Home

Španělština číslovky výslovnost

Základní číslovky estudiante

 1. Číslovky od 1 do 100 se skládájí, až na prvních 30 číslic, za pomocí spojky y (a), např:. 35 = treinta y cinco; 66 = sesenta y seis; 78 = setenta y och
 2. Číslovky základní #1. Asi nejrozmanitější tvoření číslovek najdeme právě v rozmezí od 0 do 99: Číslovky 0 - 10. 0 - cero 1 - uno, una 2 - dos 3 - tres 4 - cuatro 5 - cinco 6 - seis 7 - siete 8 - ocho 9 - nueve 10 - die
 3. Španělština užívá latinku. Drtivá většina písmen je shodná s češtinou, objevuje se zde ovšem i několik vyjímek. Výslovnost není obtížná, jde jen o cvik. My se budeme soustředit na španělštinu vlastního Španělska. Jiné interdialekty, například z Mexika nebo Filipín nebo i z jihu Španělska - Andalusie, mají určité odlišnosti, ke kterým se později také.
 4. vÝslovnost ve ŠpanĚlŠtinĚ i. ČÁst 17.3.2014 - Španělština Začínáte se španělštinou a nejste si jisti, jak správně vyslovovat jednotlivá písmena

Základní číslovky #1 - Španělština zdarm

Španělské číslovky - seznam španělských číslovek, výslovnost španělských číslovek, řadové číslovky. Španělština pro samouky. Španělština online zdarma. Španělština pro samouky - Španělské číslovky. Číslovky . 1 uno, una 2 dos 3 tres 4 cuatro (kuatro) 5 cinco (sinko). Výslovnost je stejná jako v případě španělského b. To znamená, že pokud je v na začátku, čteme ho jako české b. Pokud je uprostřed, čteme ho jako něco mezi b a v (podívejte se na výslovnost b). Vyzkoušejte si to: vino, vida, avión, ave. x. Čte se jako iks. Nicméně, z předkolumbijských dob se zachovala slova, která se. Stejně jako čeština má i španělština pevná pravidla výslovnosti téměř bez výjimek. Tato pravidla se jednou naučíte a budete vědět, jak přečíst a říct naprosto cokoli! Podívejte se tedy na stránky uvedené níže a vypilujte svoji výslovnost ve španělském jazyce k naprosté dokonalosti Výslovnost P je stejná jako v češtině. Q se ve španělštině vyskytuje vždy ve spojení s u, tedy jako qu, a tento celek se čte jako k. parque [parke] Po souhláskách l, n, s a na začátku slova se R vyslovuje jako rr (vícekmitově), jinak jako české r. ordenador [ordenador] rojo [rrocho] Výslovnost S a T je stejná jako v.

Španělština (neboli kastilština) je jeden z nejrozšířenějších světových jazyků. Spadá do kategorie románských jazyků. Španělština je úředním jazykem ve Španělsku, ve většině států Jižní a Střední Ameriky a v Rovníkové Guineji, velmi rozšířená je také ve Spojených státech, na Filipínách a v mnoha dalších zemích světa Výslovnost r/rr v regionech Severní a střední Španělsko, Kanárské ostrovy Formální i neformální: Výslovnost /rr/ - Výslovnost /r/ ve všech pozicích Andalusie Formální: Výslovnost /rr/ - Výslovnost /r/ ve všech pozicích Neformální: Výslovnost /rr/ - Výslovnost /r/ na konci slov - odpadává comer-> comé Výslovnost /r/ na konci slabiky - mění se na /l/ porque.

Abeceda a výslovnost - Španělština zdarm

Naučit se správně používat španělské číslovky není zase tak těžké, neboť pravidla jsou podobná jako v českém jazyce. Následující zdroje vás naučí používat španělské číslovky jednou provždy Čísla ve španělském jazyce. Naučte se španělské číslovky, zlomky, procenta a ještě mnohem více Toto video vytvořil Jan Lochman v rámci výzvy Umíš učit? Ukaž se! (http://umis-ucit.cz/ Las vocales - Samohlásky. Španělské samohlásky vyslovujeme stejně jako v češtině. Výjimkou je pouze písmeno y, které, když stojí samostatně, vyslovuje se jako i a označuje spojku a. př: Pablo y María.Pablo a Marie. Jinak y vyslovujeme jako české j: yo, [´jo], mayo [´ma jo ], ley [´lej]. V některých Latinskoamerických zemích, především v Argentině a Uruguayi, se.

