Home

Chlorid antimonitý

CHLORID ANTIMONITÝ Počet variant: 3. Máte dotaz. Rádi vám pomůžeme. Telefon: +420 271 730 800. E-mail: info@p-lab.cz. Chlorid antimonitý Antimony(III) chloride for synthesis. CAS No. 10025-91-9, EC Number 233-047-2. - Find MSDS or SDS, a COA, data sheets and more information CAS: 10025-91-9 MDL: MFCD00011212 EINECS: 233-047-

CHLORID ANTIMONITÝ P-LAB = Potřeby pro laboratoř

Chlorid antimonitý 100 10025-91-9 C, N SbCl3; 228,11 233-047-2 R: 34-51/53 4. Pokyny pro první pomoc Všeobecné pokyny: Při zdravotních potížích a i v p řípad ě pochybností vyhledejte léka řskou pomoc. Při stavech ohrožujících život je t řeba provád ět resuscitaci cas: 10025-91-9 mdl: mfcd00011212 einecs: 233-047- Chlorid antimonitý CAS 10025-91-9 pre analýzu EMSURE® ACS - Find MSDS or SDS, a COA, data sheets and more information Title: Chlorid antimonitý _M_ Author: Venzarova Created Date: 5/31/2011 8:45:39 AM Keywords ( Více informací o Chlorid antimonitý. Pomáháme vědě tím, že nabízíme široký výběr produktů, služeb a znalostí našich lidí

Chlorid antimonitý strana 1 z 7 . BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení (ES) č. 1907/2006/EC (REACH), v platném znění Datum vydání: 16.5.2011 Datum revize: 22.9.2017 . CHLORID ANTIMONITÝ . ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIK Chlorid antimonitý. CAS: 10025-91-9; EINECS: 233-047-2; Specifikace (pdf) Bezpečnostní list (pdf) Pro bližší informace o dostupných baleních a cenách kontaktujte naše obchodní oddělen.

Chlorid antimonitý Nebezpečná látka Chlorid antimonitý (Index: 051-001-00-8; CAS: 10025-91-9) Standardní věty o nebezpečnosti H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí Názvosloví chlorid berylnatý fluorid arseničný bromid antimonitý Názvosloví chlorid berylnatý fluorid arseničný bromid antimonitý sulfid hlinitý oxid chlorečný jodovodík kyselina dusitá kyselina trihydrogen boritá kyselina chloristá hydroxid hlinitý kyselina dichromová peroxid barnatý kyanid sodný thiokyanatan hořečnatý hydrid sodný fosfan tellan kyselina sírová. Zistiť viac o Chlorid antimonitý. Umožňujeme pokrok vo vede ponukou výberu produktov, služieb, excelentnosti procesov a našich ľudí, ktorí ich zabezpečujú Chlorid hlinitý (AlCl 3) je zlúčenina hliníka a chlóru.Ide o pevnú látku s nízkym bodom topenia a varu, atómy v molekule sú viazané kovalentne.Pri teplote 178 °C sublimuje.Roztavený chlorid hlinitý je zlým vodičom elektriny, na rozdiel od iónovo viazaných halogenidov, ako je napríklad chlorid sodný.V pevnej fáze sa vyskytuje v podobe hexagonálných kryštálov

Chlorid antimonitý. Další názvy Vzorec CAS Výstražné symboly GHS; SbCl 3: 10025-91-9: Bezpečnostní list. 05; 09; Objednací číslo Kvalita Obsah Balení. Obrázky, zvuky či videa k tématu Chloridy (chemie) ve Wikimedia Commons; Podkategorie. Zobrazují se 3 podkategorie z celkového počtu 3 podkategorií v této kategorii Nabízím- viz. foto. Kupující koupí potvrzuje, že je osoba starší 18-ti let Výroba. Chlorid lantanitý vzniká zlučovaním prvkov lantánu a chlóru: . 2 La + 3 Cl 2 → 2 LaCl 3,. ale oveľa častejšie sa používa zahrievanie zmesi oxidu lantanitého s chloridom amónnim pri teplote 200-250 °C:. La 2 O 3 + 6 NH 4 Cl → 2 LaCl 3 + 6 NH 3 + 2 H 2 O. Z chloridu sa potom dajú pripraviť ďalšie halogenidy La III +.Pri redukcii draslíkom sa vytvára kovový.

