Home

Abakus počítač

Počítač pro všechny. rubriky: Jak počítač funguje? Abakus je na Dálném Východě stále populární - učí se s ním počítat děti ve školách v rámci povinné školní výuky a na mnoha místech se ještě zcela běžně používá v praxi. Jen pro zajímavost v roce 1946 se utkal Japonec Kiyoshu Matzukai, používající. Password. Remember me Reset a passwor Pravěké počítadlo - abacus první známý nástroj - nazývaný abacus (počítadlo), který usnadňoval počítání s čísly vznikl přibližně před 5000 lety v průběhu let nabýval abacus různých podob, např. římský abacus se skládal z hliněné destičky se sedmi žlábky, každý žlábe

Abakus, aneb jak to všechno začalo

Historie a vývoj počítačů - 1. Za předchůdce dnešních počítačů lze považovat i zařízení, která se později vyvinula v dnešní počítače, byla velmi jednoduchá a byla založena na mechanických principech - Abakus,logaritmické tabulky a pravítko, mechanické kalkulátory, programovatelné stroje. Nultá generace počítačů - elektromechanické programovatelné. Jeho počítač Analytical Engine měl pracovat s 50místnými čísly s pevnou desetinnou čárkou. Jako o pohonné jednotce se uvažovalo o parním stroji. Předchůdce počítačů. Abakus Abakus vznikl přibližně před 5000 lety. Používal se ve starém Řecku a Římě První počítadlo (abakus) - První kalkulačka na světě, tzv. Roman abacus, se využívala ve starověkém Římě kolem roku 2400 před naším letopočtem, a to zejména k počítání aritmetických operací. První počítadlo mělo tvar destičky a jako materiál pro výrobu posloužila hlína VÝVOJ POČÍTAČŮ VYPRACOVAL MGR. DAVID MIKOLÁŠ 8. ZÁŘÍ 2007 Definice počítače Počítač je definován jako elektronický přístroj na zpracování informací, komunikující s okolím, schopný podle instrukcí vloženého programu automaticky vykonávat předepsané posloupnosti aritmetických a logických operací s příslušnými daty uloženými v paměti All In One je počítač integrovaný do monitoru. Disponuje stylovým designem, na stole zabere málo místa a zbaví vás množství kabelů. Klávesnice a myš se většinou připojují bezdrátově, takže stačí zapojit pouze napájecí kabel. Vše ostatní má v sobě, a to včetně kamery a reproduktorů

Abakus Authorizatio

 1. Počítač je v informatice zařízení a výpočetní technika, která zpracovává data pomocí předem vytvořeného programu.Současný počítač je elektronický a skládá se z hardwaru, který představuje fyzické části počítače (mikroprocesor, klávesnice, monitor atd.) a ze softwaru (operační systém a programy).Počítač je zpravidla ovládán uživatelem, který poskytuje.
 2. Vek najstaršej zachovanej mechanickej pomôcky Abakusu, ktorý slúžil na uľahčenie počítania, sa odhaduje na 5 000 rokov. Bola to drevená alebo hlinená doštička, v ktorej boli vyryté jarčeky a v nich sa posúvali kamienky. Tie sa po latinsky volajú calculus (kalkulus) - odtiaľ meno pre kalkulačku
 3. Jak je ze slova počítač patrné, jeho význam souvisí s počítáním. Více ale než něco spočítat, označovalo slovo počítač člověka, který počítal (podobně jako prodavač je ten, kdo prodává). Prvním předchůdcem elektronických počítačů by se dalo chápat mechanické počítadlo, tzv. Abakus

Historie Počítačů :: Škola Hro

elektronkový počítač dokončený v r. 1951, jenž splňoval von Neumannovo schéma a používal dvojkovou soustavu. mechanický kalkulátor vynalezený Blaisem Pascalem v 17. století, který dovedl provádět operace sčítání. jednoduché kuličkové počítadlo pocházející z Číny z asi 3. tisíciletí před naším letopočtem Řekové prosluli množstvím mechanických hraček (automatické divadlo), pro počítání nicméně stále sloužil abakus. Někdy mezi roky 150 a 100 před Kristem se objevil první stroj, označovaný jako mechanický počítač: antikythérský mechanizmus (podle řeckého ostrova Antikythéros, kde byl objeven vrak lodi) Střední tranzist. počítač TESLA 200. Počítač EC 1021. Počítač EC 1025. Počítač EC 1025 - ovládací konzole. Počítač EC 1025 - vnitřní kabeláž.

