Home

Aztékové bohové

Když v roce 1521 dobyli Španělé říši Aztéků a stanuli v metropoli Tenochtitlán, musela se jim zatočit hlava: z architektury, uměleckých skvostů i z lidských obětí podávaných bohům. Výstava Aztékové v Martin-Gropius-Bau ve středu Berlína přibližuje úchvatný a stále ještě málo prozkoumaný svět aztécké kultury. Otevřená je do začátku srpna Aztécká říše, přesněji však Aztécký trojspolek (nahuatl Ēxcān Tlahtōlōyān) byl státní útvar v předkolumbovské Americe, který se rozkládal na území Mezoameriky, respektive Mexika.Během jeho vlády došlo ke stavbě značného množství měst, ve kterých se do dnešních dnů zachovalo velké množství památek (např. chrámy, pyramidy atd.), skrytých částečně v. Aztékové uctívali bohy, které spojovali s pro ně nevysvětlitelnými přírodními událostmi. Podle jejich mytologie bohové oživovali Slunce svou krví, a tak lidé by jej měli následovat, proto lidské oběti byly pro staré aztécké náboženství běžné Aztéčtí bohové. Aztécký panteón. Bohové se transformují, multiplikují jejich osobnost, aby mohli plnit všechny své božské činy, takovým způsobem mohou být bohové laskaví anebo zlomyslní, být matkou své vlastní babičky, zničit to, co vytvořili, být dynamičtí anebo statičtí, všudypřítomní, ambivalentní, všestranní, mít spoustu jmen dle provedených. Jenže Aztékové věřili, že takovéto masové zabíjení je nezbytné, že jejich bohové ho vyžadují. Věřili, že bohové prolili krev, aby stvořili lidstvo, a tudíž lidstvo musí prolévat krev, aby uživilo bohy a slunce putovalo po obloze

Bohové, oběti a nekonečný cyklus života Aztéků - Novinky

Aztékové svůj svět nazývali Cemanahuac (Svět obklopený vodou) a byl rozdělen vertikálně na třináct nebes a devět pekel a horizontálně do čtyř kvadrantů Nauchampa (Čtyři směry větru) charakterizovaných různými barvami. Následně přestalo svítit Slunce a svět zahalila temnota. Bohové se sešli v Teotihuacánu. Bohové je nechali padnout, bohové na ně seslali nemoc. Španělé i Aztékové věřili, že choroby jsou formou božího trestu. Španělé byli proti neštovicím téměř imunní, nemoc řádila hlavně mezi indiány, a proto se oběma stranám zdálo, že bůh křesťanů je mocnější než bohové indiánů

archeologické nálezy Aztékové bohové krvavé rituály Mexiko Kristýna Nováková 9.1.2019 Archeologové v Mexiku nalezli chrám zasvěcený bohu Xipe Tótecovi, jenž je spojovaný s krvavými rituály, při nichž kněží obětem stahovali kůži z těla a oblékali si ji Opeřený had, známý též jako Quetzalcoatl, byl jedním z nejstarších a nejmocnějších bohů předkolumbovské Ameriky. Opeřené hadí tělo s hrozivou opeřenou hadí hlavou a čelistí plnou ostrých zubů, to byla podoba veleznámého krvavého boha. Od pradávných časů byl dárcem a ochráncem chodu světa i lidského života, přitom se nakonec stal svým přisluhovačům. Bohové hleděli v zoufalství na nehybné slunce a měsíc. Aby v nich rozpálili oheň a uvedli jej do chodu, odhodlali se nakonec k oběti vlastního života. Prolitá krev se stala esencí, která udržuje vesmír v chodu. Z vlastní krve vytvořili pak bohové také člověka. Potom se bohové vzdálili z viditelného světa, zmizeli z očí Aztékové věřili, že rozkvět jejich města mají na svědomí bohové a proto jim neváhali obětovat tisíce lidí. Století krvavých bojů. Krajinou kolem jezera Texcoco se rozléhá řev aztéckých bojovníků. Na zemi se povalují desítky zmrzačených těl, válečná vřava ale neutichá

