnost práce zlepšit
 3. Název úřadu: Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj se sídlem v Ostravě: Adresa: Živičná 1123/2, 702 00 Ostrav
 4. Inspektorát práce. V případě většiny nekalých praktik se jedná o nedodržování povinností zaměstnavatele vyplývajících z právních předpisů v pracovněprávních vztazích a Vy se můžete obrátit na příslušný oblatní inspektorát práce
 5. Inspektorát práce Státní úřad inspekce práce a osm oblastních inspektorátů práce jsou orgány státní správy, jejichž hlavním úkolem je kontrola dodržováni povinností plynoucích z pracovněprávních předpisů včetně předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
 6. Zákonem se zřizuje Státní úřad inspekce práce (dále jen úřad) a Oblastní inspektoráty práce (dále jen inspektorát). V části třetí zákona o inspekci práce jsou v § 7 uvedena oprávnění inspektora, v § 8 povinnosti inspektora a v § 9 povinnosti kontrolované osoby při kontrole, více viz článek: Základní fakta.

Oblastní inspektorát práce Hradec Králové má úřední dny od pondělí do pátku. V pondělí a ve středu jsou úřední hodiny od 8 do 17 hodin, v těchto dnech probíhá poradenství do 16,50 hodin. V úterý, ve čtvrtek a v pátek jsou úřední hodiny od 8 do 14 hodin. Oblastní inspektorát práce Hradec Králov Inspektorát bezpečnosti práce nebo též plným názvem Státní úřad inspekce práce je úřad, který dohlíží na dodržování předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (). Jedná se o orgán státní správy, jehož hlavním úkolem je kontrola dodržováni povinností plynoucích z pracovněprávních předpisů včetně předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při. Již v publikovaném příspěvku Inspekce práce - připravte se na kontroly byla podána informace o novém úřadu - inspekci práce, který na základě zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce obsáhl celou řadu oprávnění na úseku ochrany pracovněprávních vztahů. Ta by nic neznamenala, kdyby zákon nepřiznal novému úřadu jasně formulovaná práva a sankce, které. Praha - Pokuty v celkovém součtu 57,1 milionu korun uložil v loňském roce Státní úřad inspekce práce za porušování pracovněprávních předpisů. Jde o další výrazný nárůst oproti předchozím letům: V roce 2012 dostali zaměstnavatelé pokuty v celkové výši 43,3 milionu korun, v roce 2011 jen 37 milionů Oblastní inspektorát práce pro hlavní město Prahu se sídlem v Praze. Kladenská 103/105 160 00 Praha 6. tel: +420 950 179 310 fax: +420 235 362 00

Inspektoráty práce - statnisprava

 1. Aktuální ověřené informace: adresa, telefon, e-mail, provozní hodiny a hodnocení Oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj, Praha, Žižkov. Telefon: 950 179.
 2. Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj Úřad pro inspekci práce. Orgán státní správy, jehož hlavním úkolem je kontrola dodržováni povinností plynoucích z pracovněprávních předpisů včetně předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. K základní úkolům úřadu patří.
 3. Oblastní inspektorát práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem vykonává působnost v Ústeckém kraji a v Libereckém kraji. 6. Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj se sídlem v Hradci Králové vykonává působnost v Královéhradeckém kraji a v Pardubickém kraji. 7
 4. Měl by na takové jednání upozornit inspektorát práce, což je samozřejmě také otázka osobní odvahy. My v případě podání podnětu zkoumáme, zda byl, nebo nebyl porušen zákoník práce, případně zákon o zaměstnanosti. Pokud vyhodnotíme, že se obsah podání dotýká i jiných správních orgánů, postupujeme to.

2020 evidoval Úřad práce ČR celkem 274 526 uchazečů o zaměstnání. To je o 2 841 více než v říjnu a o 77 237 osob více než před rokem. Jedná se o nejvyšší listopadovou hodnotu od roku.. Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj se sídlem v Ostravě vykonává působnost v Moravskoslezském kraji a Olomouckém kraji 2) § 18 odst. 1 zákoníku práce. 3) § 274 odst. 2 zákoníku práce. 3a) § 8 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Oblastní inspektorát práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem Telefon: 800 60 70 60 (bezplatná linka), 950 179 711 (Ústí nad Labem), 950 179 789 (Liberec) E-mail: usti@suip.cz. Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj se sídlem v Hradci Králov Státní úřad inspekce práce (zkratka SÚIP) je správní úřad České republiky podřízený Ministerstvu práce a sociálních věcí.Byl zřízen zákonem č. 251/2005 Sb., o inspekci práce.Hlavní náplní práce úřadu je kontrola dodržování povinností plynoucích z pracovněprávních předpisů Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj . Adresa: Říční 1195, 501 01 Hradec Králov é. Web:.