Chlorid antimonitý CAS 10025-91-9 81465

Chlorid arsenitý a antimonitý mají význam jako nevodná rozpouštědla s téměř zanedbatelnou autoionizací. Oba jsou slabými donory elektronového páru, jejich akceptorické schopnosti jsou výraznější (tvoří halogenoanionty typu SbCl 6 2−). S alkoholy poskytují estery kyseliny arsenité resp. antimonité, se sekundárními. Chlorid amonný ; Chlorid draselný Sulfid (sirník) antimonitý, vzorec Sb 2 S 3, Surma, velmi jemný tmavě šedý až černý prášek. CAS: 1345-04-6. Vlastnosti . Ztráta sušením při 105°C max.0,2%. Zbytek na sítě 0,045mm max.0,5% . Sb. Chloride sind Verbindungen des chemischen Elementes Chlor.Dieses kann mit Metallen, Halb-oder Nichtmetallen verbunden vorliegen. Metallchloride wie z. B. Natrium-und Cobalt(II)-chlorid sind Salze der Chlorwasserstoffsäure, besser bekannt als Salzsäure (chemische Formel: HCl).Ein solches Chlorid enthält in seinem Ionengitter einfach negativ geladene Chlor(−I)-Ionen Cl − (meist Chlorid.

Chlorid draselný, sylvín - potr. Chlorid hořečnatý hexahydrát, pharma Chlorid vápenatý anhydrát Kafr Kofein Konzervanty Kyselina benzoová Sulfid antimonitý. Existuje 4 produktů. Seřadit podle: Název,. Chemické názvosloví - Anorganika, interaktivní webová aplikace, která umožňuje procvičovat anorganické chemické názvoslov chlorid antimoničný (SbCl 5) vzniká reakcí chloru a chloridu antimonitého: Cl 2 + SbCl 3 → SbCl 5; nadbytkem vody hydrolyzuje, vzniká trichlorid-oxid antimoničný: SbCl 5 + H 2 O → SbCl 3 (O) + 2HCl; oxidy. oxid antimonitý (Sb 2 O 3 (Sb 4 O 6)) vzniká spalováním antimonu na vzduchu; nepatrně rozpustný ve vod

Fluorid antimonitý SbF 3 je základní surovinou pro výrobu freonů z tetrachlormethanu, chlorid antimoničný SbCl 5 slouží při této výrobě jako katalyzátor, fluorid antimoničný SbF 5 se používá jako fluorační činidlo v organické chemii, chlorid antimonitý SbCl 3 se používá jako mořidlo k povrchové úpravě kovů. Chlorid antimonitý, máslo antimonu, chlorid antimonitý, chlorid dvojitý, trichlorostibin. Identifikátory Číslo CA Stáhněte si tabulku chemické odolnosti pro materiál PE. Při určování oolnosti je třeba brát v úvahu médium, jeho koncentraci, teplotu, dobu trvání zatížení a průtok média. {phocadownload view=fi.. Chlorid antimonitý hydrolyzuje na chlorid-oxid antimonitý a kyselinu chlorovodíkovou SbCl 3 + H 2 O --› SbOCl + 2HCl : Oxidy zásadotvorné (pom.: tvoří kationty, netvoří kladný centrální atom aniontu. Př. Na - existují sodné soli, neexistují sodnany či kyselina sodná) Au ll 1) Vzorec z názvu -l -l Cl +l chlorid antimonitý itý chlorid antimonitý ? Sb ll 1) Vzorec z názvu -l -l Cl chlorid fosforitý itý chlorid fosforitý ? P ll 1) Vzorec z názvu -l -l Cl bromid arseničný ičný bromid arseničný? As ll 1) Vzorec z názvu -l -l Br +V 5 jodid fosforitý itý jodid fosforitý