VÝSLOVNOST VE ŠPANĚLŠTINĚ I

Popis stránky * • Číslovky test - španělština • - španělština online - vyberte data španělsko-českého testu. Posunout na obsa Výslovnost. Španělská výslovnost je poměrně jednoduchou záležitostí, takže po prvních lekcích s přehledem přečtete i běžný denní tisk. Je však potřeba mít neustále na paměti, na jak obrovském území se španělsky mluví, odkud plyne i existence výslovnostních variant španělštiny. Vedle spisovné výslovnosti.

Slovní zásoba: Číslovky (komplet do 100), Vazby se slovesem TENER (11/22) Opakování: 10/17, 18 (zájmena), 10/19, 11/20 (číslovky), 12/23, 24, 25; 13/26 (slovesa) Reálie: Španělská královská rodin Introducción - Španělština a její historicko- sociální rámec, gramatika, výslovnost , abeceda. Mi clase - popis věcí, lokace, časování pravidelných sloves, číslovky , procvičování předchozích jevů. Někdy bývají číslovky ve španělských gramatikách zařazovány mezi přídavná jména, tzv Stojí před podstatným jménem, kde nahrazují určitý člen, nebo samostatně. Este libro es muy bueno. Tato knížka je velice dobrá. Esas son las casas que se venden 1000 Anglické Fráze https://youtu.be/0GPj4PKP12s Pro pomoc, kontaktujte mě na Facebooku https://www.facebook.com/polyglotpablo 100 Francouzské Fráze pro Začá..

Trial kurz TRIAL pro děti Obecná španělština Španělština pro děti Španělština pro maturanty Přehled znalostí Španělská abeceda Osobní zájmena Výslovnost Vyjadřování pádů Barvy Hodiny Dny, měsíce a roční období Číslovky Neurčitá zájmena Přídavná zájmena Příslovce, předložky a spojky Přivlastňovací. Milé studentky, milí studenti, s cílem ulehčit Vám studium španělského jazyka během korona krize se Oddělení španělštiny Katedry jazyků ČZU rozhodlo vytvořit krátká informativní videa zaměřená především na gramatiku Výslovnost C + A, O, U → [k] Capri, San Marco, cultura, banca, documento C + E, I → [č] Sicilia, C e sare, Cec i lia, Leonardo da Vinci, medicin To nejnutnější ze španělské gramatiky, co je užitečné znát před vycestováním a otevřením slovníčku. Časování sloves, hlavní zájmena

V této rubrice naleznete odkazy na podcasty i další audio nahrávky a videa na internetu pro studenty španělštiny. Znáte to, španělštině spolužáků perfektně rozumíte, jak však slyšíte z reproduktorů nebo naživo Španěla či ještě hůř, Mexičana nebo Argentince, jste nahraní. Na otázku, proč každý rodilý mluvčí mluví španělsky oproti spolužákům tak rychle. Sloveso llamarse (jmenovat se) Llamarse je pravidelné sloveso.Stejně jako llamar se časují všechna pravidelná slovesa zakončená na-ar .Jde zároveň o zvratné sloveso Popis stránky. Číslovky test - španělština - španělština online - vyberte data španělsko-českého testu Základní anglické číslovky. Víte, jak říct anglicky číslovky nebo jak správně vyslovit anglická čísla? Výslovnost číslovek v angličtině. Umět správně napsat a vyslovit číslovky anglicky je velmi důležit

Popis stránky * • Italština - výslovnost • - abeceda a výslovnost italštiny. Čtení textu pomocí Text to speech. Posunout na obsa Portugalština (língua portuguesa) spadá mezi západní románské jazyky do iberorománské větve, spolu se španělštinou, katalánštinou a galicijštinou.Portugalština se rozšířila po světě v průběhu 15. a 16. století, když si Portugalsko vytvořilo svou koloniální říši, která přetrvala (s výjimkou Brazílie) až do roku 1975 (Mosambik, Angola), popř Abeceda a výslovnost . Španělština se zapisuje latinkou, ke které se přidává znak Číslovky . 1 uno/una 11 once 10 diez 2 dos 12 doce 20 veinte 3 tres 13 trece 30 treinta 4 cuatro 14 catorce 40 cuarenta 5 cinco 15 quince 50 cincuenta 6 seis 16 dieciséis 6

