Home

Druhy zájmen hra

STÁTNÍ SYMBOLY :: Béčko-Tc | Symboly, Škola

Druhy zájmen - Zájmena: druhy - procvičování online, testy, rozsáhlá sbírka příkladů Druhy zájmen. Kvíz. Kvíz nabízí sadu jednoduchých úloh, v nichž vybíráš z nabízených odpovědí. Ale pozor - správných odpovědí může být i více. A pokud je, vždy vás na to upozorníme v zadání. Spusti

Úly jsou didaktická hra zaměřená na procvičování druhů zájmen. Žáci pracují ve skupinách. Každá skupina pracuje se souborem karet. Díky řešení na druhé straně karty mají žáci okamžitou zpětnou vazbu Druhy zájmen - hra bomba . 100% (1 hodnocení) 110 (slov) kartiček ke hře s bombou. od 40,00 Kč. Dumy.cz - sdílejme společně. Anotace: 1) Zájmeno jako slovní druh 2) Druhy zájmen + jejich charakteristika 3) Vyvozování zájmen osobních, přivlastňovacích a tázacích, nácvik 4) Zájmena tázací + vyvozování zájmen vztažných, neurčitých a záporných, nácvik 5) Určování zájmen: spojování zájmen s druhem - interaktivní tabule + pracovní list

Druhy zájmen - Procvičování online - Umíme česk

 1. Téma: Zájmena - druhy, pravopis koncovek 2. stupeň ZŠ. 5. ročník. 6. ročník. český jazyk. druhy zájmen. interaktivní hra. zájmena. Zobrazit dokumenty autora. Mohou vybírat karty se stejným druhem zájmen, karty s různými tvary jednoho druhu, vybrat ty karty, na nichž je pouze jeden zástupce např. zájmen osobních.
 2. Program učí rozpoznávat druhy zájmen (osobní, ukazovací, tázací, přivlastňovací, vztažná, neurčitá, záporná), vyhledávat jejich základní tvary, a zejména procvičuje jejich psaní, ve kterém se často chybuje (mě, mně, ji, jí, mi, my, sebou, s sebou apod.). Stejně jako ve Tvarech zájmen má hra ve Shrnutí dva.
 3. jmenná, druhy zájmen apod. Vždy s ohledem na danou učební látku. Název hry: Cesta do pohádky (vlastní návrh) Cíl hry: Žáci dokáží volně reprodukovat text a rozliší slovní druhy. Tematický okruh: Jazyková výchova, Literární výchova. Učivo: Slovní druhy, volná reprodukc
 4. Slovní Druhy .cz - Český jazyk, slovní druhy a testy na těchto stránkách, bychom Vám rádi nabídli, kompletní seznam slovních druhů a jejich jednoduché ukázky použití. Naleznete zde tyto slovní druhy

Druhy. 1) Základní - Kolik? Vyjadřují počet. jeden, dva, tři, čtyři, jeden a půl, jedna třetina, dvě pětiny. 2) Řadové - Kolikátý? Vyjadřují pořadí Podstatná jména konkrétní, abstraktní, pomnožná, hromadná, látková Z hlediska hmotné existence či neexistence, která označuje určitou skutečnost, dělíme podstatná jména na konkrétní a abstraktní.. Podstatná jména konkrétn

Uživatel Prohlašuji, že jsem oprávněn jednat jménem účastníka služby ONLINECVICENI, poskytované provozovatelem.Prohlašuji, že je mně více než 18 let, popř. jsem zákonný zástupce nezletilé osoby, které jsem umožnil využívání těchto stránek, a tudíž jsem oprávněn za tuto nezletilou osobu jednat Vyberte si pomocí filtrů požadovaná cvičení a poté už můžete začít cvičit Zájmena - Procvičování online, test, rozsáhlá sbírka příkladů. Zájmena osobní zastupují jména osob/zvířat (např.já, on, vy) nebo názvy věcí (např.ono).Pozor, patří sem i zvratné se/si (např