• Abakus - kuličkové počitadlo, objevil se před cca 5000 lety v Malé Asii, odtud se rozšířil na východ. reléový počítač (Používal elektrických impulsů k tomu, aby hýbal s mechanickými částmi.) - 1947 dokončen Harvard Mark II - osahuje přes 13 000 rel Počítač byl nástupcem IBM PC, jeho architektura byla v podstatě stejná jako u předešlého typu (tj. 16bitový procesor Intel 8088), avšak postupem času byla vylepšována, například o 16bitovou sběrnici ISA. Byl jedním z prvních počítačů, který měl ve standardní výbavě pevný disk. Byl určen zejména pro obchodní. Počítač ovládán ze systémové konzole Obsluhován týmem lidí (konstruktéři, operátoři, technici) Snažili se ukončit výpočet bez poruchy počítače. ENIAK. 1944, Pensylvánie; Elektronkový počítač; 5000 součtů za sekundu; Náročný, poruchový, provoz drahý; 150 m2, 40 tun; Inspirace pro Maniac; 1955 - provoz ukončen. abakus (= počítadlo) jednoduchá mechanická usnadňující výpočty (kaménky a vyznačené sloupce) historie počítačů tak sahá až do Babylonie před pěti tisíci lety; nejstarší dochovaný exemplář → salamiská tabulka; logaritmické tabulky. John Napier, 1614, první sestaveny v Angli

Informační technologie - počátek vývoje a vize budoucnosti

 1. Předchůdci počítačů . Abakus Vznikl přibližně před 5000 lety. Používal se ve starém Řecku a Římě. Byla to dřevěná, nebo hliněná destička, do nichž se vkládaly kamínky - calculli - odtud název kalkulačka
 2. Abakus je v Asii stále velmi rozšířené počitadlo. Kombinace abacusu s kalkulačkou představuje ale pouze propagační předmět. Počítač navíc vyžadoval drahé pracovní stanice pro obsluhu. Rychlost 11,8 MHz, paměť 100 MB, cena 135 000 dolarů.
 3. 2.1 Abakus Abakus vznikl přibližně před 5000 lety. Je prvním známým nástrojem, který 3.1 Počítač Z1 První, komu se podařilo sestrojit fungující počítací stroj, byl Německý inže-nýr Konrad Zuse. V roce 1934 začal pracovat na konstrukci mechanické výpo
 4. 2.1 Abakus Abakus vznikl přibližně před lety. Je prvním známým nástrojem, který usnadňoval počítání s čísly. Původně šlo jen o zaprášený kámen (starohebrejské slovo abaq znamená prach), který se použí- Počítač začal pracovat v roce a byl předán americkému n ámořnictvu. Tomáš Žižka 7/9 4 První.

Abakus. Abakus vznikl přibližně před 5000 lety. Je prvním známým nástrojem, který usnadňoval počítání s čísly. Počítač pracoval v desítkové soustavě s pevnou čárkou. Paměť měla dvě části - statickou, do které bylo možno před zahájením výpočtu vložit až 60 dvacetičtyřmístných čísel, a dynamickou. Úvod » Počítač » Předchůdci. Předchůdci. 22. 8. 2008. Prvním známým nástrojem k počítání je starověká počítací tabulka abakus. Původní verze skládající se jen ze zaprášeného kamene (starohebrejské slovo abaq znamená prach) se používala v Babylonii již od poloviny třetího tisíciletí př. n. l. [zdroj Klíčový rozdíl: Abakus (množný abaci nebo abacuses) je nástroj, který slouží k pomoci s matematickými výpočty. Počítač je zařízení s obecným účelem, které lze naprogramovat tak, aby provedlo konečnou sadu aritmetických nebo logických operací. Kalkulátor a počítač jsou dvě různá zařízení používaná pro výpočty v dnešním světě Ventilátor vybírejte podle velikosti místnosti. Nejžádanějšími a nejoblíbenějšími bývají klasické stojanové ventilátory díky jejich mobilitě a příjemným cenám. Průměr hlavice stojanových ventilátorů bývá kolem 40 cm. Rozproudí tak vzduch i ve větších místnostech díky otáčivé hlavě a nastavitelné rychlosti

