Home

Satirická próza

Satirické prózy Knihy

(Epigramy a satirická próza z let 1990 - 2011) - Že tato knížka nemá název, je záměr. Nechť si laskavý čtenář dosadí podle vlastních zkušeností název svůj. Autorův chybí také proto, že knížka má otevřený konec. K pointě ještě nedošlo satirická proza gabriela chevalliera. Na této stránce jsou výsledky na dotaz satirická proza gabriela chevalliera v aktuálním křížovkářském slovníku.Slovník se neustále rozrůstá. Pokud ti zde nějaká definice chybí nebo o nějaké víš, POŠLI NÁM SVOJI DEFINICI právě skrze tento formulář. Tabulka výsledk Satirická próza M. Zoščenka a M. Bulgakova Autor: Fafílek, Milan Vydáno: (1973) Bouřlivý život Lazika Rojtšvance. Autor: Èrenburg, Il'ja Grigor'jevič, 1891-1967 Vydáno: (1989) Neobyčejná dobrodružství Julia Jurenita a jeho žáků..

Podobné jednotky. Satirická próza M. Zoščenka a M. Bulgakova Autor: Fafílek, Milan Vydáno: (1973) ; Sovětská satirická próza 20. let a tradice evroého pikareskního románu satirické romány Ilji Erenburga Neobyčejné dobrodružství Julia Jurenita a Bouřlivý život Lazika Rotschwanze / Autor: Jarešová, Ludmila Vydáno: (1971 satirická próza z roku 1889; kritika bezcharakternosti a falešného vlastenectví; místo a doba děje: Praha, konec 19. století a 15. století; Matěj Brouček je vcelku obyčejný, zbabělý a pokrytecký člověk žijící v 19. století. Jednoho dne se v hospodě Na Vikárce za divoké debaty opije. Další děj se odehrává v jeho snu Století /1888/ - satirická próza. Matěj Brouček se z ničeho nic ocitne v době husitské, a to den před bitvou na Vítkově. Zajímá ho však pouze vlastní prospěch. Pokaždé se vydává za někoho jiného, jek mu to právě vyhovuje.Jednou za husita, jednou za katolíka, za Pražana. Nectí žádné zásady a málem na to doplatí. Jak poznat nevěru. Více než jedna třetina Čechů podvádí. Je váš protějšek mezi nimi

Satirická hra Vratislava Blažka Kde je Kuťák? (1948) byla po čtyřech představeních zakázána. Roky 1956-1968. Po Stalinově smrti cítili vedoucí představitelé, že stávající stav je neudržitelný a že je potřeba systém reformovat próza: PRAVÝ VÝLET PANA BROUČKA DO MĚSÍCE NOVÝ EPOCHÁLNÍ VÝLET PANA BROUČKA, TENTOKRÁTE DO XV. STOLETÍ-broučkiády=satiry s komickou postavou pražského šosáckého měšťana. CJ - Český jazyk - Česká satirická a humoristická tvorba; LIT - Literatura - Česka poezie ve 2.polovine 20.století. Většinou se napodobují výtvory doby klasické, vytváří se tragedie (Seneca), vrcholu dosahuje dějepisná próza (Tacitus) a také satirická próza (Petronius). 5. Období úpadku (117 - 476) sahá až po zánik západořím. říše. Antická kultura pozvolna odumírá, vzkvétá křesťanská literatura Literárne druhy Podľa obsahu: LYRIKA - zobrazuje subjektívny svet autora - pocity, sny, túžby, nálady, opisy krás prírody, človeka EPIKA - jej základom je dejovosť, rozprávanie DRÁMA - zákl. črta - neprítomnosť rozprávača Podľa formy: POÉZIA - viazaná reč - písaná vo veršoch PRÓZA - neviazaná re druh - drama, žánr - satirická komedie, forma - próza. II. část Vypravěč. dialogy, obsahuje scénické poznámky pro lepší prokreslení postav. Postavy. Chlestakov, úředník z Petěrburgu - bezvýznamný člověk, povaleč, kterého však město vidí jako očekávaného revizora. Začne si hrát na mocného