Druhy zájmen - hra bomba. od 40,00 Kč . Produkt obsahuje varianty. Detail produktu. Zájmena - druhy - názvy. od 30,00 Kč . Produkt obsahuje varianty. Detail produktu. Zájmena - druhy - názvy - přehled. od 30,00 Kč . Produkt obsahuje varianty. Detail produktu. Druhy zájmen. Dělení zájmen se může v některých učebnicích trošku lišit. Nejčastěji ale dělíme zájmena na: osobní (on, já, ty) přivlastňovací (náš, jejich, vaše) ukazovací (ten, ta, to) tázací (kdo, co, který) vztažná (kdo, co, jenž) neurčitá (kdokoli, cosi, každý, všichni) záporná (nikdo, nic, žádný

druhy zájmen druhy číslovek pády v češtině Web je nový a postupně připravujeme nová cvičení. Pokud Vás zajímá něco jiného než čeština, máme přichystáno něco z matematiky, chemie, angličtiny a neustále přidáváme nové úlohy PRAVIDLA - Druhy vedlejších vět . Tak jako si nejsou rovni lidé nebo třeba silnice (vždy je můžeme rozdělit na hodně a méně důležité), nemusí ani jednotlivé věty v souvětí být vždy na stejné úrovni. Máme věty hlavní (řídící), tedy ty hodně důležité, na úrovni dálnic nebo urozených lidí..

Druhy zájmen

Zájmena Vítejte na stránkách, které se zabývají zájmeny a jejich skloňováním, které činí nejednomu uživateli českého jazyka potíže Základní škola Kaznějov, okres Plzeň sever, příspěvková organizace. adresa : Školní 479, 331 51 Kaznějov. telefon: 373 332 126. zskaz@kaznejov.c

Video: Úly - druhy zájmen - Digitální učební materiály RV

Druhy zájmen - hra bomba - ucimesehrou

Škola s nadhledem přináší online cvičení, která podporují individuální rozvoj dětí a motivují děti prostřednictvím okamžité zpětné vazby. Pomáhá i s přípravou na přijímací zkoušky a maturitu Popis stránky * • Druhy vedlejších vět, otázky, příklady, tabulka • Věty vedlejší, popis, připojovací výrazi, příklady - český jazyk V okamžiku, kdy se pády použijí, se dají rozlišit dva druhy pádů. Prvním typem je pád přímý a druhým je pád nepřímý. Přímý pád nevyžaduje použití předložky, naopak nepřímý (také zvaný jako předložkový) předložku vyžaduje. Toto dělení je tedy možné jen u konkrétního použití pádu Užívání jednotlivých tvarů Zájmena já a ty ve 2., 3. a 4. pádu a zájmeno se ve 3. a 4. pádu mají dvojí tvary: a) kratší (mě, tě, se, mi, ti, si) b) delší (mne, tebe, sebe, mně, tobě, sobě) Tvary zájmena já a) kratší (mě, mi 7. týden - Druhy zájmen. Pracovní list 1 Žák si v pracovním listu procvičí zájmena. Bude je doplňovat do textu, přiřazovat do skupin apod. Kouzelné rohlíčky Žák si formou pracovního listu procvičí zájmena. Motivačním prvkem je zde sběr rohlíčků, které žák získává za jednotlivá cvičení a nakonec dokresluje do.

Jak procvičovat slovní druhy: Vymysli co nejvíce... Vydáno dne 05.06.2016 od Jana Skřivánková. V jednoduchosti je krása. Proto i ty aktivity, které na první pohled vypadají obyčejně, mohou mít u dětí obrovský úspěch. Příkladem takové aktivity je právě hra Vymysli co nejvíce Úly jsou didaktická hra zaměřená na procvičování druhů zájmen. Žáci pracují ve skupinách. Každá skupina pracuje se souborem karet. Díky řešení na druhé straně karty mají žáci okamžitou zpětnou vazbu. Očekávaný výstup: určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu Druhy zájmen.doc MUDROVÁ. Dumy.cz - sdílejme společně. ITveSkole.cz úspěšně spolupracuje s MAS/MAP. Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci.Přihlašte se na série webinářů 2x90 min. na tém