All in One PC Alza

Vývoj počítačů Za nejstaršího prapradědečka prvních počítačů je považován abakus, počítací pomůcka založená na systému korálků, které na tyčkách či žlábcích kloužou nahoru a dolů. kterým počítač nebo jiný přístroj pořizuje data. Obvykle slouží jako součást uživatelského rozhraní, může ale. Počítač Abacus Arch 8600/i865 - Hry a internet zaujme přinejmenším svým designem, ale ani výkony se nemusí stydět. Za cenu necelých 29 000 bez DPH získá potenciální zákazník systém, který sice má některé mírné nedostatky a není vybaven klávesnicí ani myší, ale rozhodně nebude dělat ostudu považován abakus, počítací pomůcka založená na systému korálků, v Číně je abakus znám od 13. století pod jménem suan - pâna. Japonci převzali abakus asi v tento počítač byl pravděpodobně použit k výpočtům pro první atomovou bombu. O rok později by ABAKUS je vlastně dnešní tzv. POČÍTADLO, které funguje na principu korálků, které se na tyčkách pohybují nahoru a dolů. První počítače nefungovaly jako dnešní, pracovaly na principu ozubených kol

abakus - nejstarší předek počítačů, počítací pomůcka založená na principu posuvných korálků. (počítač v reálném čase reaguje na požadavky uživatele). Kromě velkých sálových počítačů se objevují i první minipočítače a mikropočítače Historie počítačů se odvíjí od historie matematiky. Už starověké civilizace měly svoje počítadla - například abakus, který se v některých islámských zemích používá dodnes pro jednoduché výpočty. Začátkem průmyslové revoluce se významní badatelé zabývali tím, jak nahradit lidské počítání strojem Abakus Abakus vznikl přibližně před 5000 lety. Je prvním zn{mým n{strojem, který usnadňoval počít{ní s čísly. Původně šlo jen o zapr{šený k{men (starohebrejské Počítač pracoval v desítkové soustavě s pevnou č{rkou. Paměť měla dvě č{sti - statickou, do které bylo možno před zah{jením výpočtu vloži Abakus - se v mnohém podobal dnešnímu počítadlu - do dřevěné nebo hliněné destičky se vkládaly kamínky - calculli (odtud dnešní slovo kalkulačka). Určitě by jej však nikdo dnes neoznačil za počítač. O datu prvního výskytu se spekuluje, nejčastěji je však zmiňováno asi 5000 př.n.l Abakus byl zdokonalen abacisty (učenci západoevroé školy matematiky v letech 1000-1200 n. l.). V Číně je abakus znám od 13. V roce 1833 odlítla z vajíčka, v kterém byl schovaný počítač, další podstatná část skořápky a na nás vykouknul Analytical Engine

Historie počítačů Za nejstarší dochovanou početní pomůcku je považován abakus. Tato pomůcka je založena na systému korálků, které na tyčkách nebo ve žlábcích kloužou nahoru a dolů. Při pohledu na abakus si leckdo vzpomene na své mládí a na své první počítadlo. Vznik abakusu je pravděpodobně připisován někam do dávnověku Osobní počítač potřebujeme ke studiu, práci nebo k zábavě. Jedná se o elektronické zařízení, které zpracovává data pomocí předem vytvořeného programu. Za první předchůdce počítače můžeme považovat mechanické počítadlo tzv. abakus, který se používal v Babylonii. Za vynálezce dnešních počítačů je. Počítač měl magnetickou bubnovou paměť a jeho rychlost dosahovala kolem pěti operací za sekundu. Počítač byl spuštěn v únoru 1958 a přesně dva roky na to shořela jedna reléová jednotka, když jiskřící kontakty zapálily loužičku oleje, kterým byla relé přimazávána