Dořini milenci - satirická a humoristická próza, autorův smysl pro lidské slabosti. František Langer. 1888 - 1965 Vojenský lékař, prozaik a dramatik Železný vlk - listy z kroniky legií Pes druhé roty - pro děti Jízdní hlídka - drama o skupině legionářů, obklíčeni ruskými partyzány bolševik Portaro - Webový katalog knihovny. {{file.type}} {{file.size| bytes}} {{file.name}

Satirická próza zaměřená na typ českého měšťáka na první pohled hodného, ve skutečnosti však zbabělého a bezohledného, pokud jde o jeho prospěch. BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE: Vydalo: nakladatelství Československý spisovatel, Praha, 1975 Medailón o autorovi: Karel Krejčí Kresby: Cyril Bouda Cena: 21 Kčs Náklad: 35000 výtisk Rozvrstvení: levicově orientovaná literatura: (socialisticky orientovaná próza), tvořila hlavní vývojovou linii české prózy 20. a 30. let, odpor k válce, inspirace VŘSR, ruskými autory; představitelé (Olbracht, Majerová, Pujmanová, Kratochvíl ad.) demokratický proud: (demokraticky orientovaná próza), představitelé (Tilschová, Benešová, bratři Čapkové, Poláček ad.

Satirická poezie Knihy

 1. Portaro - Webový katalog knihovny. System version {{portaroVersion.date | date:'d.M.yyyy H:mm:ss'}} ({{portaroVersion.branch}} {{portaroVersion.value}}
 2. Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slova. Některá související slova vonneguteskní, Gilded age (angl.), novověká filozofie, vaudeville.
 3. satirická próza See also: moravské pověsti See also: románová epope
 4. satirická próza - satira = spojuje humor a kritiku - napsal stovky satirických povídek - slavný román Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války - hlavní hrdina Josef Švejk = karikatura vojáka - mazaný chytrák předstírající hloupost

Obecná charakteristika díla - Próza. Literární druh: epika, epicko-lyrická báseň; Literární žánr: satirická veršovaná skladba (35 slok) Literární směr/sloh: Národní obrození . Význam sdělení (hlavní myšlenka) Satira na laskavého panovníka. Autor se snaží ukázat, jak si panovník může dělat, co se mu. Próza: Svatopluk Čech je autorem tzv. broučkiád. Oba volně navazující romány ostře kritizují české maloměšťáctví a zvláště staročechy. Ústředním hrdinou je satirická postava pražského měšťáka Matěje Broučeka. Pravý výlet pana Broučka do Měsíce - V této próze se setkáváme s Matějem Broučkem poprvé

Kniha: Tržní farma – Nicholas Bradbury | Knihy

próza Každý text, který není ve verších. Někdy se jí říká řeč nevázaná - to znamená nevázaná rytmickými pravidly o opakování jistých prvků. LITERÁRNÍ DRUHY epika Epická literární díla mají děj, vypravují tedy vždy nějaký příběh. Mohou být veršovaná (např. epos) i prozaická (např. román). lyrik VÁCLAVU NA ČESKÉ MRAVY (lat.) - satirická próza JAN CAMPANUS VODŇANSKÝ - básník, tragický hrdina známého Wintrova románu MISTR CAMPANUS VIKTORIN KORNEL ZE VŠEHRD - začínal latinsky, později psal česky hlavní představitel národního humanism Satirická próza Žabí lamento o Německo-polské hřbitovní společnosti se odehrává na přelomu 80. a 90. let 20. století. V roce 2005 podle této knihy natočil režisér Robert Glinski stejnojmenný film Meziválečná česká próza 1) Demokratický proud - autoři zastávající demokracii, odpůrci totality - autoři: Karel Čapek, Karel Poláček, Eduard Bass satirická alegorizující komedie, dílo psané společně s Josefem Čapkem (v chování hmyzu znázorňuje špatné lidské vlastnosti - sobectví, lakomství, povrchnosti). Jeho satirická próza o českém kosmonautovi, který letí na Venuši, brzy vyjde v českém překladu. Koncem května Kalfař knihu představí v pražském Centru současného umění Dox. Na jaře 2018 z bramborového pole u Prahy startuje raketa JanHus1, která veze sny a ambice českého národa