DUMY.CZ Materiál ZÁJMENA - DRUHY ZÁJMEN

 1. Škola OnLine je moderní školní informační systém, který umožňuje rychle a efektivně zpracovávat veškerou školní agendu při zachování vysokého uživatelského komfortu. Jedná se o webovou aplikaci, což znamená, že je dostupná 24 hodin denně prostřednictvím Internetu, a to při využití pouze běžného webového prohlížeče bez nutnosti jakékoliv další instalace
 2. Úly - druhy zájmen Úly jsou didaktická hra zaměřená na procvičování druhů zájmen. Žáci pracují ve skupinách. Každá skupina pracuje se souborem karet. Díky řešení na druhé straně karty mají žáci okamžitou zpětnou vazbu
 3. SLOVNÍ DRUHY: Základ o podstatných jménech, barevná tabulka : Třídění podstatných jmen - hra : Základy o slovesech : Přiřazování slov ke slovním druhům - hra : Hra - určování slovních druhů : DRUHY VĚT: Doplňování otazníku a vykřičníku za větami - hra : Hra 1 : Hra 2 : Hra 3 : PÁROVÉ SOUHLÁSKY: Hra : Hra.
 4. ovaná tabulka s druhy zájmen ke vkládání zájmen, 20 plastových kartiček se zájmeny, zala
 5. Úly - druhy zájmen. Úly jsou didaktická hra zaměřená na procvičování druhů zájmen. Žáci pracují ve skupinách. Každá skupina pracuje se souborem karet. Díky řešení na druhé straně karty mají žáci okamžitou zpětnou vazbu. Mgr. Petra Mudrová, publikováno 24.1.2011 11:56, zhlédnuto 8324×, hodnocení
 6. Dokázala vyjmenovat druhy zájmen a udat k nim příklady (u některých ovšem významu sotva rozuměla), znala perfektně vzory podstatných jmen všech rodů a u známých slov dokázala určit i mluvnické kategorie. Hra je pro 3-5 hráčů pro každé 4 dobrodružství (hrací plány) ve věku 7-99 let..
 7. Kosmická hra podle Stanislava Grofa; Přehledová tabulka - Zájmena - ucelený přehled gramatiky zájmen, druhy zájmen a jejich příklady, pravidla pro používání zájmen, skloňování zájmen. Přehledová tabulka slouží pro žáky prvního a druhého stupně

Zájmena datakabinet

16.2.2017 - This Pin was discovered by Petra Brethova. Discover (and save!) your own Pins on Pinteres slovní druhy, abeceda, slabiky, mluvnické kategorie u podstatných jmen a sloves, vzory přídavných jmen, stupňování přídavných jmen, druhy zájmen, druhy číslovek, tvary sloves, slovesný způsob, rozvoj slovní zásob Hra slouží jako úvod komunikačních cvič o ní. Všichni sed! v kruhu, každý svému sousedovi po levici cokoli povídá nějaký názor, o nějaké události - jak /si přeje/. Pak každý svému partnerovi zopakuje, co slyšel, partner kontroluje, zda naslouchající postihl smysl jeho promluvy, záměr a podtext

Český jazyk - Zájmen

druhy vět. hláska - slovo - slabika. Úniková hra. O MNĚ ZAČÁTEK A KONEC ROKU. matematika. pochvaly. prvouka. prázdniny. český jazyk. Mapa webu. Navigace. Poslední aktivita na webu. Skloňování zájmen já a ty - přiřazování tvarů zájmen k jednotlivým pádům. Pravidla českého pravopisu, psaní zkratek, písmena i a y, písmeno ě, psaní titulů Hra zaměřující se na spodobu znělosti. Je možné IP - Druhy vedlejších vět. Pomůcky, které pomáhají dětem zvládnout českou. naše cena 55 Kč. IP - Druhy zájmen . Pomůcky, které pomáhají dětem zpřehlednit českou Hra pro 2 - 5 hráčů. Karty se přikládají tak, aby měly stejný obrázek (sloveso) nebo stejný typ věty (kladná, záporná, otázka). Před přiložením si vezmeme jednu kartu z hromádky zájmen a jednu kartu z příslovcí. Musíme vytvořit správnou větu. Vyhrává ten, kdo se nejdříve zbaví všech karet. Návod na výrob

Číslovky jsou slova číselného významu, dělíme je na číslovky: určité (lze je vyjádřit číslicemi) neurčité (nevyjadřují přesný počet) Tento web používá soubory cookies (jako naprostá většina webových stránek na Internetu). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte - druhy číslovek - druhy zájmen - test - druhy zájmen - druhy přídavných jmen - přídavná jména koncovky I - přídavná jména koncovky - test II - stupňování přídavných jmen - přídavná jména přivlastňovací - přídavná jména tvrdá a měkká - koncovky podstatných jmen - pod mět a přísudek - shoda přísudku s.