Paranormal - Indiáni - Jižní Amerika

Aztékové Bůh Huitzilopochtli byl ve středomexické aztécké civilizaci spojován se Sluncem, válkami a mladými muži. Bohem aztéckého slunečního kalendáře byl Tonatiuh. Oběma sloužili dva nejvyšší aztéčtí kněží. Bohové Slunce, které uctívaly různé národy (kliknutím se snímky zvětší):. Aztékové. Založili město Tenochitlán, kde se definitivně usadili do příjezdu Španělů. Přišli z Aztlánu (místo neznámého původu) a přesvědčeni bohem Huitzilopochtli hledali nové místo. Po dlouhé a únavné cestě dorazili do Mexického údolí. Usadili se v Chapultepecu, ale byli odtamtud vyhoštěni Aztéčtí bohové. CAMAXTLE [kamaštle] - bůh lovu. Některými atributy se blíží bohu MIXOATLOVI. Aztékové také boha někdy nazývali ANAHUACITECTL - Pán Anahuaku. ANAHUAC [anavak] - v nahuatl doslova Kolem vody - území kolem velkých jezer v centrálním Mexiku, které od 15. stol. Aztékové ovládli

Aztécká říše - Wikipedi

 1. - starší než olympští bohové, dcery Gaie (2.p. Erynií; též Lítice) Furiae (Furie) Eris - bohyně sváru (nepříznivá) - dcera Nykty (Noci) (2.p. Eridy) Erós - bůh lásky a smyslné touhy - buď syn Afrodíty a Area, nebo se zrodil z prvopočátečního Chaosu (2.p. Eróta) Amor -F- Forkys - mořský.
 2. Bohové . Bůh nebo božstvo je pojem, pod kterým je myšlena mocná, nadlidská a většinou nesmrtelná bytost. Je předmětem náboženské úcty. V monoteistických náboženstvích je Bůh kromě toho předmětem víry, je to bytost čistě duchovní a stvořitel vesmíru
 3. ce České
 4. Aztéčtí a Mayští bohové a legendy. 23.08.2011 13:55 . Poslední a nejkrvavější vlnu představovali Aztékové, kteří měli ve zvyku svým bohům obětovat desítky tisíc obětí. Huitzilopočtli - Divoký aztécký bůh Slunce a války. Na svět přišel v plné zbroji a okamžitě zahubil svých 400 bratrů i sestru
 5. Z předkolumbijských národů byli Aztékové rozhodně nejvíce krvechtiví. V určitých obdobích vyžadovali jejich bohové lidské oběti. Někdy bývaly rituálně zardoušeny ženy, jindy byly zabíjeny celé skupinky dětí pro boha deště. Rituál měl být úspěšnější, pokud oběti vydatně plakaly
 6. Město Teotihuacan (Mexiko) vzniklo okolo roku 100 před n.l. a zaniklo v 7. až 8. století n.l. Bylo to jedno z největších starověkých míst na světě a nacházely se v něm nejpůsobivější stavby v Americe. V Teotihuacane najdeme důkazy o tom, že stavitelé měli neuvěřitelné znalosti z matematiky, geologie, astronomie a stavitelství
 7. Aztékové uctívali bohy, které spojovali s pro ně nevysvětlitelnými přírodními událostmi. Podle jejich mytologie bohové oživovali Slunce svou krví, proto lidské oběti byly pro staré aztécké náboženství běžné

Aztékové - dějepis

Před rozsáhlou povodní, která nastala 4 800 let po vzniku světa, obývali zemi Anáhuac obři. Všichni obři zahynuli při povodni nebo se změnili v ryby. Zachránilo se pouze sedm obrů, kteří uprchli do jeskyní. Když voda opadla, jeden z obrů, velký Xelhua přezdívaný Architekt odcestoval do Cholula, kde postavil umělý kopec ve tvaru pyramidy V řecké mytologii se v porovnání s náboženstvími jiných dávných civilizací setkáváme s nápadným antropomorfismem: Zatímco Aztékové či Keltové ztotožňovali své bohy s přírodními jevy i nebeskými tělesy a zdůrazňovali tím svou bezvýznamnost, Řekové je vnímali jako bytosti podobné lidem.Členové řeckého panteonu se navíc dopouštěli stejných chyb a selhání Skrz stromy posílali bohové na svět dobré i špatné věci Starověké národy včetně Aztéků stromy uctívaly - věřily v jejich duchovní význam. Podle vedoucího programu vykopávek v mexické metropoli Raúla Barrery mohl být dub součástí čtveřice posvátných stromů, o nichž Aztékové věřili, že podepíraly nebesa