chlorid mĚĎnatÝ jodid draselnÝ fluorid vÁpenatÝ cucl2 fecl3 albr3 sf6 cui2 nh4cl cacl2 ki sbcl3 cubr pcl5 cui2 sncl4 caf2 agbr mncl7 chlorid antimonitÝ bromid mĚĎnatÝ. chlorid - chloride - dichloride - muriate . antimonit - antimony - stibnite - antimony glance - gray antimony (US) - grey antimony . meďnatý - copper - coppery - cuprate - cupreous - cuprib - cupriferous - copperish . fosforitý - phosphorous . acetylchlorid - acetyl chloride . antimoničný - antimonic - antimony . antimonitý - antimonous. sulfid antimonitý: antimony(III) sulfide: Sb S 3 3-anion trithioantimonitanový chlorid titaničitý.

Vyrábíme vysoce čisté i speciální chemikálie, provádíme analýzu pevných a kapalných paliv, měříme koncentrace plynů pro skládky, čistírny odpadních vod, bioplynové stanice a nabízíme i další služby Sulfid antimonitý - surma; Chlorid amonný - Salmiak, sypký prášek čistoty min. 99,5% Skladem 409 Kč 338 Kč bez DPH Chlorid amonný, 25kg Kód: NH4CL5002. Chlorid amonný - Salmiak, sypký prášek čistoty min. 99,5%. Chlorid antimoničitý tvoří komplexní soli. Chlorid antimoničný SbCl 5 je nažloutlá olejovitá kapalina. Nalézá uplatnění především v organické syntéze jako chlorační činidlo. Bromid antimonitý SbBr 3 je bezbarvá krystalická látka. Snadno tvoří podvojné sloučeniny

Chlorid antimonitý hydrolyzuje na chlorid-oxid antimonitý a kyselinu chlorovodíkovou : Oxidy zásadotvorné (pom.: tvoří kationty, netvoří kladný centrální atom aniontu. Př. Na - existují sodné soli, neexistují sodnany či kyselina sodná). Pokud reagují s vodou, tvoří hydroxidy Nařízení č. 118/1950 Sb. - Nařízení ministra spravedlnosti o tom, co se považuje za omamné prostředky, jedy, nakažlivé choroby a za škůdce užitkových rostlin podle trestního zákona - zrušeno k 01.01.1956(54/1955 Sb. a) síran zinečnatý b) oxid zinečnatý c) sulfid zinečnatý d) amid-chlorid rtuťnatý e) bromid diammimrtuťnatý f) hydroxid tetraamminzinečnatý g) chlorid diamminrtuťnatý h) tetrahydrát tetraoxofosforečnanu zinečnatého i) tetrakyanozinečnatan draselný j) hexahydrát tetraoxosíranu diamonnozinečnatého k) azid kademnatý l) m. chlorid antimonitý SbCl 3: 3140 (25) bromid kademnatý CdBr 2: 5192: chlorid arsenitý AsCl 3: 2160: bromid lithný LiBr: 3464: chlorid barnatý BaCl 2. 2 H 2 0: 3097: bromid mědný CuBr: 4720: chlorid bismutitý BÍCI3: 4750: bromid Bodný NaBr: 3205: chlorid boritý BCI3: 1434 (0) bromid stříbrný AgBr: 6473: chlorid česný CsCl: 3970. Chlorid antimonitý (SbCl3) Bromid antimonu (SbBr3) Jodid antimonitý (SbI3) kyslíkaté sloučeniny. Oxid antimonitý (oxid antimonitý, Sb2O3) Oxid antimonitý (III, V) (oxid antimonitý, Sb2O4) Oxid antimonu (pentaoxid antimonu, Sb2O5) Kyselina antimonová / trihydroxid antimonitý (H3SbO3 / Sb (OH) 3