satirická próza gabriela chevalliera. Právě si zobrazuješ nalezené výsledky hledaného výrazu satirická próza gabriela chevalliera.Pokud k tomuto spojení nevidíš správný výsledek a znáš ho, pomoz nám obohatit tento slovník a vlož jeho definici díky jednoduchému formuláři. Snažíme se postupně vlastními silami také rozšiřovat slovník, kdyby však každý. Satirická latinská próza navazovala namnoze na starší tradici středověkých parodií náboženských textů (napi.. pašijÍ); svým významem však ustupovala do pozadí za produkcí psanou veršem, at, už ve formě písní, nebo mluvních skladeb. od počátku dvacátých let se však situace mění Petronius Arbiter - satirická próza, působil na dvoře císaře Nerona Satirikon - dobrodružný román Seneca - básník, dramatik, filosof, byl vypovězen na Korsiku, po 8-mi letech se vrátil, vychovatel císaře Nerona Tacitus - největší římský historik Germania - spis o životě germánských kmenů, zprávy i o našem územ

Próza, poezie = výrazové formy Lyrika, epika, drama = literární druhy Drama: premiéra (první provedení hry) generálka (gen. zkouška) předpremiéra (předvedení díla před premiérou) repríza (opakování hry) epigram = krátká satirická báse. próza scénické poznámky, jednání, výstup poezie, epika próza, epika próza, epika próza, epika drama. 3 2. a) V případě ukázek A, B, C a D rozhodni, o jaké žánry se jedná. 3. a) Z ukázky F vypiš jednu personifikaci. 4. epigram - krátká satirická báseň. Ze života hmyzu - satirická alegorizující komedie, vytvořil ji spolu s Josefem; Krakatit - román, (název je odvozen od jména indonéského ostrova Krakatau, proslulého sopečnou explozí z r. 1883, při níž zahynulo zhruba 75 000 lidí) 3. období (přelom 20. a 30. l.) - zejm. próza pro novin

satirická proza gabriela chevalliera - křížovkářský slovní

Literární žánr - satirická komedie; Literární směr/sloh- Kniha pochází z roku 1836, řadíme ji do ruského realismu. Organizace jazykových prostředků- próza . Stylistická charakteristika textu. Dílo o 5 dějstvích (aktů) - poslední nejkratší. Kompozice chronologická. Dějová zápletka je anekdota (vtipný příběh) ŘECKO přelom 3. a 2. tis.př.n.l. - příchod řeckých kmenů příznivé podmínky - ze severu hory-ochrana před vpádem jiných kmenů, z jihu moře-styk s vyspělými kulturami rychlý rozvoj vlastních kulturních tradic; vytvoření osobité kultury, která později ovlivnila rozvoj evroé kultury 3 období řecké antické literatury: archaické(8.-6.st.př.n.l.)-rozvoj. Jméno: Literární formy, pojmy, druhy a žánry Přidal(a): koubmi Literární žánry. Balada - veršovaná skladby, pochmurná, končí tragicky. Bajka - alegorie - zvířata se chovají jako lidé. Elegie - žalozpěv, tématem je ztráta. Epigram - krátká satirická báseň zakončená pointo