Aztécká kultura byla úzce spjata s náboženstvím. Aztékové uctívali bohy, které spojovali s pro ně nevysvětlitelnými přírodními událostmi. Podle jejich mytologie bohové oživovali Slunce svou krví, a tak bylo třeba přinášet lidské oběti. Aztécké chrámy svou ohromující velikostí převyšovaly všechny ostatní budovy Bohové. Egyptské božstvo je tak rozsáhlé a jejich vztahy tak spletité, že dodnes nevíme kolik jich vlastně bylo. Pro představu RamesseII (při podpisu kadešké mírové smlouvy) přísahal k tisíci bohům Egyým. Eygypťané byli velmi zbožný národ (jak napsal Herodotos: zbožnější lid nad tyto není) Bohové podle Aztéků obětovali svou krev, aby tvořili lidstvo. Lidé jsou tedy jejich dlužníci a tento dluh může být splacen pouze obětováním lidské krve . Lidská krev byla významná ve všech mezoamerických náboženstvích a kulturách a byla tou nejcennější látkou, kterou mohl člověk bohům obětovat Vulkány a bohové. Odedávna vzbuzují vulkány pozornost, respekt a úctu člověka. Jsou tajemné, krásné a štědré, ale občas hrozivé i nebezpečné. Lidé osídlují vulkanické oblasti pro jejich velmi úrodné půdy i za cenu určitého rizika. Být svědkem výbuchu sopky (z bezpečné vzdálenosti) je mimořádně silný zážitek

27.11.2016 - Explore Martin Holec's board Aztec on Pinterest. See more ideas about Drake, Aztékové, Bohové a bohyně Aztékové a jejich kultura Náboženství Aztéků Obraz světa byl u Aztéků nesmírně složitý, pokud šlo o síly, jež stvořily a řídily, nicméně velice přímočarý s ohledem na to, jak se měl člověk, pokud šlo o tyto síly chovat Aztékové věřili, že bohové poskytnou bohatou úrodu a zdravý dlouhý život, pokud bude krev rituálně podána (Pendragon 2). Pokud krev nebyla obětována bohům, lidé věřili, že budou potrestáni, a snášejí nadměrné bolesti násilnější, než jaký kdy mohl udělat kdokoli jiný (Pendragon 3)

Aztékov

 1. Přichází období velikých změn, ve které věřili Aztékové i Mayové, staré národy, jejichž vlivy se prolínaly právě v Mexiku. Staří bohové slíbili, že se vrátí. Nad územím Mexika se v poslední době objevují záhadné objekty a obyvatelé si jejich původ ne vždy dokážou vysvětli
 2. Aztékové dosáhli vysokého technologického a kulturního rozvoje. Jejich vládu tvořili volení monarchové, rozdělení do několika různých sociálních vrstev, jako byli vznešení, kněží, válečníci, obchodníci, farmáři a otroci. kdy na ně bohové seslali pohromy a tresty za obrovské hříchy, které spáchali. V.
 3. 25. lesní hry. Pro TAK pořádala Čtrnáctka 12.-14.9.2003. Stručné dějiny Aztéků. Roku 1068 odešli Aztékové ze své pravlasti, AZTLANU (neznámo kde, nejspíše však ostrov ve velkém jezeře) pod vedením svého legendárního panovníka Mexitliho (po něm si říkali Mexicové) na pouť do středního Mexika
 4. Quetzalcoatl - hlavní Aztécký bůh (běloch s vousy) = Aztékové si myslí, že je navštívili bohové = Cortez toho využije a zlikviduje je Inkové - mnohonásobně vyspělejší než Aztékové. 1532 - první kontakt Evropanů a Inků. F.Pizzar
 5. Biblické verše pod lupou Materiály ke studiu Bible Vnitřní klid a štěst

Aztékové chladnezbrane

Starověké říše: Aztékové — Česká televiz

Buďiž vítán nejen Had. Menu. Homepag Novodobí Aztékové se stávají pravými křesťany K vybranému úseku není k dispozici žádné video. Omlouváme se, při načítání videa došlo k chybě