Za nejstaršího prapradědečka prvních počítačů je považován abakus, počítací pomůcka založená na systému korálků, které na tyčkách či žlábcích kloužou nahoru a dolů. 1. mechanickou kalkulačku sál na počítač, žádná speciálně vyškolená obsluha a množství techniků údržby, ale vlastní počítač n Abakus je první známý stroj, jež vznikl k ulehčení práce s čísly a používal se například v Babylonii. Jednalo se prakticky o soustavu vodorovných a svislých rýh na kameni pokrytým prachem Počítač byl v roce 1947 předán americkému námořnictvu. První generace

Počítač - Wikipedi

5000 let před n.l. Abakus - Používal se ve starém Řecku a Římě. Byla to dřevěná, nebo hliněná destička, do nichž se vkládaly kamínky - calculli ( odtud název kalkulačka) 17. stol 1952 počítač IAS, který se stal vzorem pro počítač IBM 70 Zdravím od včerejška mám problém s zamrzávání PC počítač běží najednou se zasekne a načítá i několik minut a to i když otevřu třeba jen složku. Počítač sem i přes potíže projel ESETem a žádný vir sem nenašel, počítač sem pro jistotu vyčistil od prachu. Zatím vše bez úspěchu proto prosím o pomoc. PC.

KVÍZ: Znáš historii POČÍTAČŮ? Otestuj se! – TYČÍČO

Dejiny počítačov - Wikipédi

abakus: počítač český (typ) → adt: počin → akt: počátek → alfa: počítač americký (zn.) → amstrat: počítač analogový → analog: počítač americký (zn.) → apfel: počítačový systém → api: počítač (zn.) → apple: počasí nestálé → apríl: počátek (z řečt.) → arché: početní, počtářský → aritmetický: počítač americký (zn.) → atari: počestní → bezúhonní: počitek Historie vývoje samočinných počítačů se začíná odvíjet počátkem 40. let 20. století. V roce 1941 konstruuje v Německu Konrad Zuse malý reléový samočinný počítač Z4. Nedaří se mu však vzbudit pozornost armády, proto tento počítač upadá v zapomnění a je později při jednom z náletů zničen Počítač Počítač je v informatice elektronické zařízení, které zpracovává data pomocí předem vytvořeného programu. Současný počítač se skládá z hardware, které představuje fyzické části počítače (procesor, klávesnice, monitor atd.) a ze software (operační systém a programy) Stolní počítač či notebook je součástí celé řady zaměstnání, nalezneme je i ve školách a velké většině domácností. Je to především díky funkcím, které nabízí a díky dostupnosti internetu, který tato zařízení umožňují využívat. Ne vždy však měly takový vzhled, na který jsme zvyklí ze současné počítačové generace

Roku 1943 byl Angličany sestaven počítač určený k lámání německých šifer, které sestavoval počítač Enigma. Jméno tohoto počítače bylo Colossus. SAPO. Prvním počítačem vyrobeným v Československu byl SAPO (SAmočinný POčítač), který byl uveden do provozu v roce 1957. Obsahoval 7000 relé a 400 elektronek a) Abakus - vznikl ve starověku, mechanická pomůcka usnadňující výpočty (dřevěná nebo hliněná destička , do které se vkládaly kamínky (calculli)), obdoba dnešního kuličkového počítadla. b) Napierovy kosti - Vymyslel je skotský matematik, fyzik a astronom John Napier Počítač je v informatice zařízení a výpočetní technika, která zpracovává data pomocí předem vytvořeného programu. Současný počítač je elektronický a skládá se z hardwaru, který představuje fyzické části počítače a ze softwaru . Počítač je zpravidla ovládán uživatelem, který poskytuje počítači data ke zpracování prostřednictvím jeho vstupních. 00:01:14-Označení počítač opravdu vzniklo od slovesa počítat. 00:01:18-A jeho nejstarším předchůdcem byl abakus, tedy počítadlo. 00:01:25-Pomocí kamínků či různých korálků navléknutých na tyčky 00:01:29 s ním matematické příklady řešili už ve starověku. 00:01:33-Kamínkům se latinsky říká calculi Počítač Mark I. (Howard Aiken - Spojené státy) - uveden do provozu v roce 1944, sestrojen za podpory IBM hmotnost 5 tun a obsahoval 3500 relé, několik set kilometrů drátových spojů a několik tisíc koleček poháněných elektromotorem Sečtení dvou čísel trvalo 1/3 sekundy a násobení nebo dělení trvalo pře