Jednotky: Sovětská satirická próza 20

próza Moudrý Engelbert - kritika měšťáctví satirická povídka Ko-ko-ko-ko-dák! Vladislav Klíma. díla mají filosofický podtext. novela Menesis. Utrpení knížete Strenhofa - mezi románem a hororovou povídkou . Josef Váchal. spisovatel, grafik, maloval nástěnné malby, řezbář, sazeč, ilustrace svých knih, vazač knih - především epický básník, ale také i politické lyriky a humoristická a satirická próza - Adamité - veršovaná epopej, námět z české minulosti, dobová problematika - Evropa - dramatická epická báseň, alegorie, upozorňuje na nebezpečí anarchi • nedodržování = K. H. Mácha - Márinka - hudební skladba, próza - ARISTOTELES - vymezil lit. žánry ve svém spise Poetika ( lyrika, epika, drama ) * Lyrika * = vylíčení myšlenkového nebo citového stavu ( má syžet ) = nemá děj, vyjadřuje pocity, nálady, myšlenky, úvahy autora nebo hrdiny = často veršované díl

próza drama (řeč vázaná, nevázaná a dialog) dále se člení na literární žánry a žánrové formy literární žánry: 1. fabulové epika, drama 2. bezfabulové (nesyžetové) lyrika a řečnické útvary fabule: příhoda, o které se vypravuje v literárním díle, vybavuje si ji čtenář až po přečtení celéh Próza - řeč volná, bez zákona rytmu. Členění - řádek - odstavec - kapitola - díl - kniha - cyklus Pozn.: krásná próza = beletrie. To, že forma poezie souvisí spíš s lyrikou a prozaická forma k epice neplatí vždy - např. lyrizovaná próza, veršovaná kronika Někdy se pojmy literární žánry a druhy zaměňují.. Satirická próza Žabí lamento o Německo-polské hřbitovní společnosti se odehrává na přelomu 80. a 90. let 20. století. Satirická próza Žabí lamento o Německo-polské hřbitovní společnosti se odehrává na přelomu 80. a 90. let 20. století próza: V. M. Kramerius (vydává knížky pro lidové čtení) J. J. Langer - Den v Kocourkově J. P. Koubek - Ženský sněm, Básníkova cesta do pekel F. J. Rubeš - Pan Amanuensis na venku aneb Putování za novelou drama: V. Thám, P.Šedivý, M. Kopecký V závěru NO se rozvíjí žánr veselohra

Jednotky: Sovětská satirická próza

Humorná, satirická na Martinus.cz. Nakupujte Knihy online. Čtenářské recenze Poštovné nad 999 Kč zdarma Slevy na bestsellery 25 % Satirická próza Žabí lamento o Německo-polské hřbitovní společnosti se odehrává na přelomu 80. a 90. let 20. století. Za 50 % v Antikvariátu Doporučená cena 124 Kč -15 % 105 Kč OBJEDNA Satirická próza: Svatopluk Čech (1846-1908) Hanuman - zvířecí epos, obraz opičího města, zaměřeno proti kosmopolitismu; Pravý výlet pana Broučka do Měsíce; Nový epochální výlet pana Broučka tentokráte do 15. stolet.

Literární žánr: satirická próza Obsah: Pražský měšťan Matěj Brouček popíjí v hradčanské hospůdce pana Würfla Na Vikárce, až je posledním hostem. Při odchodu se najednou propadá do podzemní chodby. Cestou sklepením, kde je velké množství pokladů, má za to, že je v klenotnici krále Václava IV Literární žánr: satirická divadelní hra; Literární forma: próza; Celkové téma: kritika ruské společnosti, úplatkáštví, podvodů, lží, prospěchářství Hlavní téma: informační omyl - považování obyčejného úředníka Chlestakova za revizora; Vedlejší téma: Chlestakova snaha svést hejtmanovu ženu nebo dcer krátká satirická báseń. Na této straně najdete výsledky pro hledaný dotaz krátká satirická báseń. Maximální počet výsledků je omezen na pouze několik nejlepších shod. Pokud tu nejsou výsledky pro krátká satirická báseń, vyzkoušejte nabízené alternativy a nebo štěstí s jinak položeným dotazem Próza - Obrazy z Rus, Epištoly kutnohorsk Anekdota, fraška, epigram, satirická povídka. Umělecký směr = Realismus = Polovina 19. Století; Pravdivé a věrné zachycení skutečnosti, zobrazuje průměrného člověka (Mark Twain, Jack London, Božena Němcová, Jan Neruda).