Hry do českého jazyka :: Nápadníče

Slovní druhy .c

 1. Slovní druhy je společenská hra určená pro celou třídu ke zpestření výuky českého jazyka při procvičování, a také k zabavení dětí v suplovaných hodinách. Herní plán o rozměrech 20 x 20 cm
 2. On- line procvičování učiva v týdnu 16.3. - 20.3. 202
 3. Zájmena (druhy zájmen) Určete druhy vět. Všimněte si, že vždy dvě věty začínají stejným spojovacím výrazem: Co se s ním stalo, doposud není jasné. Řekni mi, prosím, co se s ním stalo. Řekli mi, že na počátku hry musím jít ven. Hra na kytaru ho vždycky bavila. Bázlivec nesmí do lesa
 4. ČJ - slovní druhy. Druhy zájmen. desková hra Čárka ve větě jednoduché Čárka v souvětí Ruský jazyk TedEx Hry - psychosociální rozvoj NSTR Slovní druhy Přísudek Přechodníky Poměry mezi souřadně spojenými členy Slovesné kategori

Větné členy, druhy vět vědlejších Slovní druhy Přísudek Přechodníky Poměry mezi souřadně spojenými členy Slovesné kategorie Příslovce Význam slova Částice a citoslovce Obohacování slovní zásoby Rčení a přísloví Jazykové rodiny Učírna SVOBODA UČENÍ!!! SUMMERHILL PROBLÉMY ŠKOLSKÉHO SYSTÉM Domečky - slovní druhy. 10 domečků se všemi slovními druhy a 230 kartiček se slovy na třídění Aquario společenská hra. 158 Kč Druhy zájmen. Skladem (> 3) Pomůcka pro děti k procvičování druhů zájmen. 5. úkol: Velká Všeználkova hra (uč. 56/13). Podívej se do učebnice a zkus složit 11 slov. Místo čtverečku doplň i/y, í/ý. Pokud by někdo se skládáním slov měl velké potíže, pošle mi alespoň slova, která složil. Při psaní slov si dávejte pozor při psaní předpon. Předpona vy-/ vý- se píše s y/ý. Pozor i na.

Školní hrátky: Vzory podstatných jmen-karty pro párovou

Určovali slovní druhy a druhy zájmen a číslovek a také mluvnické kategorie u sloves a podstatných jmen. Postupně budeme dál naťukávat vše, co je třeba ještě zopakovat. 1.souslovi.pptx (183.47 kB 27.5.2019 - Explore Tatjana Šeráková's board hra on Pinterest. See more ideas about učení, hra, montessori aktivity Procvičování zájmen mě a mně , Doplňování slov II, Zájmena - osobní, vztažná, On-line testy z češtiny -, O češtině.cz - český jazyk, čeština online testy, státní maturita testy, jazykové korektury, kontrola pravopis Témata: 1) Druhy zájmen (test, přehled učiva) 2) Druhy číslovek (test, hra, přehled učiva) 3) Psaní předložek a předpon s,z, předpony -vz,-roz,-bez, skupiny hlásek vyslovovaných -bje-, -pje-, -vje- 4) Shoda přísudku s podmětem 5) Pravopis koncovek tvrdých a měkkých přídavných jmen (test a hra) 6) Souhrnný test (témata 3,4,5) 7) Slovesa - určujeme jejich osobu. Hra na zobcovou flétnu a její propojení s ostatními činnostmi dětí předškolního věku Bakalářská práce Druhy účetních dokladů. Účetní doklad je originální písemnost, která potvrzuje uskutečnění hospodářské nebo účetní operace. Účetní doklady můžeme dělit podle druhů, podle obsahu anebo.

