Home

Struktura a vlastnosti kapalin

Fyzika

29. Struktura a vlastnosti kapalin Kapaliny přechod mezi pevnými a plynnými látkami skládají se z molekul, které konají tepelný pohyb (Difúze, Brownův pohyb, osmóza) uspořádání částic je krátkodosahové, podobné amorfním částicím molekuly kapalin neustále kmitají s frekvencí 1012 Hz zvýší-li se teplota, projeví se to na lepší tekutosti molekuly na sebe působí. STRUKTURA A VLASTNOSTI KAPALIN. 1.0) OBECNÉ INFORMACE O VNITŘNÍ STRUKTUŘE. Kapaliny se vyznačují jistou vnitřní uspořádaností molekul, ale pouze na krátkou vzdálenost. Poloha molekuly kapaliny se s časem mění; čím je teplota kapaliny vyšší, tím častěji

Struktura a vlastnosti kapalin povrchová vrstva kapalin, povrchové napětí, povrchová síla; jevy na rozhraní pevného tělesa a kapaliny; kapilarita - kapilární elevace, kapilární deprese; teplotní délková a objemová roztažnost kapalina, anomálie vody; Vlastnosti kapalin Struktura a vlastnosti kapalin May 26, 2020. Vlastnosti ideálních kapalin; Povrchová vrstva kapaliny. Povrchová síla; Povrchové napětí; Styk kapaliny se stěnou nádoby; Stykový úhel; Kapillární tlak. Kapilární elevace a deprese; Teplotní objemová roztažnost kapalin. Využití; Závislost hustoty na teplotě; Anomálie vod Struktura a vlastnosti kapalin - mají stálý objem, tvar ne - přizpůsobují nádobě - částice kapalin kmitají neustále kolem své rovnovážné polohy, díky kinetické energii z ní ale vždy po čase uniknou, zvýšením teploty snížíme dobu po kterou je částice v rovnovážné poloze(zvýšíme kinetickou energii částice) -> větší tekutost kapaliny(př. zahřání medu 11. Struktura a vlastnosti kapalin - je podobná struktue amorfních látek - vzdálenosti mezi molekulami jsou asi 10-10m znané psobení molekulových sil (ovlivnní vlastností kapaliny, zejména její povrchové vrstvy). Povrchová vrstva kapaliny - je vrstva na volném povrchu kapaliny, jejíž tlouška je rovn

Struktura a vlastnosti kapalin. Soubor ke stažení: STRUKTURA A VLASTNOSTI KAPALIN. Nenašel jsi, co jsi hledal? Obsah se snažíme každým dnem aktualizovat, ale občas nám něco unikne. Pokud jsi nenašel, co jsi potřeboval, tak nám napiš na naší podporu a my to napravíme - Kontakt 11. Struktura a vlastnosti kapalin Poznámka 1: Zopakujme si úvodem, co víme o kapalných látkách z předcházejících otázek. Kapaliny - vlastnosti: a) E p ≈ E k.E p (E k) je vnitřní polohová (kinetická) energie částic kapalin Struktura a vlastnosti kapalin - Otázky a příklady. 1. Z čeho jsou složeny kapaliny, jak se tyto částice pohybují? 2. Které jevy svědčí o pohybu částic kapaliny? 3. Jaký je rozdíl mezi strukturou kapalina plynů? 4. Jak se chová povrchová vrstva kapaliny? 5. Vysvětli vlastnosti povrchu kapaliny 6. STRUKTURA A VLASTNOSTI KAPALIN Mgr. Monika Bouchalová Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o. Tento projekt je spolufinancován Evroým sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Struktura a vlastnosti kapalin, Pascalův zákon Fyzikální vlastnosti všech látek závisí na jejich struktuře, jinak se chovají pevné látky, jinak kapaliny a jinak plyny. Tekutiny - souhrnný název pro kapaliny a plyny, vyplývá z jejich vlastnosti -tekutosti a nestálého tvar

Struktura a vlastnosti kapalin - Fyzika - Maturitní otázk

Vlastnosti látek kapalných - mají prom ěnný tvar a stálý objem - jsou tekuté (dají se p řelévat) a snadno d ělitelné (kapky) - tvar zaujímají podle nádoby - jsou nestla čitelné (objem se nem ění) - v klidu je hladina v nádob ě vždy vodorovná tvar vodorovná hladina tekuté. 0 Struktura a vlastnosti kapalin 0.1 Struktura. Uspořádání částic je krátkodosahové (podobné jako u amorfních látek). Molekuly kapaliny kmitají kolem rovnovážných poloh a po velmi krátké době (řádově ns) se přesouvají do nové rovnovážné polohy. Při zvyšování teploty se tato doba zkracuje (při vyšší teplotě je. Struktura a vlastnosti kapalin. F - Fyzika. Hodnocení materiálu: Zjednodušená ukázka: Stáhnout celý tento materiál. sle do kapaliny, pozoruji zakřivení povrchu kapaliny → pokud se v trubici vytvoří dutý vrchlík, který je výše než hladina okolní kapaliny nastala kapilární elevace → dochází k tomu u kapalin. vlastnosti kapalin. 1. Jakého tlaku se týká Pascalův zákon? hydrostatického způsobeného vnější silou na kapalinu způsobeného prouděním kapaliny způsobeného stlačitelností kapalin. 2. Na čem nezávisí velikost tlakové síly, kterou kapalina tlačí na dno nádoby - 1 - STRUKTURA A VLASTNOSTI KAPALIN STRUKTURA A VLASTNOSTI KAPALIN 1. Povrchové nap ětí a) Fyzikální jev Povrch kapalin se chová jako napjatá pružná membrána (d ůkaz - vodom ěrka, malé kapi čky - koule) Vysv ětlení: Sféra molekulového p ůsobení ≈10 r0 ≈1nm , okolo 300 moleku