Malý princ (Antoine de Saint-Exupéry) > Knihy > Martinus

Svatopluk Čech - Nový epochální výlet pana Broučka

Svatopluk Čech OSOBNOSTI

- satirická próza - Gaius Petronius: Satiricon- Hostina Trimalchionova EPIGRAM- krátký útvar reflexivní poesie, vyjadřující úsečnou a adresnou formouvýstižnou myšlenku - expozice- pointa 4. Title: Nejstarší slovesné projevy (ústní lidová slovesnost) Author: Thorio Beletrie. Próza 82-31 Romány. 82-32 Povídky. Novely 82-34 Pohádky, pověsti, historky. Bajky. Legendy 82-36 Krátké historky. Anekdoty 82-39 Starší próza. Romance 82-4 Eseje. Úvahy 82-5 Řečnické projevy 82-6 Dopisy. Epistolární umění. Korespondence. Jiná díla ve formě dopisů 82-7 Satirická próza. Humor, epigramy, parodie. Beletrie. Próza 82-31 Romány. 82-32 Povídky. Novely 82-34 Pohádky, pověsti, historky. Bajky. Legendy 82-36 Krátké historky. Anekdoty 82-39 Starší próza. Romance 82-4 Eseje. Úvahy 82-5 Řečnické projevy 82-6 Dopisy. Epistolární umění. Korespondence. Jiná díla ve formě dopisů 82-7 Satirická próza

Satira, epigram - Liter

K nejrozšířenějším žánrům patří dvorský román, próza v dopisech, pikareskní román a satirická próza. Nejvýznamnějším druhem literatury se stává drama, jehož alžbětinská podoba vzniká kombinací tří hlavních zdrojů: - domácí, nábožensky inspirované tradice (mystérií a moralit EAN: 9788071081838 Končilo dvacáté století. Ve stovce kapitol (rok co rok jeden příběh) dal Günter Grass nejrůznějším lidem - novináři, admirálovi, dělníkovi, univerzitnímu profesorovi, sportovci, politikovi, vojákovi, ženám, mužům, dětem, matkám, otcům - promluvit k událostem století Michail BULGAKOV- prozaik a dramatik, spolupracoval s MCHATem- jeho tvorba byla kritizována a tak vyšla až po jeho smrti- zpočátku psal satirická díla

Česká literatura v letech 1945-1990 - Wikipedi

Próza - TRÓJANSKÁ KRONIKA, TKADLEČEK- - PODKONÍ A ŽÁK- satirická skladba, která ukazuje lidu sociální postavení žáka, zveršovaná hádka v hospodě mezi studentem a sluhou o to, kdo z nich má lepší postavení. (Oba jsou na tom špatně) Silně humanistická, drsná, ale i satirická próza. Věrné i je filmové zpracování režiséra Jireše v hlavní roli s Jiřím Somrem. Navíc ten film se natáčel v mém rodném Vlčnově a jako bonus se můžu chlubit tím, že můj praděda tam dělá komparz v pár záběrech

q historická próza (J. Durych) V 20. letech převaha menších prozaických žánrů; próza lyrická, utopická a reportážní, v 30. letech dominantní postavení prózy, zvl. románu společenského, psychologického a historického, zesílení epičnosti, tradiční žánr balady (baladická próza) 14.2. OBRAZ 1 Škvoreckého dramatickým pokusem je satirická fraška na současnost Bůh do domu, spolu s Antonínem Brouskem napsal kritiku české prózy a poezie Na brigádě. Budovatelská próza. Náměty románů 50. let se stává budování hospodářství (Otčenášek : Plným krokem) a osídlování pohraničí (Říha : Země dokořán). Mají.