použití: opakování učiva, pomůcka zejména pro žáky s IVP, názorná pomůcka s praktickou cvičebnicí Materiál obsahuje: 33 praktických tabulek s přehledy učiva na formátu A4 tabulky jsou psány větším písmem pro snadnější orientaci většina tabulek obsahuje z druhé strany i procvičovací úkoly k opakování či připomenutí mluvnického jevu úvodní strana s. SOUTĚŽNÍ HRA BODUJ! Žáci jsou rozděleni do skupin. Soutěží v tom, jak zvládli látku probíranou v průběhu jejich pobytu v léčebně. Žák doplňuje zájmena do vět, tvoří požadované tvary zájmen, doplňuje zájmena do mentální mapy DRUHY ZÁJMEN, nahrazuje jména zájmeny. VY_32_INOVACE_TVAROSLOVI+SZ10: 6 Diktáty slouží k procvičení znalostí vyjmenovaných slov po b, l a m. K dispozici je 5 samostatných diktátů k vytisknutí a nebo k online diktování. Hlasem při diktování provází Jitka Musilová

- Přehledová tabulka - Zájmena - ucelený přehled gramatiky zájmen, druhy zájmen a jejich příklady, pravidla pro používání zájmen, skloňování zájmen. Přehledová tabulka slouží Dostupnost: 3 pracovní dny i-15% sleva. 39 Kč Druh produktu: HRA.. Slovní druhy / Skloňování zájmen - tabulka A4 - lamino (21 x 30 cm) Výuková tabulka. Přehledné, barevné zpracováni tabulky druhů zájmen, která obsahuje kromě vyjmenování zájmen, příkladové věty i vhodné ilustrace, napomáhá žákům snadnému osvojení určovat u zájmen jejich druh

Učírna - Druhy číslove

Procvičit a upevnit dosavadní znalosti (druhy zájmen) kartičky (hra Úly), míček. Ročník: 5. Počet žáků: 20. Čas. Průběh hodiny. Poznámky. ÚVODNÍ ČÁST. 2 minuty. 2. minuty. 5 minut. Básnička - Ranní pozdrav. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JAMNÉ NAD ORLICÍ. Letošní básničky [online]. Jamné nad Orlicí. 31.3. - 8.25 - Dneska se zaměříme na druhy zájmen. Zájmena můžeme rozdělit do sedmi skupin a zájmena zvratná. Zájmena můžeme rozdělit do sedmi skupin a zájmena zvratná. V učebnici na straně 102 si přečti hnědou tabulku Sešity z této řady jsou výbornou pomůckou pro všechny, kteří si chtějí lépe procvičit vyjmenovaná slova, slovní druhy a přídavná jména.To jsou témata, která žáci obtížně zvládají

Které druhy zájmen znáte? keknéte. které druhy nijmen znáte. 14. Spojte vety v Použijte :åjmena. nárn uêitel doporuCil. Zeptal se Piecetl jsem si knihu. to udélal. Chtèla bych vedèt, by10 k Nevim, mi jen jedno okno. rná Vase nove auto. Vstupujeme do to byl nápad. TO je piesné ten papoušek. kekni nikdo z nich dosud neza*il_ T Pracovní sešit - Slovní druhy slouží jako pomocník pro žáky 3. - 5. ročníku základní školy a jejich pedagogům, nebo k domácí přípravě a opakování učebního celku z českého jazyka Vědomostní testy online. Angličtina, čeština, němčina, matematika, filmy, seriály, knihy, historie a jiné, zábavné i poučné Výukový program Ohebné slovní druhy (2.díl) je určen žákům na nižším stupni základních škol, kteří si chtějí procvičit a zdokonalit své znalosti mluvnických kategorií českého jazyka. Současně formou hry mohou poznat zajímavá ve světě, odkud zahraniční kamarádi, učící se český jazyk, za odměnu posílají pohlednice svých zemí