Inspektorát bezpečnosti práce - jak podat stížnost? BOZP

Inspektorát práce: Kdy se na něj obrátit? - Blog Orange

Inspektorát práce: Kdy může pomoci? - Manpowe

ZÁKON č. 251/2005 Sb. o inspekci práce, který usnesl Parlament České republiky. Tento zákon obsahuje celkem 5 částí a pojednává především o sankcích a pokutách za nedodržování bezpečnosti práce a požární ochrany (BOZP a PO). Vzhledem k tomu, že zákon je velmi rozsáhlý, vyznačili jsme pro vás pokuty a sankce červenou barvou Inspektorát práce však nic nezjistil, začal se vymlouvat na nedostatečnou legislativu, ale to nebyla pravda, inspektorát práce již v té době mohl jako důkaz použít audio-vizuální záznamy a dokonce je mohl sám pořizovat. Existovaly i jiné cesty vedoucí ke zjištění skutečného stavu věci, ale inspektorát práce to.

Jak probíhá kontrola inspekce práce? Praktické rady, typy

Práce "na černo" MARK II :: Neprizpusobeni

Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a

Informace o dopravních inspektorátech - kontakty, mapy, úřední hodiny. Praktické návody a formuláře Zákoník práce totiž říká, že závislá práce má být vykonávána na náklady zaměstnavatele. Podle partnera právní společnosti BDO Legal Lukáše Regece je možné například spotřebovanou energii proplácet podle odpracované doby tak, že zaměstnavatel nahradí poměrnou část měsíční faktury Oblastní inspektorát práce je jednou z nejobávanějších státních institucí. Pokuty v řádu statisíců až miliónu, které jsou často využívány. Detailně o pravomocech a pokutách si můžete přečíst v zákoně č. 251/2005 Sb. - O inspekci práce. Kontroly se obvykle ohlašují několik dní předem Inspektorát práce Vás vyrozumí, zda kontrolu provede, nebo ne. Pokud kontrolu neprovede, měl by Vám sdělit důvody. Pokud ji provede, musí Vás písemně informovat o výsledku kontroly. Žaloba na soud Pokud Vás šikanují z důvodů uvedených v antidiskriminačním zákonu (první strana letáku), můžet

Region: Devět smrtelných pracovních úrazů - Slovácký deník

Inspektorát je orgánem státní správy a je podřízen Českému úřadu bezpečnosti práce v Praze a Ministerstvu práce a sociálních věcí. Vykonává státní odborný dozor nad bezpečností práce a technických zařízení a nad dodržováním stanovených pracovních podmínek Řada podnikatelů má jen velmi mlhavou představu o tom, jak kontrola orgánů inspekce práce probíhá - samozřejmě až do té doby, kdy se dostaví inspektoři. Více praktických informací Vám poskytne následující článek. Podrobný obsah. Co je Inspekce práce a za jakým účelem byla zřízena; Kontrolní působnost inspekce. inspektorát práce - Kompletní judikatura/judikáty - více než 600.000 rozsudků všech soudů ČR, SR a EU. Všechny zveřejněné rozsudky soudů, rozsudek soudu, soudní rozhodnutí, judikáty Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu ČR, Vrchních soudů a SDEUÚstavního soudu Č