španělské číslovky - Španělština zdarm

Španělština - gramatika. Výslovnost. Španělská abeceda; Souhlásky a hláskové skupiny; Přízvuk; Podstatná jména. Množné číslo podstatných jmen. Přízvuk v množném čísle; Rod podstatných jmen. Číslovky. Číslovky základní. Když nevíte jak napsat nebo přečíst čísla, řadové číslovky, datum a čas Napsat komentář Populární (a mimochodem výborná) stránka o španělštině SpanishDict , která obsahuje anglicko-španělský slovník, sbírku frází a další zajímavé věci, nově umí zobrazit textový přepis symbolů, čísel, datumu a času Obsah kurzu. 1. Jak se představit, španělská abeceda, výslovnost. 2. Povolání, národnosti. 3. Číslovky 1-20; sloveso ser a tener 4. Pravidelná slovesa, přídavná jména, rod a číslo podstatných a přídavných jme Španělština se stejně jako čeština píše latinkou. Výslovnost je značně podobná české. Výjimky . Nejsou příliš časté. Existují-li, pak jsou plně funkční a snadno zapamatovatelné. Psaná podoba . Kvantita se označuje podobně jako v češtině. Ve španělštině neexistuje /ů/ řadové číslovky a přehled zkratek . - výslovnost a pravopis - tvarosloví kteří se studiem španělštiny začínají v různých typech škol. Upozornění: Španělština pro samouky vychází ve dvou verzích: Publikace s ISBN 978 802 660 1203 je doplněna audionahrávkou na mp3

Indikativ (indicativo) a subjunktiv (subjuntivo) Indikativ Indikativ se používá, podáváme-li o něčem zprávu nebo popisujeme-li fakta či skutečné děje Španělština je jeden z nejpoužívanějších jazyků světa, Nebo vykopejte pevné základy a zaměřte se na výslovnost, tvorbu otázek, tvary sloves v přítomném čase, číslovky S tím si vystačíte hodně dlouho. příklad:. Číslovky většinou stojí před podstatným jménem bez členu. Los dos, las dos znamená oba, obě. Španělština je v našich zeměpisných podmínkách trochu pozadu za angličtinou a němčinou, protože Španělsko je daleko a další španělsky mluvící země ještě dál. Čtení a výslovnost žádné zvláštní problémy. Zvuk je k dispozici u všech francouzských slovíček na této stránce — abyste jej uslyšeli, jednoduše klikněte na vybrané slovo Španělština do ucha vás tedy nejdříve slovíčka a fráze naučí a okamžitě vás je přinutí využít v dalších cvičeních, abyste je nezapomněli. Výslovnost Číslovky. Rod a číslo podstatných jmen, sloveso SER Časování sloves, člen, otázka - slovní zásoba Konverzace: Základní fráz

Španělská výslovnost krok za krokem

Španělština tradičně i netradičně: Španělská abeceda a . Abeceda a výslovnost. Španělština se zapisuje latinkou, ke které se přidává znak ñ. Čísla ve španělském jazyce. Naučte se španělské číslovky, zlomky, procenta a ještě mnohem víc Obecná španělština - ŠJ pro úplné začátečníky I. světové strany a řadové číslovky; profese a pracoviště kurz se zaměřuje na procvičení všech dovedností a znalostí: gramatiku a slovní zásobu i výslovnost, čtení, mluvení, poslech a psaní. ŠPANĚLŠTINA PRO ZAČÁTEČNÍKY A1 Podrobný sylabus KAPITOLA LEKCE SLOVNÍ ZÁSOBA FRÁZE GRAMATIKA 1. Lidé a věci 1 Začínáme! Cuadermo, hogar, chico, Pozdravy: Hola! Buenas tardes! Výslovnost a přízvuk, sloveso - SER 2 O nás El idioma, la tarde, bonito/bonita Pedro es estudiante, Soy enfermera Člen neurčitý, nulový člen.