Chlorid antimonitý ≥99% VW

Oxid arsenitý As 4 O 6 a antimonitý Sb 4 O 6 vznikají hořením prvků na vzduchu nebo hydrolýzou trichloridů. Mají analogickou molekulovou stavbu jako P 4 O 6, při vyšších teplotách přecházejí na As 2 O 3 (nad 800 °C se v parách ustavuje rovnováha mezi oběma formami) resp. Sb 2 O 3 (už před bodem tání při 600 °C). Těkavý oxid arsenitý se připravuje pražením. Chlorid antimonitý - nebezpečný, způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí, toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. dle GHS: dle staršího značení: Síran železitý. Chlorid antimonitý p.a. Chemikálie . Pracovné ochranné prostriedky Ochrana očí Ochrana rúk Pracovné odev PP : Informace: Prosíme kontaktuje Pipelife, pokusíme se najít vhodný materiál pro tuto aplikac Halogenidy - Procvičování online, test, rozsáhlá sbírka příkladů. Nevíte si rady? Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy: Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele Čeho se zpráva týká

 1. Chlorid antimonitý - My v spoločnosti ITES Vranov sa sústredíme na to, aby sme Vám prinášali riešenia Vašich potrieb v laboratórnej oblasti. Dbáme pritom o vysokú kvalitu našich výrobkov. Už 25 rokov
 2. 28. − chlorid antimonitý 3 − 28. jodid cíničitý 4 29. chlorid arsenitý 3 −29. jodid draselný 30. chlorid barnatý 2 −30. jodid fosforitý 3 31. chlorid beryllnatý
 3. Chlorid antimonitý SbCl 3 10025-91-9 p.a. ACS Chlorid cíničitý SnCl 4 7646-78-8 p.a. ACS Chlorid cíničitý pentahydrát SnCl 4.5H 2 O 10026-06-9 p.a. ACS Chlorid měďný CuCI 7758-89-6 p.a. ACS Chlorid olovnatý PbCl 2 7758-95-4 p.a. ACS Chloristan hořečnatý dihydrát Mg(ClO 4) 2.2H 2 O 64010-42- p.a. ACS Chloristan lithný LiClO
 4. Název sloučeniny Vzorec sloučeniny Chlorid antimoničný Sulfid arsenitý Hydroxid hlinitý Kyselina bromovodíková Oxid berylnatý Kyselina sírová Hydroxid sodný Oxid boritý Fluorid olovnatý Sulfid lithný Cvičení č. 2. Název sloučeniny Vzorec sloučeniny Bromid cíničitý Oxid dusičitý Oxid sodný Sulfid hořečnatý Kyselina.
 5. Hazard classification & labelling Hazard classification and labelling. The 'Hazard classification and labelling' section shows the hazards of a substance based on the standardised system of statements and pictograms established under the CLP (Classification Labelling and Packaging) Regulation. The CLP Regulation makes sure that the hazards presented by chemicals are clearly communicated to.
 6. Definitions of Antimon, synonyms, antonyms, derivatives of Antimon, analogical dictionary of Antimon (Czech
 7. Halogenidy název vzorec název vzorec 1. fluorid antimoničný 1. chlorid olovičitý 2. fluorid antimonitý 2. chlorid olovnatý 3. fluorid arseničný 3. chlorid siřičitý 4. fluorid arsenitý 4. chlorid sodný 5. fluorid barnatý 5. chlorid vápenatý 6. fluorid boritý 6. 7. fluorid bromičný 7. bromid antimonitý 8. fluorid bromitý 8. bromid arsenitý 9. fluorid cínatý 9. bromid.

Chlorid antimonitý VW

 1. Kontakt. Senovážné náměstí 23, Praha 1, 110 00 Tel.: 224 142 312 Tel.: 224 142 517 E-mail: JTP@JTPunion.org NÁVŠTĚVNÍ DOBA: pondělí a středa 13.00 - 17.
 2. komplexu. Okyselením amoniakálního roztoku se opětovně vylučuje sraženina AgCl. Sb 2 S 3 (sulfid antimonitý).
 3. 09.01.2010 13:44 . Abies canadensis (Abies-c.) - Jedle kanadská (strom). Abies nigra (Abies-n.) - Jedle černá (strom
 4. 7. sulfid antimonitý + kyselina chlorovodíková chlorid antimonitý + sirovodík 8. dusičnan olovnatý + jodid draselný jodid olovnatý + dusičnan draselný 9. hydroxid draselný + kyselina sírová síran draselný + voda 10. chlorid barnatý + uhličitan sodný uhličitan barnatý + chlorid sodný 11. Al(OH) 3 + H 2 SO 4 Al 2 (SO
Jak vyrobit sklo – wikiHow