Inspektorát práce je ze zákona povinen kontrolovat, zda nedochází ze strany zaměstnavatele k nerovnému zacházení se zaměstnanci. V případě, že inspektorát práce dojde k závěru, že uvedené jednání je v rozporu se zákonem, může zaměstnavateli uložit pokutu až 400 000 Kč (1) Zřizují se Státní úřad inspekce práce (dále jen úřad) a oblastní inspektoráty práce (dále jen inspektorát), které jsou správními úřady. Sídlem úřadu je Opava. Označení, sídla a územní obvody inspektorátů jsou uvedeny v příloze k tomuto zákonu. (2) Úřad je účetní jednotkou Státní zemědělská a potravinářská inspekce | Volná místa. V případě, že jste nenašli pozici, o kterou máte zájem, nebo máte nějaké otázky ohledně práce u SZPI, neváhejte nás kontaktovat na e-mailu: volnamista@szpi.gov.cz Změny v trestání za porušení soukromí zaměstnanců přináší novela zákona o inspekci práce, která vstoupila v platnost v polovině letošních prázdnin.. Od 29. července se mohou zaměstnanci, kteří mají podezření z narušení jejich soukromí ze strany zaměstnavatele, obracet na inspektorát práce

Kontakty firmy Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský Zlínský kraj, Kontaktní údaje, adresa firmy, provozní doba, umístění sídla firmy na mapě, informační qr kód, plánovač trasy, kontaktní osob České Budějovice - Oblastní inspektorát práce uložil v lednu 2012 českobudějovické stavební firmě pokutu 150 000 korun. Při kontrole dodržování povinností 31.12.201 Inspektorát bezpečnosti práce, Hradec Králové, Inspektorát bezpečnosti práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj se sídlem v Hradci Králové. REQUEST TO REMOVE Inženýři bezpečnosti práce a ochrany zdraví - volná.

Milan Moravec - Pirati

Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj; Státní úřad inspekce práce; Olomoucký kraj; Oblastní inspektorát práce pro Olomoucký kraj; Pardubický kraj; Oblastní inspektorát práce pro Pardubický kra OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ A OLOMOUCKÝ KRAJ regionální kancelář v Olomouci. Na Šibeníku 1179/5, Nová Ulice, Olomouc. Poptávka dotaz 950 179 216. STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE. Kolářská 451/13, Město, Opava. Poptávka dotaz 950 179 101 rizicích při výkonu práce a o tom, jaká opatření k jejich odstranění byla přijata. Postavení a úkoly jednotlivých inspektorátů. Příslušný inspektorát. vykonává kontrolu v rozsahu stanoveném v zákoně /viz shora/ práce, o místu výkonu, základní předpoklady pro výkon práce, týdenní pracovní dobu, výši nabízené mzdy a informaci o tom, zda se jedná o poměr na dobu neuritou ÿi neuritou). Zaměstnavatel zároveň musí požádat o zařazení pracovního místa mezi pracovní pozice, které lz

Články na Pražský deník se štítkem Inspektorát práce. Průměrná kráva v EU získává dotacemi víc než 1,2 miliardy lidí na svět Vysočina -Jihlavský inspektorát práce vyšetřoval na Vysočině v loňském roce celkem čtyři tragické 13.8.2011 Dukovany dodržují bezpečnost práce 09.10.2020 Vyhlášení výběrového řízení - rada/odborný rada - školní inspektor/ka - Jihomoravský inspektorát II Ústřední školní inspektor České školní inspekce jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm Oblastní inspektorát práce pro hl. město Prahu. Kladenská 103/105 160 00 Praha 6 tel.: 950 179 310 fax: 950 179 309 e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj. náměstí Barikád 1122/2, 130 00 Praha 3 tel.: 950.

Cizinecká policie zjistila celkem 4 300 osob při nelegální migraci. 30.10.202 Články na Jihlavský deník se štítkem Inspektorát práce. Semerád: Dělníci jsou mnohdy pod tlakem, tak často riskují Jihlava - Kraj Vysočina má letos nejvíce pracovních úrazů za posledních pět let Inspektorát práce: Firma poslance Fialy porušila zákon. 18.11.2010. Prostějov - Firma B. S. KINGS, jejímž jednatelem je poslanec a prostějovský zastupitel Radim Fiala (ODS), okrádala své zaměstnance. Tvrdí to bývalý pracovník této bezpečnostní agentury Miroslav Mojžíš z Prostějova Články na Žďárský deník se štítkem Inspektorát práce. Hettich se stal Bezpečným podnikem Žďár nad Sázavou - Strojírenský podnik Hettich ze Žďáru nad Sázavou se stal jedním z osmi podniků, kterým bylo ministerstvem práce a sociálních věc