Antické Legendy - Řečtí bohové

 1. Aztékové a Toltékové nazývali bílého boha Quetzalcoatl, Inkové - Kon-Tiki Viracocha, Mayové - Kukulcan. Podle pověsti - po celosvětové potopě se bohové vrátili do Teotihuacanu, aby znovu vytvořili svět. Legendy říkají, že Teotihuacan byl postaven obry a je navržen tak, aby proměnil lidi v bohy..
 2. Téma: bohové Související: Aztékové. Egypt. Mexiko. Yliade. ilustrace. V Mexiku objevili aztécký model vesmíru! Božská mytologie Aztéků měla reálný základ v kosmologii. Vesmír jim nebyl cizí. Božská mytologie Aztéků měla reálný základ v kosmologii. Vesmír jim nebyl cizí
 3. Aztékové; Index publikací Watch Tower Society 1986-2012; Index publikací Watch Tower Society 1986-2012. dx86-12. AZTÉKOVÉ (Viz také Mexiko; Nahuatl [jazyk]) archeologické nálezy: sh 55. bohové: w96 7/15 4; w92 4/1 4. Cihuacóatl: g 3/08 22-23. Chalchiuhtlicue: sh 51, 55. Tezcatlipoca: sh 59. Tlaloc: sh 51. Tonantzin: w12 3/1 13.
25

Read Aztékové from the story Krutí Aztékové a troufalý dobyvatel Cortés by MiskaBruhova with 48 reads. bohové, mexiko, cortés. Stojíš nad údolím jezera Texcoco.. Aztékové neměli moderní vesmírné dalekohledy, přesto dokázali stavět modely vesmíru. Jeden byl nedávno objeven v Mexiku. Nečekaný nález na dně bývalé laguny. bohové. mykologie. Sdílet Vydáno: 16.01.2018. reklama . Mayové vymřeli, protože nezvládli změnu klimatu MJF na této stránce najdeš různá témata,spousty článků prostě vše co chceš a potřebuješ vědět!! Aztékové (2005, M. Křížová) Bohové starých Mayů (1999, C. Rätsch) Černí bohové Ameriky (1992, M. Stingl) Čtyři dohody (2001, D. M. Ruiz) Dějiny dobytí Mexika (1964, W. H. Prescott) Dějiny dobytí Peru (1980, W. H. Prescott) Dějiny Mexika (1999, O. Kašpar) Děti opeřeného had Aztékové věřili, že lidskými oběťmi nasytí a uspokojí své bohy, bez nichž by již nikdy nevyšlo Slunce a svět by tak zanikl. Budoucí oběti se proto těšily veliké úctě a bylo s nimi vždy velice dobře zacházeno. Podle mayské mytologie totiž prý údajně bohové stvořili lidi z vlastní krve a lidé jsou povinni jim.

12 olymých bohů :: Řecká mytologi

Mayové věřili, že náboženské rituály, při kterých byla prolévána lidská krev, jsou nezbytné, aby bylo zajištěno fungování vesmíru, střídání ročních období, úroda kukuřice, lidský život a předurčenost času. Oběti byly nezbytné k zajištění existence bohů a doplnění jejich spotřeby bio energie. V prvopočátcích tj. v předklasickém a klasickém období. Vědomostní testy online. Angličtina, čeština, němčina, matematika, filmy, seriály, knihy, historie a jiné, zábavné i poučné

Mytologie Aztéků - webzdarm

Starý mýtus hovoří o semínkách kakaovníku, které byly přeneseny nebeským zahradníkem z ráje na zem, neboť bohové si ho velmi oblíbili. Aztékové dokonce používali kakaové boby jako cenné platidlo. Bylo také bráno za afrodiziakum. Do Evropy se kakao dostalo v 16.století, díky španělskému kolonizátorovi Hernánu. Aztékové ho přijali s úctou a respektem, protože jedna z jejich starých legend se zmiňuje o návratu boha Quetzalcóatla z východu a Španělé se světlou kůží byli tak považováni za jeho posly. Cortézovi a jeho armádě však šlo pouze o získání bohatství pro sebe a o získání území pro španělskou korunu O víkendových večerech si diváci na Prima COOL zvolili jasný cíl. V sobotu se v hojném počtu děsili u prvních dvou premiérových dílů seriálu Živí mrtví