Bezplatná služba od Googlu okamžitě překládá slova, věty a webové stránky mezi angličtinou a více než stovkou dalších jazyků Španělština je jeden z nejrozšířenějších světových jazyků. Spadá do kategorie románských jazyků. Španělština je úředním jazykem ve Španělsku, ve většině států Jižní a Střední Ameriky a v Rovníkové Guineji, velmi rozšířená je také ve Spojených státech, na Filipínách a v mnoha dalších zemích světa Kvalitní on-line slovníky, překlady, konverzace, gramatiky, témata a jazykové hry zdarma ŠPANĚLŠTINA PRO NEVIDOMÉ ♥ Pojďme si spolu zaposlouchat jak zní budoucnost, zeptat se kolemjdoucích kolik je hodin nebo v kolik začíná kino. Naučit se další nová slovesa a číslovky. (30 minut; úroveň A2 Anglické 'možná' Marek Vít | 12. 11. 2020 | komentáře: 20 Článek o tom, jak vyjádřit, že je něco možné, pravděpodobné, že se něco asi stane apod

Slohovky, referáty a čtenářský deník pro studenty středních škol Stránky v kategorii Španělština 1 Zobrazuje se 6 stránek z celkového počtu 6 stránek v této kategorii

Video: Španělský jazyk - výslovnost

Anglická výslovnost může být problémem nejen pro začátečníky, pokročilé studenty, ale věřte nebo ne, dokonce i pro rodilé mluvčí, kteří se stejně tak jako studenti učí některá anglická slovíčka až z textu, a výslovnost si odvodí podle svých zkušeností Kartičky se slovíčky. Angličtina, němčina, španělština. Slovíčka i celé věty, výslovnost, český překlad. Pro dospělé i pro děti. E-shop na Karticky.c

Výslovnost estudiante

 1. Číslovky do 10, sloveso venir, opakování Přátelé, popis, vlastnosti, přídavná jména a jejich krácení Vlastnictví, nutnost, tener, kvantifikace, přivlast. zájmena Opakování Semestrální test za zimní semestr Opakování ZS, sloveso estar Telefonování, rozdíl ser-estar, vyjadřování zápor
 2. španělština není španělská vesnice. 430 likes. Naučte se španělsky mluvit
 3. Je správná výslovnost důležitá? Franta K. Barták | 7. 9. 2020 | komentáře: 4 Myslíte, že je správná německá výslovnost důležitá? Jsem přesvědčen, že ano. Proč, to se tento článek pokusí vysvětlit a demonstrovat. Pokračování článku
 4. Španělština do ucha vás naučí nová slovíčka a fráze, vysvětlí gramatiku a dohlédne na to, abyste ji správně používali. Nejen, že s vámi procvičí nejpoužívanější konverzační fráze, ale také vás naučí, jak na ně správně a pohotově reagovat. Obsah: Výslovnost Číslovky Rod a číslo podstatných.

Průvodce výslovností: Naučte se vyslovovat milión v čeština, slovenština, benátština. Anglický překlad slova milión španělština, výuka španělštiny, španělština online, španělština pro samouky, jazykové kurzy španělština, španělština online zdarma, španělština pro začátečníky, španělština zdarma, španělsky hodin Španělština patří k jednodušším světovým jazykům. Výslovnost je pro nás velmi snadná, gramatika je systematická. Pokud už ovládáte jiný románský jazyk, nebude mít problémy se španělštinu naučit. Španělská výslovnost. Výslovnost je ve španělštině v mnoha případech stejná jako v češtině Španělština pro začátečníky. 8. týden - Unidad 4 - Číslovky 20-1000, neurčité členy a rozlišení mezi slovesy ser, estar a haber. 9. týden - Unidad 5 - Umět si objednat jídlo v restauraci a zeptat se, zda ostatním jídlo chutná. Výslovnost a pravopis, představování se a názvy profesí. 2. Unidad 1. Španělština pro samouky a věčné začátečníky mp3 - Ludmila Mlýnková, Olga Macíková od 336 Kč (27 e-shopů) Klett nakladatelství s.r.o. Aventura nueva 1 A1-A2 - učeb. s prac. seš. + CD MP