Úvodní část projektu Bezpečnost práce ve sportu, řešený VÚBP, v. v. i., seznamuje s aktuálními výstupy BOZP ve fotbalu prostřednictvím podcastů 1. 12 Inspektorát práce, mateřská škola, Zdeněk Souček, Zdeňka Tichá, Karlovy Vary, ústavní soud, Plzeň, Okresní soud v Karlových Varech; Dále z vašeho Deníku. 8 1 Thermal chce lidi na advent nalákat ruským kolem Karlovaráci si z atrakce dělají legraci. Přirovnávají to k městu Pripjať Oblastní inspektorát práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem. ID: xy7efgi | IČO: 75046962 | Ústí nad Labem SNP. Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského Inspektorát práce si došlápl na market Tamda. Asistovala cizinecká policie. 17.2.2020. Kontrola inspektorátu práce dorazila do nového supermarketu vietnamského řetězce Tamda foods ve Všebořicích. Kliknutím zvětšíte. Tamdafoods ve Všebořicích | Foto: Deník / Vilém Maru

Inspektorát práce vyhověl závěrům zástupkyně a v podobným případech bude postupovat dle jejích doporučení. Stěžovatelka pracovala v mateřské škole, kde čelila šikaně ze strany své nadřízené - zástupkyně ředitelky. Ta se měla projevovat neustálými výtkami při plnění pracovních úkolů, nepodloženou. Inspektorát práce zahájí s automobilkou Hyundai v Nošovicích na Frýdecko-Místecku správní řízení, v němž firmě může být udělena pokuta ve výši až dvou miliónů korun. Inspektoři při lednové kontrole v nošovickém závodě zjistili kolem padesáti závad, firma závěry kontroly akceptovala Inspektorát práce měl být schopen z textu podnětu vyhodnotit, která namítaná jednání jsou pro vykonání kontroly relevantní. V rámci druhé kontroly se inspektorát zaměřil na způsob ukončování pracovního poměru bývalých zaměstnanců a zaměstnankyň kvůli podezření na možné nerovné zacházení z důvodu věku Téma Inspektorát práce patří do kategorie: Jiné dotazy z oblasti pracovně-právní legislativy. Téma v sesterské poradně pracovního práva. Další informace k tématu Inspektorát práce naleznete ve spřátelené poradně zaměřené na pracovně právní legislativu a zákoník práce

Články na Deník.cz se štítkem Inspektorát práce. Padl trest za zřícený most ve Vilémově: stavbyvedoucí dostal čtyři roky vězen

Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích, detašované pracoviště Jihlava Třída Legionářů 4181/17 586 01 Jihlava tel.: 950 179 512 Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj se sídlem v Brně Milady Horákové 1970/3 658 60 Brno tel.: 950 179 90 Články na Deník.cz se štítkem Inspektorát práce Inspektorát práce - zaměstnání už rozebírají maminky na webu eMimino. Podívejte se na jejich rady a přidejte do diskuze své zkušenosti

Inspektorát práce

Pokud to zaměstnavatel nedodržuje, obraťte se na inspektorát práce ve vašem kraji. Podnět tam můžete poslat i anonymně. ↑ Nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce máte právo udělat si přestávku. 3. Pauza se nepočítá do pracovní doby STŘEDOČESKÝ INSPEKTORÁT Arabská 683, 160 66 Praha 6 csi.s@csicr.cz Sekretariát tel.: 235 091 034 mobil: 728 856 65

Inspektorát práce - iDNES

Práce: Oblastní inspektorát Liberec Vyhledávejte mezi 142.000+ volných pracovních míst Rychle & Zdarma Konkurenční plat Plný, dočasný a částečný úvazek Odběr novinek Nejlepší zaměstnavatelé v Liberci Práce: Oblastní inspektorát - získat snadno a rychle Oficiální název: Oblastní inspektorát práce pro Liberecký kraj. IČ: 75046962. Adresa: SNP 2720/21, 400 11 Ústí nad Labem. Telefon: +420 472 706 711. Fax: +420 472 772 589. Email: [email protected Články na Orlický deník se štítkem Inspektorát práce. Policisté šli najisto. Nelegálně pracující Ukrajince čeká návrat dom Články na Pardubický deník se štítkem Inspektorát práce. Články na Pardubický deník se štítkem Inspektorát práce. Vybrané články pro vás zdarma. To nejzajímavější z Česka i ze světa každé ráno do Vaší emailové schránky. Děkuji, již jsem odběratelem