chlorid antimonitý, konc. vodný roztok + salmiak, chlorid amonný, konc. vodný roztok + chlorid draselný, konc. vodný roztok + síra + chlorid hlinitý, koncentrovaný vodný roztok + síran amonný, konc. vodný roztok + chlorid sodný, konc. vodný roztok + síran draselný, konc. vodný roztok 1 Různé cesty vzniku sulfanu a jeho důkaz Čas: 40 minut 1.2 Pomůcky a chemikálie. Sulfid železnatý, vodný roztok kyseliny chlorovodíkové (1:1), sulfid hlinitý, vosk, prášková síra, práškový oxid hlinitý, dusičnan kademnatý, chlorid bismutitý, síran manganatý, chlorid antimonitý (nebo jiné rozpustné soli těchto iontů), zkumavky, kahan, sirky, pipety, váhy. Sulfid antimonitý, Sb2S3 - ( 250 g ) Thiosíran sodný - ( 1 kg ) Chlorid horečnatý (MgCl 2) je biela, hygroskopická látka, ktorá tvorí niekoľko hydrátov so všeobecným vzorcom MgCl 2 •xH 2 O. Táto zlúčenina je typický iónový halogenid, ktorý sa veľmi dobre rozpúšťa vo vode. Chlorid horečnatý sa získava z morskej vody O kurzu. V úvodním kurzu předmětu Obecná a anorganická chemie si zopakujeme pravidla chemického názvosloví a naučíme se pojmenovávat všechny možné typy anorganických sloučenin.. 1) Na začátku kurzu si ukážeme, jak určit oxidační číslo atomu a jak následně správně přiřadit atomům koncovku při pojmenování sloučeniny..

Chlorid antimonitý CAS 10025-91-9 10783

KVANT spol. s r.o. FMFI UK, Mlynská dolina 842 48 Bratislava. Infolinka. Tel.: +421 2 6541 1344 E-mail: obchod@laboratornatechnika.s Syntéza. Chlorid arzenitý sa pripravuje reakciou oxidu arzenitého s chlorovodíkom, s následnou destiláciou: . As 2 O 3 + 6 HCl → 2 AsCl 3 + 3 H 2 O. Možno ho pripravovať aj chlórovaním arzénu pri 80 - 85 °C, ale k tejto metóde je potrebný elementárny arzén.. 2 As + 3 Cl 2 → 2 AsCl 3. Ďalšou možnosťou je príprava reakciou oxidu arzenitého s dichlórdisulfánom Chlorid antimonitý 99+% 10025-91-9 500g 86.60 € 103.92 € s DPH L-03710 Chlorid bárnatý 0,05mol/l (N/10) odmerný roztok READY-TO-USE 10326-27-9 1L 19.00 € 22.80 € s DPH L-01185 Chlorid bárnatý 1mol/l (2N) odmerný roztok READY-TO-USE 10326-27-9 1L 19.00 € 22.80 € s DPH L-03001 Chlorid bárnatý 2H2O p.a. 10326-27-9 1kg 17.00. Bleskové směsi - Flashe: složení a výroba. Flashe neboli bleskové směsi se skládají z oxidační a redukční složky. Po iniciaci nejčastěji plamenem dochází k exotermické reakci za vzniku velkého množství tepla a světla Chemická syntéza (např. retardéry hoření, inhibitory koroze) mj. dusičnan draselný, dusičnan sodný, oxid antimonitý, hydroxid lithný, molybdenany, wolframa