Traja mušketieri (Alexandre Dumas) - Knihy | MartinusMartinusFjodor Michajlovič Dostojevskij: Zločin a trest – rozbor

Knížka bez názvu : (epigramy a satirická próza z let 1990-2011) Komunisté v boji za lepší život na vesnici: Křížová cesta tří františkánů: Letopis všedních dnů : Reportáže napsané vletech 1955-1975: O literární kritice : sborník projevů: My z Orenburgu: Na březích Ostravice : Hist. obraz z první republik satirická povídka s prvky fantasy (próza, epika) Literární směr: vydáno r. 1888 - střední období autorovy tvorby; autor byl členem ruchovců Slovní zásoba: částečně stará češtiny; jinak spisovný jazyk; občas zastaralé výrazy Stylistická charakteristika textu Knihy Beletria Klasická literatúra Svetová klasika Humorná, satirická. Humorná, satirická Naivisticky stylizovaná poetická próza s prvky černé grotesky, dada a surrealismu je originálním dílkem alternativní, undergoundové kultury druhé poloviny 60. let. Přenáší čtenáře do utopické komuny jáMOR, kde nalezneme.

MartinusIdentita správcov stránky Zmúdri

1872 - 2.vyd Král Lávra - satirická báseň. král Lávra, hoch Kukulín, basista Červíček (o Irském králi-byl moudrý-1x do roka se holil pak dal holiče oběsit nad K. se slitoval-jedináček..) 1876 - tisk Křest sv. Vladimíra - satirická skladba - 10 zpěvů - postavy: car Vladimír, bůh Perun, jeho žena Perunice, lokaj Mate satirická próza Odkaz viz. próza satirická Viz též: satirická povídka satirický román satirická literatura próza Propojení: satirical prose literature Konspekt: 82-1/-8 - Literatura různých forem a žánrů (o ní) Databáze: Soubor věcných témat Odkazy (4) - Soubor věcných témat (3) - Knih - satirická a humoristická próza. Jaroslav Hašek - narodil se v Praze, ale pobýval v Lipnici u Havlíčkova Brodu - vedl bohémský a tulácký způsob života, předválečný anarchista, za války působil jako voják rakouské armády, byl v ruském zajetí, vstoupil do československých legií, po říjnové revoluci do Rudé. Historická próza. František Kožík /1909-1997/ Největší z pierotů - román o pařížském mimovi českého původu Janu Kašparu Dvořákovi /Jean Gaspard Debureau [žán gaspár debiró]/. Světlo v temnotách - životopisný román o J.A.Komenském. Karel Schulz /1899-1943

 • Výjezdový cestovní ruch cílové destinace občanů čr.
 • Zahradní altán 4x4.
 • Rozloha areálu škoda auto v mladé boleslavi?.
 • Hotel transylvania 3 dracula vs the kraken scene.
 • Fade brno olympia.
 • Jean grey kate howlett.
 • 7 zš příbram suplování.
 • Kříženec rotvajlera s vlčákem.
 • Ross geller birthday.
 • Přehřátý med.
 • Ekologická daň u veteránů.
 • Potraviny které škodí pleti.
 • Aplikace rybářské revíry.
 • Vítr na tenerife.
 • Malá mořská víla seahorse.
 • Bob dylan discography.
 • Vyhřívaná elektrická dečka.
 • Kabel ke světlu.
 • Dip ke zvěřině.
 • Flitrované šaty s dlouhým rukávem.
 • Milevsko zubní pohotovost.
 • Radar zobrazující spz.
 • Katar zajímavosti.
 • Jehněčí játra na grilu.
 • Jednoduché muffiny.
 • Poznas to 10 pismen.
 • Wrangler jeans bunda.
 • Belice.
 • Spacáky decathlon.
 • Nikon tělo.
 • Heureka ebook.
 • Australský honácký pes klub.
 • Generátor barevných palet.
 • Obstrukce střeva.
 • Dvě koule se pohybují proti sobě.
 • Zuš prostějov hudební obor.
 • Rieker kozačky 42.
 • Teemu selänne 2019.
 • Třetí trimestr psychika.
 • The big sick english subtitles.
 • Oprava androidu pres pc.