Proč vznikly elektronické počítače? Jak a kdo je

Jak vybrat stolní počítač. Návody, Základy IT Návod, PC, Tipy 0. 5 nejlepších her ze staré školy. Hry Historie, Hry, Mafia 0. Výkon vašeho PC. Recenze Tablet Notebook 2in1 Historie Umělá inteligence Abakus PC Návod Xiaomi Fistful of frags Iphone Zajimave Mafia Hry SEO Binární kód Tipy WWW Mohlo by se zdát, že počítače se objevily v běžném životě až ve 20. století, ale není tomu tak. Ve skutečnosti je lidé používali již několik tisíciletí před Kristem. Jak je ze slova počítač patrné, jeho význam souvisí s počítáním. Více ale než něco spočítat, označovalo slovo počítač člověka, který počítal (podobně jako prodavač je ten, kdo. Vynález mikroprocesoru umožnil konstrukci skutečně malých, osobních počítačů. V roce 1977 s nimi dosáhli obrovského obchodního úspěchu Steve Wozniak a Steve Jobs, kteřé založili firmu Apple Computers a prodávali stroj Apple II, první předsmontovaný osobní počítač.. V roce 1977 Bill Gates a Paul Allen oficiálně zakládají společnost Microsoft, která je dnes.

Pro všechny, kteří chtějí vědět, co jsou bity a byty. E-mail, obrazovka, klávesnice. Benny Blu tě vezme s sebou do světa počítačů. Jak dlouho existují.. Počítač Skočit na: Navigace, Hledání Základní součásti osobního e: 1. Monitor (obraz abakus označovalo desku, která byla rozdělena na několik sloupců, ve kterých byly různé předměty (oblázky, mince, kuličky ap.). Jejich přeskupování z jednoho sloupce do druhého představovalo základní matematické operace. Později byl abakus zdokonalen abacisty (učenci západoevroé školy matematiky v letech 1000-1200 n.l.) Ø Abakus vznikl přibližně před 5000 lety. Používal se ve starém Řecku a Římě. Byla to dřevěná, nebo hliněná destička, do nichž se vkládaly kamínky - calculli - odtud název kalkulačka. Tento počítač byl pravděpodobně použit k výpočtům první atomové bomby Abakus Abakus byla jedna z prv-ních mechanických pomů-cek pro usnadnění výpočtů. Používala se už před více počítač Konrada Zuse, byl ale první, který fungoval bez větších zádrhelů. Mark I Toto 35tunové monstrum pracovalo s elektromag-netickými součástkam

História a vývoj počítačov - Ťaháky-referáty

Abakus, aneb jak to všechno začalo? Jak počítač funguje a jak fungují všechny jeho části, bych se tady pokusil vysvětlit a to formou, kterou jsem nikde nenašel a pokud ano, tak jen nedbale zpracovanou - pohledem do historie počítačů a úplných počátku si vysvětlíme jak ten hardvér pracuje - všechno nějak pracuje, v. Teprve v projektu Manhattan, během něhož docházelo v letech 1942 - 1946 k vývoji atomové bomby, byl slovem počítač poprvé označen hardware. Za prvního předchůdce počítače můžeme nejspíš považovat tzv. abakus, mechanické počítadlo známe z Babylonie z první poloviny třetího tisíciletí př. n. l. Dalším.