Chlorid Antimonit

Vývoj, výroba, prodej a servis technologií a přípravků pro povrchové úpravy, prodej základních chemikálií a související služby Ostatní jedy (OJ) allylkohol 1000 g - - anilin 5000 g 1000g 1000 g N-alkylderiváty anilinu 1000 g - - N, N-dialkylderiváty anilinu 1000 g - - sloučeniny antimonu*) chlorid antimonitý 1000 g 500 g - oxid antimonitý 1000 g 500 g - sloučeniny barya**) dusičnan barnatý 3000 g - - hydroxid barnatý 2000 g - - chlorid barnatý 3000 g 1000 g. chlorid antimonitý Pom ůcky: zkumavky s ozna čením A až E, pipeta nebo odm ěrná zkumavka . Postup: Připravte 5 zkumavek A až E. Do zkumavky A vpravte tyčinkou kousek másla, do B kapku rostlinného oleje, do C kapku rybího tuku, do D kapku vitamínu A z lékárny, E je ur čena pr Bengálské ohně. Bengálské ohně jsou směsi oxidačních a redukčních chemikálii (palivo + okysličovadlo) a látek barvící plamen. K barvení plamene se používají kationty Na, K, Li, CuCl aj

Halogenidy. Upozornění: U objednávek chemikálií je nezbytné k prvnímu odběru připojit kopii živnostenského listu, popř. výpisu z obchodního rejstříku. U chemických látek, které jsou konkrétně řešeny českou legislativou, požadujeme též doklad o oprávnění k zacházení s těmito látkami *) Pro projednání zboží podle průměrných cen platí tato pravidla: Vyclívá-li se zboží (pevné i tekuté) podle průměrné ceny uvedené v tomto seznamu, vypočte se clo podle vlastní váhy, pokud možno vlastní váhu zjistiti skutečným odvážením zboží nebo vážením zkusmo (ku kterému může strana dodati prázdné obaly za vzor) nebo výpočtem s použitím tárových. Chlorid antimonitý hydrolyzuje na chlorid-oxid antimonitý a kyselinu chlorovodíkovou SbCl 3 + H 2 O --› SbOCl + 2HCl . Oxidy zásadotvorné (pom.: tvoří kationty, netvoří kladný centrální atom aniontu. Př. Na - existují sodné soli, neexistují sodnany či kyselina sodná). Pokud reagují s vodou, tvoří hydroxidy Chlorid antimonitý ≥99%, p.a., ACS číslo výrobku: 9819 Česká republika (cs) Strana 7 / 14. Žádné další informace. Tento materiál není reaktivní za normálních podmínek okolního prostředí. Materiál je stabilní za běžných podmínek okolního prostředí a předpokládaných skladovacích Antimony trichloride Chlorid antimonitý R Antimony trichloride solution Chlorid antimonitý RS Antimony trichloride solution R1 Chlorid antimonitý RS1 Antithrombin III Antitrombin III R Antithrombin III solution R1 Antitrombin III RS1 Antithrombin III solution R2 Antitrombin III RS2.

Chlorid antimonitý - PENTA - Laboratorní chemikáli

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová. CZ.1.07/1.5.00/34.0501. Typ interakce. Dum se skládá z výkladu formou prezentace a o následnou aktivitu formou pracovního list chlorid vápenatý jodid fosforečný bromid kademnatý oxid sodný oxid rhenistý peroxid sodný sulfid amonný sulfid antimonitý fluorid chlorný.

Názvosloví chlorid berylnatý fluorid arseničný bromid

chlorid rtuťnatý: Sb 2 S 3: sulfid antimonitý: Sr(CN) 2: kyanid strontnatý. chlorid-fluorid olovnatý 8. Oxid a hydroxid soli chlorid-hydroxid olovnatý, chlorid-hydroxid hořečnatý, chlorid-oxid bismutitý, fluorid-oxid lanthanitý, chlorid-trihydroxid diměďnatý, oxid-hydroxid hlinitý, hexahydrát dichlorid-oxidu zirkoničitého, dichlorid-dioxid uranový, jodid-oxid bismutitý, chlorid-oxid antimonitý