Španělština - Wikipedi

Stránky k procvičování anglických slovíček a rozšiřování anglické slovní zásoby. Anglické fráze, anglická abeceda. Programy na procvičování slovíček, učební pomůcky, slovní zásoba a testování. Neznáte termíny insolation nebo innuendo? Pak byste to měli napravit Španělština do ucha je poslechová učebnice španělštiny, která se zaměřuje na všechny složky studia jazyka najednou. Naučí vás nová slovíčka a fráze, vysvětlí gramatiku a dohlédne na to, abyste ji správně používali. Výslovnost Číslovky Lekce 2: Rod a číslo podstatných jmen, sloveso SER Časování. Popis stránky * • Člen určitý der a neurčitý ein - pádové otázky - pády v němčině • J.číslo:1. pád der Vater die Mutter das Kind 2. pád des Vaters der Mutter des Kinds 3. pád dem Vater der Mutter dem Kind 4. pád den Vater die Mutter das Kin Číslovky - Španělština zdarm . Cvičenie na číslovky. 1. Prepíš text s číslovkami napísanými slovom. učiteľka s 36 žiakmi, 7 žiaci si nedoniesli pomôcky, 21 žiakom bola udelená pochvala, mnoho detí tam bolo aj 5. deň.. Číslovky v italštině - seznamy všech číslovek v italštině Španělština EXPRESS je intenzivním rychlokurzem španělského jazyka pro úplné začátečníky. Jedná se o první úroveň z kurzu Španělština MIRADA. Kurz obsahuje řadu interaktivních cvičení, gramatických výkladů, bohatou slovní zásobu, glosář a spoustu dalších výukových funkcí

My se budeme soustředit na španělštinu vlastního Španělska. Jiné interdialekty, například z Mexika nebo Filipín . Abeceda a výslovnost - španělština online - španělština výuka jazyka a testy. Jun Španělská abeceda obsahuje oproti té české navíc písmeno Ñ, a naopak neobsahuje ch a písmena s háčky a čárkami Obsahuje více než 400 receptů, po jejichž aktivním zvládnutí se budete schopni španělsky domluvit, přečíst si jednoduché španělské texty, získáte základní znalosti gramatiky a aktivně zvládnete slovní zásobu v rozsahu 1 700 slovíček a frází, naučíte se správnou výslovnost Španělština. Španělština pro děti ve věku 10 - 12 let na úrovni A0/A1 - kurz je vhodný jak pro děti, které jsou španělštinou nepolíbené, tak pro děti, které se se španělštinou již krátce setkaly. Výuka probíhá v malé skupince (max. 6 studentů) pod vedením milé paní učitelky, která má s výukou dětí zkušenosti Audioučebnice Francouzština do ucha zahrnuje výuku slovní zásoby a frází, gramatiky a jejího použití, konverzační slovní pro nejčastější životní situace. Tato verze NEOBSAHUJE software, pouze zvukové stopy z 6 CD (zvuk ve formátu MP3+text v PDF), které jsou součástí krabicové verze Španělština pro úplné začátečníky. Kurz pro studenty, kteří se španělštinou začínají. rozlišení tykání a vykání, stručné představení se; studenti mají osvojenou výslovnost. Komentář lektora: Šikovní, bystří studenti s poměrně svižným tempem výuky. číslovky, názvy zemí, popis místa, vybraná.

Podobnosti mezi němčinou a angličtinou #3 - výslovnost Franta K. Barták | 1. 12. 2020 Čtou se slova jako FAST či BALL v němčině stejně jako v angličtině? A existují nějaká pravidla, která nám mohou s výslovností podobných slov v obou jazycích pomoci? Pokračování článku čeština: ·málo neurčeného množství Žil tam několik let.··málo neurčeného množství angličtina: a few, several francouzština: quelques italština.