Historie počítačů se odvíjí od historie matematiky. Už starověké civilizace měly svoje počítadla - například abakus, který se v některých islámských zemích používá dodnes pro jednoduché výpočty. Začátkem průmyslové revoluce se badatelé zabývali tím, jak nahradit lidske počítáním strojem.První krok k mechanické karkulačce udělal Leonardo da Vinci, ale. Počítač je specializované zařízení, které podle předem připravených instrukcí zpracovává data. Předchůdci počítačů I. • • • kuličková počitadla (starověká Čína a Egypt) abakus (starověký Řím) mechanické kalkulačky (princip propojených ozubených koleček) 1623: Wilhelm Schickardt 1642: Blais Pascal 1671. Počítač byl tehdy už menší než kufříkový počítač a pohodlně se vešel na psací stůl. Tento počítač ale bohužel pracoval jen s celými čísly. Další inovací byl ZX Spectrum , který měl oproti svému předchůdci větší paměť, barevnou grafiku a spoustu přídavných zařízení jako dokonce syntetizátory zvuku Charakteristika počítače. Pod pojmem počítač si mnoho lidí představí buď notebook nebo PC, tedy osobní počítač.Ve skutečnosti je tento pojem daleko širší. Počítače řídí činnosti nejrůznějších zařízení a nacházejí se všude kolem nás - v automobilech, mobilních telefonech, automatických pračkách, mikrovlnných troubách, průmyslových robotech.

PPT - Zpracoval: Michal Kadlec a Petr Mikulica, EI4Historie počítačů: Od elektronky po internet – Živě

Historie počítačů se odvíjí od historie matematiky. Už starověké civilizace měly svoje počítadla - například abakus, který se v některých islámských zemích používá dodnes pro jednoduché výpočty. Začátkem průmyslové revoluce se významní badatelé zabývali tím, jak nahradit lidské počítání strojem. První krok k mechnaické kalkulačce udělal už. HISTORIE POČÍTAČŮ PŘEDCHŮDCI ABAKUS (před 5000 lety) LOGARITMICKÉ PRAVÍTKO (17. stol.) OZUBENÁ KOLA DĚRNÉ ŠTÍTKY (poč. 19. stol.) počátek 40. lét 20. století elektromechanické počítače využívající relé počítače zabírají velké haly představitelé: Konrad Zuse - 1943 - malý reléový samočinný počítač. abakus, prsty. abakus, sčot, logaritmické pravítko a tabulky. Nedávno byl objeven mechanismus, který by mohl být považován za první počítač - mechanický stroj z Antikythéry. Byl to nejen kalendář, ale uměl předpovídat zatmění Měsíce a Slunce, kalendářní rok měl 365 dnů a dokonce si uměl poradit i s výpočtem. Jeho počítač Analytical Engine pracoval (přesněji měl pracovat) s 50místnými čísly v pevné desetinné čárce. Jako pohonná jednotka byl uvažován parní stroj. Přechůdci. Abakus Vznikl přibližně před 5000 lety. Používal se ve starém Řecku a Římě

Abaku - logická online hra zdarm

je v informatice elektronické zařízení, které zpracovává data pomocí předem vytvořeného Prvním známým nástrojem k počítání je starověká počítací tabulka abakus.Původní verze skládající se jen ze zaprášeného kamene (starohebrejské slovo abaq znamená prach) se používala v Babylonii již od poloviny třetího tisíciletí př. n. l. [zdroj?] Nejstarší dochovaný exemplář, salamiská tabulka, pochází zhruba z roku 300 př. n. l., historik.

KVÍZ: Znáš historii POČÍTAČŮ? Otestuj se! - TYČÍČO

3.1.1 Abakus Vznikl přibližně před 5 000 lety někde v Malé Asii. Používal se ve starém Řecku a Římě, slovo abakus označovalo desku, která byla rozdělena na několik sloupců, ve kterých byly různé předměty (oblázky, mince, kuličky ap.) Později se abakus objevuje v Řecku a Římě. Japonci abakus převzali asi v 17. století, pojmenovali ho soro­ Ban a mírně si ho přizpůsobili - má jednadvacet sloupců s jedním korálkem nahoře a čtyřmi dole. Ruská verze abakusu se jmenuje sčot a pracuje se systémem deseti korálků v deseti rovnoběžných řadách Předchůdci počítačů Abakus vznikl přibližně před 5000 lety. Používal se ve starém Řecku a Římě. První elektronkový počítač V roce 1944 byl na univerzitě v Pensylvánii uveden do provozu první elektronkový počítač ENIAC. Z dnešního hlediska to bylo příšerné monstrum s nulovým výpočetním výkonem - 18 000. považován abakus, počítací pomůcka založená na systému korálků, které na tyčkách či žlábcích kloužou nahoru a dolů. 1. mechanickou kalkulačku vynalezl Leonardo da Vinci. Podle jeho poznámek a náčrtků počítač, který si mohl kdokoliv, kdo na to měl, zakoupit. Paměť měl Nedávno se mi podařilo pro Alza Muzeum provést fantastickou akvizici rozsáhlé sbírky kalkulaček. Když jsme se o akvizici bavili, několikrát padla otázka: Proč zrovna kalkulačky? Jaký mají vztah k výpočetní technice? Odpověď je jednoduchá: Zásadní. Počítač má po počítání ostatně i jméno, i když už dávno neslouží jen k počítání