Chlorid hlinitý - Wikipédi

 1. sulfid antimonitý: argentit: Ag 2 S: sulfid stříbrný: arzenik (otrušík, utrejch) As 2 O 3: oxid arzenitý: auripigment: As 2 S 3: sulfid arzenitý: baryt (těživec) BaSO 4: síran barnatý: bauxit: AlO(OH) . Al(OH) 3: oxid-hydroxid hlinitý: bílá skalice: ZnSO 4 · 7 H 2 O: heptahydrát síranu zinečnatého: borax: Na 2 B 4 O 7 · 10.
 2. chlorid železnatý: ferrous chloride: Fe S: sulfid železnatý: ferrous sulfide: F 2: fluor: fluorine: H C O 2 H: kyselina mravenčí: formic acid: Ge Cl 4: chlorid germaničitý: germanium(IV) chloride: Ge O 2: oxid germaničitý: germanium(IV) oxide: Au: zlato: gold: Au 2 S: sulfid zlatný: gold sulphide: Au Cl 3: chlorid zlatitý: gold(III.
 3. server zaobírající se homeopatickou terapií a alternativní medicínouAbies canadensis (Abies-c.) - Jedle kanadská (strom). Abies nigra (Abies-n.
 4. Start studying Názvosloví anorganických sloučenin - opakování. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools
 5. je chemicky SbCl 3 (chlorid antimonitý). další informace (česky) chloridy; Máslo cínové je chemicky SnCl 4.3H 2 O (trihydrát chloridu cíničitého). další informace (česky) chloridy; Máslo vizmutové je chemicky BiCl 3 (chlorid bismutitý). další informace (česky) chloridy; Máslo zinkové je chemicky ZnCl 2 (chlorid zinečnatý)
Fosforečnan vápenatý CAS 7757-93-9 Výrobci a dodavatelé

Pracovní list obsahující 2 tabulky je určen do dvojic - každý žák dostane 1 tabulku. V každé tabulce jsou na odpovídajících místech vzorec a název (např. chlorid sodný - NaCl). Každý žák obdrží jednu tabulku. Žák 1 vytváří ve své tabulce buď vzorec k názvu, nebo naopak 80. chlorid antimonitý + manganistan draselný + kyselina chlorovodíková → chlorid antimoničný + chlorid manganatý + chlorid draselný + voda 81. manganistan draselný + síran manganatý + voda → oxid manganičitý + hydrogensíran draselný + kyselina sírová

Chlorid antimonitý, Laboratorní chemikálie Lach-Ner - VERKO

 1. Termodynamické údaje - anorganické látky ΔH f 0 0- standardní molární slučovací entalpie.ΔG f - standardní molární slučovací Gibbsova energie.S0 - absolutní entropie látky ve standardním stavu. Údaje se vztahují k teplotě 298,15 K (25°C) a tlaku 101 325 Pa (existuje-li za těchto podmínek látka v deklarovaném stavu), případně k roztoku o jednotkové molalitě (aq)
 2. -aquakobaltitý [Co(NH3)6] [Co(CN)6] kyselina chlorná HClO. chloristan vápenatý Ca(ClO)2. hydrogenuhličitan sodný NA (H2CO3) síran draselno-hlinitý KAl(SO4) sulfid antimonitý (NH3)2S3. hydroxid kademnatý Cd(OH)2. hexakyanoželeznatan draselný K3[Fe(CN)6] kyselina thiosírová H2S2O3. sulfid antimonitý (NH3)2S
 3. Oxid antimonitý je druh vysoce dispergovaného superjemného granulárního materiálu, který je vyroben z prášku oxidu antimonitého, jehož povrch je ošetřen chemickou metodou, která způsobí, že prášek mírně zvlhčí, aby se zabránilo suspendování jemného prášku ve vzduchu a poškozování lidského těla. oxid antimonitý může odolávat ohni a zlepšit plastické.
 4. a) kyselina pentahydrogenjodistá, sulfid antimoničný, chlorid fosforitý, hydrogenfluorid draselný. b) kyselina pentahydrogenjodičná, sulfid antimonitý, fluorid chloritý, hydrogenfluorid draselný. c) kyselina pentahydrogenjodistá, sulfid antimonitý, chlorid fosforitý, fluorid hydrogendraseln
 5. Redukuje se na chlorid, ten je stabilní. Připravuje se z chlorečnanů, viz Zahříváním pevného chlorečnanu draselného a kyseliny šťavelové při 70°C a Reakcí chlorečnanu draselného a kyseliny sírové (koncentrovaná kyselina sírová) . sulfid antimonitý: antimony(III) sulfide