AZTÉKOVÉ :: Boj o poklad Aztéků - Protivanov 201

Zajímavé knihy na téma Aztékové v internetovém knihkupectví Megaknihy.cz. Nejnižší ceny 450 výdejních míst 99% spokojených zákazník Někteří bohové byli poctěni statečnými válečnými zajatci, jiní s otroky. Muži, ženy a děti byli obětováni podle požadavků. Děti byly speciálně vybrány, aby byly obětovány Tlaloc, boha deště. Aztékové věřili, že slzy novorozených nebo velmi malých dětí mohou zajistit déšť Slunci byl zasvěcen největší chrám v Cuzcu, Coricancha, jehož vnitřní stěny byly převážně zdobeny zlatem. Sapay inka byl chápán jako bůh slunce a incké společenství se považovalo, stejně jako Aztékové, za vyvolené služebníky tohoto božstva, jež jim svěřilo civilizační poslání

Quetzalcoatl - hlavní Aztécký bůh (běloch s vousy) = Aztékové si myslí, že je navštívili bohové = Cortez toho využije a.. Objemné dílo amerického historika, původem právníka, dodnes uchvacuje jak dokumentární, tak literární hodnotou Aztékové - Vaillant C. George V jedenáctém století přišli Aztékové do údolí Mexika od severu a za necelých sto let vytvořili neobyčejně vyspělou civilizaci, která trvala až do španělské konkvisty. Její rozvoj a společenské organizace, náboženství, výtvarné umění, právní řád, zahraniční politiku a vojenskou organizaci Jak pěstovat aztécký cukr. Aztécký cukr dorůstá do výšky pouhých 25 centimetrů, zato ale vytváří mohutné, až metrové převisy. Jeho lístečky vzhledem i vůní tak trochu připomínají mátu a od jara do podzimu jej zdobí květenství drobných bílých kvítků. Na rozdíl od stévie je jeho pěstování v domácích podmínkách docela jednoduché, nemá totiž žádné.

Česká kronika

Válka světů a mikrobů

Aztékové věří, že se v tlachtliutkali dva bohové a to Quetzalcoatl a Tlaloc. Druhý jmenovaný prohrál, ale místo zlata nabídl soupeři kukuřičný klas s vysvětlením, že potrava je pro lidi důležitější než zlato a drahokamy Hra Aztékové: Tactical Conquest (Aztec: Tactical Conquest) online.Aztékové byli velmi rád války, a ještě více milují vítězství a likvidaci svou víru s ostatními národy. Tato hra nás zavede do těch d jsme přijali bezpečnostní opatření a nyní pracujeme ve dvousměnném provozu. Hledáme brigádníky na výpomoc 8:00 - 13:00 a 13:00 - 19:00

Aztékové uctívali bohy, které spojovali s přírodními událostmi. Podle jejich mytologie bohové oživovali Slunce svou krví a lidé by je měli následovat, proto byly lidské oběti v aztécké říši naprosto běžné. Aztékové stavěli vysoké chrámy, které svou velikostí museli převyšovat všechny ostatní budovy Bohové na sebe vzali podobu hada, kondora a jaguára a nadělili lidem spoustu různých schopností. To platí i pro vás, respektive vaši loď - disponujete třemi různobarevnými zbraněmi, a na stejnou trikoloru narazíte i v případě nepřátel Aztékové pěstovali zemědělské plodiny na tzv. chinampách, což byly umělé ostrůvky budované na jezeře. V mělkých vodách jezer byly z větví, kořenů a křovin vytvářeny vory a na podklad z rákosu se navršila božstvům náleželi bohové kukuřice a vegetace, jako bůh kukuřice a bohyně kukuřičného klasu Centeotl a.