PRAVIDLA - Podstatná jména konkrétní, abstraktní, pomnožná

On-line cvičen

Seřazování abecedy, hra : Uč se abecedu s obrázkem : SLOVNÍ DRUHY: Základ o podstatných jménech, barevná tabulka : Třídění podstatných jmen - hra : Základy o slovesech : Přiřazování slov ke slovním druhům - hra : Hra - určování slovních druhů : DRUHY VĚT: Doplňování otazníku a vykřičníku za větami - hra Salámy druhy Druhy zájmen cvičení - Slovní druh(y . Druhy zájmen cvičení. Zájmena dělíme na osobní, ukazovací, přivlastňovací, tázací, vztažná, záporná a neurčitá. Připravili jsem pro vás záludné cvičení/test zaměřený především na druhy zájmen Pařížský salám je druh měkkého tyčového salámu. Abeceda - hra do cizího jazyka - jednoduchá, zábavná. Hra do cizího jazyka žáci si napíší celou abecedu do sešitu Vy řeknete kategorii a počítáte do 15 - mají dopsat k jedontlivým písmenům slova z této... vložil: Pomoc učitelům. 4. vloženo: 24.01.201

Seznam cvičen

Nyní si opět otevřeme učebnici na straně 109 a přečteme si text Hra. K tomuto textu máme v pracovním sešitě na straně 31 cvičení 1 (dole, pokračuje i na další straně). Pracuj se zápisem v sešitě. Na procvičování druhů zájmen zde máme také cvičení: PS str. 32/2, 3, 4. Druhy zájmen si procvič také na Zájmena_lístečky - druhy zájmen pro rozstříhání do 6 skupin, každá skupina má jinou barvu, využitelné v 5.-9. ročníku, Větné členy - domino, hra určená k opakování větných členů, pro 7.-9. ročník. Rychlý kontakt. Základní škola Český Krumlov, Plešivec 24 Portál www.rvp.cz byl součástí projektu Metodika II. Tento projekt byl spolufinancován Evroým sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Mar 27, 2020 - Discover recipes, home ideas, style inspiration and other ideas to try

polovinu zájmen správně. Vezmi si cvičný sešit, za každé správně určené zájmeno si udělej čárku. Pokud jich budeš mít více než polovina z celkového počtu, vezmi si ŽK, napiš dnešní datum, Č - druhy zájmen 1, podepsat si ji nechej od mamky nebo od taťky. ŽÁDNÉ PODVÁDĚNÍ!!! Všechno vidím!! Diktáty a pravopisná cvičení. Více než 330 diktátů a pravopisných cvičení s okamžitým vyhodnocením a možností uložení výsledků do pdf Druhy zájmen 3 Výuka Českého jazyka pro 5.ročník - ČJ5 Nápověda při určování druhů zájmen 3. Category People & Blogs; Nedeľa dobrých ľudí (rozhlasová hra / 1974.

Zájmena - Procvičování online - Umíme česk

May 28, 2019 - This Pin was discovered by Jana. Discover (and save!) your own Pins on Pinteres Seznam se z druhy zájmen - stáhni si prezentaci, zadej prezentace od začátku zde.ppt (733696) Stáhni si hru na hra.ppt (945152) zadej prezentace od začátku a procvič si s rodiči (starším sourozencem) počítání s desetinnými čísly a se závorkami

Zájmena - rybičk

Počítání na šachovnici do 100 - hra pro jednoho nebo více hráčů. Dostupnost: skladem. ks. Cena s DPH: 39,- Kč: Sleva: 13 %: Původní cena: 45,- Kč: Zájmena - druhy . Nástěnný obraz pro výuku českého jazyka - druhy zájmen. Dostupnost: skladem. Varianty >> XL (100x70 cm), XXL (140x100 cm), A3 (42x30 cm),. OHEBNÉ SLOVNÍ DRUHY 2. PODSTATNÁ JMÉNA KONKRÉTNÍ, ABSTRAKTNÍ 3. - druhy zájmen: osobní, ukazovací, tázací, vztažná, záporná, neurčitá. číslo, čas, způsob. HRA Místo si vymění Žákům nejprve rozdáme čísla od 1 do 5 - podle ohebných slovních druhů (např. tak, že je necháme vylosovat si lísteček s. Piknik Slovo - Skvělá Slovní Hra - für Android Appfo . Download Piknik Slovo - Skvělá slovní hra for APK. Published & copyrighted by APNAX Games. Download Piknik Slovo - Skvělá slovní hra 1.5.2 APK. Cena: Free. Pašreizējā Versija: 1.5.2 ; Špičková technologie od společnosti Microsoft pohání i náš překladač Druhy zájmen najdete v uč. na str. 96-100. Měl/a bys už umět vyjmenovat druhy zájmen a umět jednotlivá zájmena zařadit. Druhy číslovek najdete v uč. na str. 111, dále 112 - 114. Je potřeba se naučit druhy číslovek a umět jednotlivé číslovky zařadit Procvičování - druhy zájmen → Zopakuj si druhy zájmen podle tabulky v učebnici na str. 120 - 121. Ověř si, že zvládáš vyjmenovat všechny druhy zájmen zpaměti a že tušíš, jaký mají význam. → Proveď si toto on-line cvičeníčko. Je podobné jako to ve středu