Kategorie:Chloridy (chemie) - Wikipedi

 1. . Ukázka. jodid antimonitý. fluorid antimonitý. Kyseliny a soli. Názvosloví kyselin
 2. 1. Kolik gramů síranu draselného bude obsahovat 135 ml jeho roztoku o koncentraci 0,5 mol/l ? [síran draselný Mr = 174,2
 3. Nařízení vlády č. 41/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpis
Krátký seznam homeopatických léků :: VilcakulJak vyrobit sklo (s obrázky) – wikiHowDikalcium fosfátové krmivo Cas 7758-23-8 Výrobci aPPT - Hra PowerPoint Presentation, free download - ID:2067677

3 b) sulfid antimonitý III. korund C) UO 2 c) oxid uraniitý IV. antimonit D) TiO 2 d) oxid kemiitý V. rutil E) Ag 2S e) chlorid draselný VI. sylvín F) SiO 2 f) sulfid stíbrný VII. argentit G) KCl g) oxid titaniitý VIII. kuprit H) Cu 2O h) oxid hlinitý Úloha 8: Napište chemické vzorce a názvy uvedených hydroxid Chinhydron: C 12 H 10 O 4: M r = 218,209: Chinolin: C 9 H 7 N: M r = 129,162: Chloracetylchlorid: C 2 H 2 OCl 2: ClCH 2-COCl: M r = 112,943: 2-Chlorakrylonitril: C 3 H 2 NCl: CH 2 =CCl-CN: M r = 87,509: Chloral: viz Trichlorethanal: 2-Chloranilin: C 6 H 6 NCl: M r = 127,574: Chlorbenzen: C 6 H 5 Cl: M r = 112,559: 2-Chlor-1,3-butadien (chloropren) C 4 H 5 Cl: CH 2 =CCl-CH=CH 2: M r = 88,537: 1. Trading Company spol. s r.o. byla založena r. 1993.Auditor Dun & Bradstreet shrnuje hlavní obchodní aktivity takto: Trading Company spol. s r.o. was established in 1993.Auditor Dun & Bradstreet has described Company's main business activities, as follows

 • Hyundai.
 • Emg ostrava poruba.
 • Mg auto.
 • Dřevěná písmena 30cm.
 • Alma mater nové strašecí.
 • Lamotrigin zkušenosti.
 • Continuous integration.
 • Malá benzínová sekačka.
 • Liebherr comfort.
 • The runaways 2017.
 • Ernest hemingway fiesta rozbor.
 • Konstrukce střihů dámských oděvů.
 • Jak dlouho natírat neštovice.
 • Fontána di trevi zajímavosti.
 • Levné manželské postele s matrací a roštem.
 • Micro sdxc 64gb.
 • Bmx mongoose subject.
 • Pánské plátěné kalhoty na gumu.
 • Brýle bez doplatku.
 • Kalamitní dřevo prodej.
 • Co je geografie.
 • Nejlevnější země pro život.
 • Zahradni nabytek ikea.
 • Rehek domaci.
 • Test usb flash 128gb.
 • Mirror cake.
 • Rulík zlomocný zajímavosti.
 • Vegetační fáze.
 • Chlamydie bolest očí.
 • Energy drink akce.
 • Ec classic.
 • Zell am see s kočárkem.
 • Ipad uprava fotek.
 • Figurína na focení.
 • Hlídání koček praha brigáda.
 • Top 10 her.
 • Lady gaga shallow preklad sk.
 • Bronzová sekera cena.
 • Granule pro psy tesco.
 • Jak usit tasku se dnem.
 • Kukuřičné bludiště komín.