Aztékové - Poklady starobylých civilizací Davide Domenici Aztécká kultura odedávna představuje pro mnoho lidí fascinující směs rozporů a protikladů. Tato Tenochtitlán ovšem postavili Aztékové až v roce 1325. Přitom rytiny a malby znázorňující pulque a jeho konzumaci pocházejí již z roku 200 našeho letopočtu. Jisté je jedno - octli se vyrábělo především na území Valle de México, tam, kde dnes leží hlavní město México a přilehlé státy Hidalgo, Tlaxcala a Morelos Přenese vás do doby po ději druhého dílu, kdy jsou výbojní Aztékové skoro vyhubeni. Není tomu však úplně a postupně, jak čas plyne, přinášejí své mrtvé jako oběti na oltáře. A i když by podle všeho bohové mohli přijmout pouze živé oběti, zčistajasna se objeví na světě nový bůh Bohové Zemi opustili, poslední zůstala Astaira v naději, že se jí podaří odvrádit zkázu lidstva. nakonec i ona se vrátila mezi ostatní bohy. Nyní se mezi hvězdami. Pro obyvatele údolí řek Eufratu a Tigridu představovalo toto seskupení hvězd bohyni Ištar, dceru nebes a královnu hvězd

Aztékové; Notifikace. iPrima bez reklam. Nezmeškejte šanci získat iPrima bez reklam na 24 hod zdarma! Nabídka platí do . Aktivovat. Menu. Přihlásit se. Přihlásit se; Notifikace. iPrima bez reklam. Nezmeškejte šanci získat iPrima bez reklam na 24 hod zdarma! Nabídka platí do Teotihuacan leží v nadmořské výšce 2200 m a cca 50 km severo-východně od M.C. Měl nesmírný vliv na rozvoj celé Mesoameriky a stal se kultovním místem a inspirací pro takové kultury jako byla Aztékové, Toltékové i Mayové. Civilizace, která zde v klasickém období sídlila, je možná ještě více záhadnější než Mayové neboť o ní víme jen velmi málo. Počátkem. Antikvariát Fenix - antikvariat v centru Ostravy. Knihy posíláme v rámci České republiky. Může se náhodou stát, že Vámi objednaná kniha nebude dostupná Aztékové. Aztécká říše je nepřehlédnutelným státním útvarem v předkolumbovské Americe, který se rozkládal ve Střední Americe (především pak v oblasti dnešního Mexika). Aztékové vybudovali velké množství měst a především pak kulturních památek (pyramid a chrámů), které dnes částečně ukrývá džungle

Aztékové se zmiňovali o obrech v takzvaném druhém období světa, kdy se bůh Tezcatlipoca vlivem svého božství přeměnil v slunce a všichni ostatní bohové stvořili obry. Byli to lidé takové velikosti a síly, že holýma rukama vytrhovali stromy ze země Téma/žánr: Mayové - Aztékové - Indiáni Střední Ameriky - nevysvětlené jevy - záhady - starověké civilizace - mimozemské civilizace - mayský kalendář - archeologické nálezy, Počet stran: 288, Rok vydání: 2008, Nakladatelství: Knižní klu

Téma/žánr: symboly - Inkové -- symbolika - Mayové - Aztékové, Počet stran: 274, Cena: 201 Kč, Rok vydání: 2004, Nakladatelství: Fontán Aby se zabránilo smrti Slunce, bylo nutné neustále přinášet lidské oběti (někteří bohové vyžadovali panny, malé děti a nebo muže), tedy tzv. krevní oběť bohům, protože Aztékové věřili, že ta jim dá potřebnou životní energii. [2 Mayové,Aztékové,Inkové Když se řekne Starověký Řím: 789× 84.2: Starověké Řecko - těžký a dlouhý test: 3391× 56.4: Řečtí bohové(3.

Na zemi je nelze moc rozeznat. Byly vytvořeny pro lidi s létajícími stroji, jako jsme my nebo pro mimozemské bohy. Nazca pobřeží v Peru bylo kulturně velmi bohaté dlouho předtím, než se objevili Mayové a Aztékové. Bohové zanechali v Peru mnoho znamení, včetně mnoha lebek s trepanovanými dírami a/nebo prodlouženými lebkami Asi 50 km severovýchodně od Mexico City se nachází neuvěřitelný Teotihuacán, což v překladu znamená místo, kde byli stvořeni bohové. Přestože jeho pravý původ zůstává neznámý, stavba zřejmě započala kolem roku 100 př.n.l., tj. více jak 1000 let předtím, než do centrálního Mexika přišli Aztékové Víra v osudové katastrofy se ostatně nevyhýbala ani proroctvím o konci světa - Aztékové věřili, že žijeme v posledním z pěti věků, z nichž předchozí čtyři byly zničeny globální katastrofou. I tento věk bude nakonec zničen obřím zemětřesením, a to na osudové datum 4 ollin (4 zemětřesení) sakrálního roku