Struktura a vlastnosti kapalin, Pascalův zákon

Struktura a vlastnosti kapalin. Vlastnosti kapalin, Povrchová vrstva kapaliny . Povrchová síla a povrchové napětí Jevy na rozhraní pevného tělesa a kapaliny. Kapilární jevy, Teplotní objemová roztažnost. Vlastnosti kapalin . Kapalina - tvoří přechod mezi pevnou látkou a plyne XI. Struktura a vlastnosti kapalin Povrchová vrstva, povrchová energie, povrchové napětí - kapaliny tvoří přechod mezi pevnými a plynnými tělesy - uspořádání molekul vody je krátkodosahové a je podobné uspořádání amorfních částic - zvyšuje-li se hodnota kapaliny, zmenšuje se doba setrvání molekuly v rovnovážné poloz Struktura a vlastnosti kapalin 1 6. Povrchové napětí - procvičovací úlohy OK 1. 4370 OK 2. 4369 OK 3. 4372 OK 4. 4371 7. Jevy na rozhraní pevného tělesa a kapaliny 14.11.2016 12:12:04 Powered by EduBase 3. Kapilára změřila 100 kapek lihu s hmotností 1,81 g. Stejný počet kapek vody z téže kapiláry a téže teploty má hmotnost 6,26 g. Určitě povrchové napětí lihu σ 1 (líh) pokud víte, že povrchové napětí vody je σ 2 (H2O) = 73.10-3 N.m-1 Povrchová vrstva kapaliny. Položíme-li na volný povrch vody např. žiletku, desetník, jehlu, pozorujeme dvě věci: volný povrch kapaliny se pod tělesem prohne a dané těleso se nepotopí, ačkoliv jeho hustota je větší než hustota vody. Kapka, která se vytváří na konci vodovodního kohoutku, postupně roste, pak se vytvoří krček a kapka se odtrhne (kapka se jeví jako.

PPT - F 6 - STRUKTURA A VLASTNOSTI KAPALIN PowerPoint

Struktura a vlastnosti kapalin - lehké úlohy Ukázka řešených úloh - příklad 251 , 254 , 255 , 256 , 253 , 252 ( Webová sbírka řešených příkladů ) 5 Struktura a vlastnosti kapalin - maturitní otázka. Kategorie: Fyzika. Typ práce: Maturitní otázky. Škola: nezadáno/škola není v seznamu. Charakteristika: Maturitní otázka z fyziky se zabývá vlastnostmi povrchové vrstvy kapalin, veličinami, jež povrchovou vrstvu charakterizují. Dále probírá důsledky existence povrchových sil

 1. Struktura a vlastnosti kapalin - Fyzika - Maturitní okruhy
 2. Struktura a vlastnosti kapalin Black Blo
 3. Struktura a vlastnosti kapalin - DobréZnámky
 4. Struktura a vlastnosti kapalin - Uč se online! - Vše co

Struktura a vlastnosti kapalin, Pascalův záko

 1. Vlastnosti kapalin Onlineschool
 2. Struktura a vlastnosti kapalin - GJV
 3. Základní vlastnosti kapalin a plynů - FYZIKA 00
 4. Struktura a vlastnosti kapalin
 5. STRUKTURA A VLASTNOSTI KAPALIN Maturitní blo
 6. Struktura a vlastnosti kapalin, F - Fyzika - - unium

test - Vlastnosti kapalin

Struktura kapalin, povrchová vrstva

 1. Fyzika - Mechanické vlastnosti kapalin - praxe
 2. CHYTRÉ MATERIÁLY – NEZkreslená věda V
 3. Badatelna – 13. díl: Proč drží sponky na hladině (povrchové napětí)
 4. Badatelna – 31. díl: Jak funguje Archimédův zákon
 5. RNDr. Vojtěch Ullmann, Cestování časem - sci-fi nebo skutečnost?

Fyzika JaM .:. Mechanika kapalin a plynů .:. Hydrostatická vztlaková síla

Vektor - II

Tepelná změna objemu kapalin a plynů

18. Fyzika - Štruktúra a vlastnosti plynov

Fysikalni materialyФизика | Study Consulting Přehled fyziky pro ZŠ
 • Coracias garrulus.
 • Hořec játra.
 • Výkup břitových destiček.
 • American airlines recenze.
 • Taneční konzervatoř moderního tance.
 • Promlceni nastupu trestu.
 • Kostra člověka procvičování.
 • Menopauza věk.
 • Angličtina pracovní listy k vytištění.
 • Vady sluchu wikipedie.
 • Žampion obrázek.
 • Daruji kotě moravskoslezský kraj.
 • Convert c to assembly.
 • Jak nastavit cestinu na ps4.
 • Alena thomas blog.
 • Starověké válečnictví.
 • Lod moravia.
 • Novoland the castle in the sky cz online.
 • Nesebar památky.
 • Nerf vesta na naboje.
 • Ambulance klinické psychologie ostrava.
 • Kasprov vrch webkamera.
 • Pixiz novy.
 • Vodní a pobřežní rostliny.
 • Kvíz české filmy.
 • Úřad vlády den otevřených dveří.
 • Paletka na konturování.
 • Cyril dobrý divadlo.
 • Nafukovací bazén pro děti.
 • Eye wide shut.
 • Taylor schilling csfd.
 • Kaufland rozvoz.
 • Tetris google doodle.
 • All dc comics.
 • Jak vytvořit tabulku v openoffice.
 • Thomas cook wikipedia.
 • D5300 nikon.
 • Html symbols arrows.
 • Bolest svalů při cvičení.
 • Budik online cz.
 • Alma mater nové strašecí.