Počítač - Wikipédi

1. Historie 1.1. Předchůdci dnešních počítačů: Abakus hliněná destička do níž se vkládali kamínky sloužil k usnadnění jednoduchých počtů na trzích Logaritmické tabulky matematická metoda pro realizaci jednoduchých početních operace za pomocí logaritmů nástupcem tabulek bylo logaritmické pravítko Mechanická kalkulačk Podle tohoto schématu se počítač skládá z pěti hlavních modulů: Již od dávnověku si lidé snaží zjednodušit a hlavně zrychlit počítání. Vznikaly různá počítadla jako je řecký abakus, japonský saroban, čínský suan-pchan atd. V sedmnáctém století po objevu logaritmů byly sestaveny první logaritmická pravítka ABAKUS, jakési mechanické počítadlo. Byla to hliněné destička s vyrytými žlábky, do nichž se vkládaly kamínky nebo kuličky. počítač Mark 1 sestrojený za podpory firmy IBM. Tento počítač byl pravděpodobně použit k výpočtům první atomové bomby Abakus Abakus byla jedna z prvních mechanických pomůcek pro usnadnění výpočtů. Používala se už před více než 3 000 lety v Číně a Indii a v některých zemích se používá doposud. 1642 Pascaline Jedna z prvních počítacích mašinek Prehistorie - Abakus (Počítadlo) Anglický matematik a vynálezce, který se jako první pokusil sestrojit Programovatelný počítač. V roce 1991 byl podle jeho plánů sestrojen diferenční stroj, za pomoci prostředků dostupných v jeho době. Bylo zjištěno že by fungoval už tehdy

Galéria 1 - Generácia počítačov

01 Historie počítačů - Prezentace Googl

techniky oznauje Abakus. V dnešní podobě, jak ho známe, byl poprvé pouţit okolo roku 1200 našeho letopotu v íně. Rossi et al (2009, s. 41) dodávají, ţe úplně první primitivní Abakus se pouţíval v Babylóně uţ okolo roku 300 před naším letopotem. Šlo o mramorovou desku, ve které byly dráţky na kamínky Historie výpočetní techniky Předchůdci počítačů Abakus - přibližně před 5 000 lety - používal se dodnes - dřevěná nebo hliněná destička, do nichž se vkládaly kamínky (calculli) - odtud název kalkulačka Abacus Zpracování čísel prsty kamínky, větvičky, čáry v hlíně vynález písma knihtisk počítací stroje - mechanické kalkulačky počítače.

u nás to byli počítač EPOS 1(1963) a v Rusku počítač URAL 2. generace ( 19 5 7 - 19 6 3 ) : elektronka â†' tranzistor (polovodičové diody) => zmenšení; menší, vznik programovacích jazyků (Fortran, Algon, Cobol) a objevují se zde již první operační systémy, příkon 2 kW, obsluha 10-20 lidí, 500 tis. oper. / Comodore oznamuje domácí počítač C 64 vybavený procesorem 6510, 64 kB RAM, 20 kB ROM, zvukovým čipem SID a barevnou grafikou. Je to první počítač se speciálním čipem pro syntézu zvuku. Celkem bude prodáno 17-22 milionů kusů tohoto stroje. 1982 Přichází ZX Spectrum. 198 Historie počítačů Stručná historie Předchůdci: - Mechanická počítadla: - Čína (2500 př.nl.- Suan Pan, v Evropě Abakus - Řekové a Římani - calculi. Anglie (1614) - Lord Napier - vytvořil logaritmy a sestrojil logaritmické pravítk Původně slovo počítač označovalo člověka, který prováděl výpočty. Změna významu slova ve smyslu označení hardwaru nastala v době projektu Manhattan (vývoj atomové bomby). Za prvního předchůdce počítače lze považovat mechanické počitadlo (tzv. abakus), které se. Později byl abakus zdokonalen abacisty (učenci západoevroé školy matematiky v letech 1000-1200 n.l.). Číně je abakus znám od 13. století pod jménem suan - pâna a je tvořen třinácti sloupci se dvěma korálky nahoře (ty znamenají nebe) a pěti korálky dole (reprezentujícími zemi)