Jak postupuje inspektor práce při kontrole? BOZPinfo

Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj se sídlem v Ostravě: 08.10.2019 : 06217460: Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj se sídlem v Plzni: 05.02.2020 : 06216731: Oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj se sídlem v Praze: 11.10.2019 : 0621777 Články na Prachatický deník se štítkem Inspektorát práce Články na Havlíčkobrodský deník se štítkem Inspektorát práce. Za pád mostu padly pokuty České Budějovice, Vilémov - Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu v Českých Budějovicích ukončil správní řízení se třemi subjekty kvůl Články na Českokrumlovský deník se štítkem Inspektorát práce

Inspektorát práce zastavil řízení v městské mateřince Než nadřazený inspektorát rozhodl, změnil se zákon o přestupcích. Dotčené strany to zaskočilo. 29.5.2020 Nikoho jsem nediskriminovala, hájí se ředitelka školk Články na Kolínský deník se štítkem Inspektorát práce Inspektorát bezpečnosti práce Inspektorát bezpečnosti práce - (Diskuse k heslu) Anglicky: Německy: Francouzsky: Safety inspectorate: Arbeitsschutzinspektorat (s) Inspection de la sécurité du travail (f) V češtině jde o špatný/starý pojem. Od r. 2006 pracujeme s pojmem Inspektorát práce Najděte si lepší práci v aktuální nabídce pracovních míst v Liberci a okolí. Upřesněte vyhledávání podle pracovního úvazku, minimálního platu, cizího jazyka či požadovaného vzdělání v nabídkách zaměstnavatelů, úřadů práce a personálních agentu

Za pád mostu ve Vilémově dostanou firmy pokutu 1,5 milionuPokuta za pád mostu ve Vilémově, při kterém zemřeli čtyři

Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a

Zápočtový list: kdy ho budete potřebovat? - Euro

Články na Břeclavský deník se štítkem Inspektorát práce. Články na Břeclavský deník se štítkem Inspektorát práce. Vybrané články pro vás zdarma. To nejzajímavější z Česka i ze světa každé ráno do Vaší emailové schránky. Děkuji, již jsem odběratelem Články na Svitavský deník se štítkem Inspektorát práce. Články na Svitavský deník se štítkem Inspektorát práce. Vybrané články pro vás zdarma. To nejzajímavější z Česka i ze světa každé ráno do Vaší emailové schránky. Děkuji, již jsem odběratelem Články na Opavský a hlučínský deník se štítkem Inspektorát práce. Brano si na sebe pozvalo kontrolu Hradec nad Moravicí - Rozhodně to není hloupý tah Články na Pelhřimovský deník se štítkem Inspektorát práce. Kolotoč narazil s dívkou do zdi. Přestupek, který nikdo neřešil Provozovatel pouťové atrakce nebyl za nehodu v Herálci stíhán ani pokutován

 • Dilnarin demirbag.
 • Sova na zahrade.
 • Toy store 4 cz.
 • Elektrolýza doma.
 • Nadějné vyhlídky csfd.
 • Neon trubice.
 • Fryda letak.
 • Mars gravitace.
 • Treky na aljašce.
 • Buďchlap.
 • Všo harmonogram.
 • Úniková hra jak na to.
 • Datsun 510.
 • Gelové potravinářské barvy recenze.
 • Rozchodové sms.
 • Super hry pro tři.
 • Achilovka zánět léčba.
 • Pampers protekaji.
 • Lucentis spc pdf.
 • Souhrn francouzské gramatiky.
 • Zvuková karta usb.
 • Barf ostrava hrabůvka.
 • Citaty o pravde.
 • Zubní protéza deflex.
 • Kurzíva html.
 • Pyrotechnika hradec králové.
 • Plynová kamna beta.
 • Smažená rýže s ananasem.
 • Shiba inu chovné stanice.
 • Léky do dominikánské republiky.
 • Střední pedagogická škola čáslav.
 • Isofluran.
 • Autismus sociální dávky.
 • Rolety na okna bez vrtání.
 • Usk praha u17.
 • Daemon tools windows 7.
 • Orion olomouc.
 • Výkup autobaterií znojmo.
 • Livistona.
 • Vtipný recept.
 • Tabulkový plat radiologický asistent.