Zájmena - Moje čeština - Čeština na internetu zdarm

16.12.2017 - Explore Jitka Havlickova's board cestina on Pinterest. See more ideas about Domácí vzdělávání, Učení hrou, Učení Po přeinstalování W 10pro nejde v Skype čeština (2) Záložky ve firefoxu (7) Jak dostat do notebooku češtinu s op: Win 10 (14) Dark Souls (2) Hra ark survival evolved (13.

Druhy zájmen cvičení. Zájmena dělíme na osobní, ukazovací, přivlastňovací, tázací, vztažná, záporná a neurčitá Kytice rezanych ruzi. Nalezeno: 0 produktů. Litujeme, na tuto frázi jsme nic nenašli Čo najširší sortiment rezaných kvetov, črepníkových rastlín a aranžérskych potrieb udržiavame ich dovozom až z. Když děti učí telka! Naučme se společně s žáky 5. ročníku druhy zájmen. Nejprve si připomeňme, co jsou zájmena, a zkusme si na nějaká vzpomenout. Vyhledejme zájmena v textu. Řekněme si, jak se dají zájmena roztřídit. Co znamená, když se řekne o zájmenu, že je neurčité? Vydejme se hledat vetřelce Slovní druhy: vybarvování podle slovních druhů: DUM: Slovní druhy: pracovní listy, doplňovačka: DUM: Slovní druhy: pracovní listy - vyhledávání a doplňování slovních druhů přímo do vět: DUM: Podstatná jména - tabulky: pád, číslo, rod, vzor: DUM: Rozcvičky s pády: na samostatnou i společnou práci, SE SAMOKONTROLOU. - Přehledně zpracovaný přehled učiva pedagogy podle potřeby žáků. - Přehledová tabulka - Zájmena - ucelený přehled gramatiky zájmen, druhy zájmen a jejich příklady, pravidla pro používání zájmen, skloňování zájmen. Přehledová tabulka slouží.

 • 2 měsíční miminko pláče.
 • Jak zařídit povinné ručení.
 • Ivo benda 2016.
 • Stylista domu.
 • Melaminové hrany obi.
 • Starbucks hrnek bazar.
 • Střelba z pistole.
 • Vladimír ráž manželky.
 • Daň z tomboly 2018.
 • Elektrolýza doma.
 • Van damme predator.
 • Láska co to vlastně je.
 • Matlab plot.
 • Ropa obnovitelný zdroj.
 • Únavový syndrom poradna lékaře.
 • Jenovefa boková.
 • Sklady praha prace.
 • Pyramida rozměry.
 • Výkup autobaterií znojmo.
 • Kmínový čaj v těhotenství.
 • Css hlavička.
 • Vodstvo afriky test.
 • Čeština pro cizince rod.
 • Vodafone volání do zahraničí.
 • Rolety na okna bez vrtání.
 • Valecne zlociny na zenach.
 • Bylinky do mletého masa.
 • Bozp anglicky.
 • Výpočet archetypu.
 • Zbav se toho.
 • Zmrzlina ze salka.
 • Magma firma.
 • Lago di como lecco.
 • Mala carodejnice 2018.
 • Ockovani zloutenka a deti.
 • Forum 24 selský rozum.
 • Gross nemoc.
 • Totemové zvíře kočka.
 • Velká válka příčiny.
 • Trychtýřovitý hrudník.
 • Victoria tv show list of episodes.