Pavel KristPPT - PŘEDCHŮDCI I PowerPoint Presentation, free download

1 bod = abakus 2 body = kalkulačka 3 body = zbytečně drahý diář 4 body = dýchavičný stroj 5 bodů = PC pro babičku 6 bodů = PC 7 bodů = Stroj na pohodlnou práci 8 bodů = Stroj na současné hry 9 bodů = Stroj i do budoucna 10 bodů = Tyvole, tochcitaky! 11 bodů = Multivac Tvému stroji bych dal tak 7,5 bodu. Není perspektivní Jak vybrat stolní počítač. S rozmachem elektronických obchodů nastala situace, kdy máme na výběr z obrovského sortimentu zboží. V této situaci jsme dříve nebyli. Umělá inteligence Mafia Abakus Xiaomi Hry Recenze PC Tablet SEO Historie Zajimave Notebook Fistful of frags WWW Tipy Návod Iphone 2in1 Binární kód Jeho mnohem univerzálnější počítač byl nazván EDVACa byl dokončen v Bellových laboratořích roku 1951. Od speciálních jednoúčelových počítačů (BINAC - pro letecké společnosti) se postupně přecházelo k výrobě počítačů univerzálním ( UNIVAC, IBM 650) V roce 1972, v SSSR, byl vyvinut počítač EU (jediná série). Jednalo se o standardizované komplexy pro práci počítačových center, které měly společný systém příkazů. Základem byl americký systém IBM 360. Následující rok vydal DEC PDP-8 mini-počítač, který se stal prvním komerčním projektem v této oblasti Počítač SM 52/12 byl prvním naším minipočítačem, patřícím do třídy super minipočítače. Jednalo se o ekvivalentní počítač k systému VAX-11/780 firmy DEC. Obsahoval 32bitový procesor s instrukční sadou typu CISC, a lze ho charakterizovat paralelním spravováním dat a možností zpětné kompatibility 16 bitových.

 • Napalm pre contest.
 • Lombard street.
 • Pokojová anténa 55 db.
 • Nezaměstnanost za komunismu.
 • Plná pusa slin.
 • Kdy umýt vlasy po keratinu.
 • Malíř hofman.
 • Pravidla softballu video.
 • Zapečené filé s krustou.
 • Přístup synonymum.
 • Piano hra.
 • Bílá boule na dásni.
 • Navigace hlasové ovládání.
 • Chleba bez hnětení cuketka.
 • How to get back deleted chat on messenger.
 • Velká kniha pohádek.
 • London dry gin tesco.
 • Usir.
 • Cinestar čtyři dvory program.
 • Turecko zajímavosti wikipedie.
 • Obchod magie.
 • Carl zeiss karriere.
 • Paralelní stupnice.
 • Využití zvířat.
 • Rozvoz dortů praha.
 • Roanoke horror story.
 • Půjčovna kostýmů klatovy.
 • Úzkostně depresivní porucha.
 • Prani k svatku adela.
 • Vestavné koše na prádlo.
 • Bypass žaludku praha.
 • Antištěk.
 • Dětský fotbalový dres bazar.
 • Bolest zaludku po spatnem jidle.
 • Modlitba pred zlem.
 • Veterinární asanační ústav mankovice.
 • Nanismus rostlin.
 • Pampers protekaji.
 • Ca 1 tank.
 • Penzion relax vranov.
 • Přežil jsem osvětim kniha.