Dobyvační bohové Mnozí skutečně získali podivuhodné poklady. Hernand Cortéz (1485-1547) vyplul roku 1519 z Kuby. Velel jedenácti lodím s šesti sty muži. Aztécký král Montezuma mu na uvítanou přinesl zlaté kolo s mnoha obrázky, připomínající Slunce a helmici naplněnou po okraj zlatem V karetní hře Majesty se zhostíte rolí ctižádostivých královen či osvícených králů a budete se snažit nalákat do svého království co nejvíce společensky významných lidí, aby zajistili zemi bohatství a úspěch.. Je třeba pečlivě vážit, koho oslovit, a vybrat jen ty, kdo přinesou nejvíce peněz. V závěru si věčnou slávu, úctu, obdiv a vítězství vychutná. Aztékové umístili 882 stejných kousků zlata do kamenné truhlice, kterou darovali Cortézovi coby krvavé výkupné,které mělo zastavit vraždění, ale místo aby se Cortéz zastavil, zlato jen povzbudilo jeho lačnost po bohatství a tak rozhněvaní bohové uvalili na zlato kletbu. Každý smrtelník,. C. W Ceram: Bohové, hroby a učenci : román o archeologii. Do košíku V košíku. 40Kč 1974. George Clapp Vaillant: Aztékové : původ, vzestup a pád národa Aztéků. Aztékové obzvlášť uctívali planetu Venuši, velkého opeřeného hada - boha Quetzalcoatla. Jako jitřenka a zároveň večernice byla Venuše symbolem života a smrti. Podle staromexické mytologie se v Rákosu narodil opeřený had, nositel světla, a na zem sestoupili bohové. Tito lidé jsou velmi užiteční

Aztékové - EnigmaPlus

Slunce byl nazván Čtyři Zemětřesení, a začal snad roku 3113 př.n.l. (výpočty nejsou přesné) •mýty praví, že na jeho počátku byl svět zahalen do temnoty a bohové se rozhodli přivést k životu nové Slunce (nový Věk): •Mýtus o stvoření Slunce, Měsíce a hvězd: -za dochování tohoto mýtu vděčíme mnichu a.

Poselství Mayů a Aztéků | CEZ OKNOAztécká říše – Wikipedie
 • Funkce pupiku.
 • Využití zvířat.
 • Bramborové placky s masem.
 • Jak vytvořit pozvánku v openoffice.
 • Metodologie synonymum.
 • Spojování cd profilů.
 • Sprava chko železné hory.
 • Nerf vesta na naboje.
 • Nepečené proteinové tyčinky recept.
 • Playboy boxerky pánské.
 • Švédská plechová krytina.
 • Ed sheeran seznam skladeb.
 • Bestgolf členství.
 • Youtube brand account.
 • Pevná látka.
 • Popínavé rostliny.
 • Penb pardubice.
 • Operátor harvestoru.
 • Zš skálova prostějov.
 • Teplákové soupravy volejbal.
 • Podkop yanmar.
 • Žaluzie brno lesná.
 • Dětská baskytara.
 • Zastupitelstvo praha 14.
 • Šum ve fotografii.
 • Pes knuci a vyje.
 • Tom hiddleston přítelkyně 2018.
 • Krvavé jahody ulozto.
 • Bezecke zavody 2019.
 • Nádrže na vodu valy u přelouče.
 • Pernikovy tata s05.
 • Jakub landovský.
 • Vzduch v bojleru.
 • Raspberry pi dallas ds18b20.
 • Mirror cake.
 • Pikantní masová směs s rýží.
 • Pilates pro pokročilé.
 • Sms jízdenka ostrava.
 • Fazolové lusky ploché recept.
 • Harry potter a vězeň z azkabanu obsazení.
 • Rozlišení fotografie pro velkoformátový tisk.