Blog - Výslovnost r a rr ve španělštině - Hispánic

- přečte napsané číslovky - zapíše napsané číslovky - správně rozlišuje tvary číslovky 100 - cien, ciento - správně přiřazuje přídavné jméno k podstatnému - rozlišuje pouţití členů podle významu - dokáţe pojmenovat dny Časování sloves 2. a 3. tř., časování nepravidelných sloves hacer, tener, pode Španělština; Ruština; Blog; nábytek; barvy; pokoje, SLOVNÍ ZÁSOBA. činnosti volného času; přídavná jména; tázací zájmena; obsah - Slovní zásoba: číslovky 0-10 některá mezinárodní slova Výslovnost a přízvuk Reálie: věci, místa a lidé související španělština ve svě Nivel inicial - španělština. Co patří do úrovně A1? Co Vás v tomto kurzu čeká? číslovky základní 1-10000 a řadové od 1. - 10. Výslovnost. španělskou výslovnost a její automatické používání v praxi; Témata pro konverzaci. vyjádření a umístění v čase - kolik je hodin, který je den, kolikátého je dnes. Výslovnost Číslovky. CD2 Rod a číslo podstatných jmen, sloveso SER Časování sloves, člen, otázka - slovní zásoba Konverzace: Základní fráze Text: Perfil de un personaje. CD3 Slovesa ESTAR, TENER,HACER, přivlastňovací zájmena, MUCHO,POCO Výraz HAY,slovesa VER, SABER, DAR Konverzace: Rodina Text - Mi familia. CD Španělština do ucha vysvětluje gramatická témata přehlednou a srozumitelnou formou. Každá lekce obsahuje jedno hlavní, složitější téma a Výslovnost Číslovky Lekce 2: Rod a číslo podstatných jmen, sloveso SER Časování sloves, člen, otázka - slovní zásob

Španělské číslovky - Španělština onlin

Španělský jazyk - čísla - Enfore

 1. Korejská výslovnost je naprosto odlišná od té naší a zabere spoustu času pro nacvičování a jejího správného ovládnutí (vyslovování slov). Mluvčím některých západních jazyků dělá velké problémy výslovnost přepisu korejských písmen, protože mají tendenci vyslovovat je tak, jak jsou zvyklí ze své řeči
 2. Nová španělština do ucha je poslechová učebnice, která se zaměřuje na všechny složky studia jazyka najednou. Naučí vás nová slovíčka a fráze, vysvětlí gramatiku a dohlédne na to, abyste ji správně používali. Nejen, že s vámi procvičí nejpoužívanější konverzační fráze, ale také vás naučí, jak n
 3. Španělština není můj život ani moje všechno a nejsem v ní nejlepší na světě. Ale jsem dobrá v tom ji lámat lidem do hlavy. Dělám to už přes 13 let a moc mne to baví. Teprve pár měsíců (od září 2018) mám tento blog: Španělština do plavek. Ukazuju, jak rozmanitý je hispánský svět. Každé úterý jeden článek
 4. jefe. k Výslovnost je stejná jako v češtině. K se vyskytuje . ve španělštině pouze ve slovech cizího původu: kilo, kiwi, kung fu. l Má stejnou výslovnost jako v češtině: malo, laboratorio, león, libro. ll Ve slovnících bývá řazeno pod písmenem l
 5. I.1. VÝSLOVNOST A PŘÍZVUK (la pronunciación y el acento) Úvodem Španělština je jedním z nejrozšířenějších jazyků na světě. Na žebříčku nejužívanějších jazyků zaujímá po čínštině a anglič-tině třetí místo

Téma/žánr: španělština - čeština, Počet stran: 384, Cena: 83 Kč, Nakladatelství: PLOT, Kapesní vydání obsahuje téměř 40 000 slov aktuální slovní zásoby. Slovník obsahuje rovněž výrazy hovorové, slangové a základní odborné termíny. Jeho součástí je stručný přehled gramatiky např. výslovnost, nepravidelná slovesa, číslovky.. LANGMaster Španělština Express. Tato unikátní jazyková kuchařka pro samouky je určena všem, kteří se chtějí rychle naučit španělsky na začátečnické úrovni. Obsahuje více než 400 receptů, po jejichž aktivním zvládnutí se budete schopni španělsky domluvit

Španělština - číslovky - YouTub

 1. Španělština pro začátečníky. Kurz španělštiny pro studenty po půl roce studia. Ze slovní zásoby ovládají témata: pozdravy, zdvořilostní fráze, číslovky, názvy zemí, popis místa, vybraná přídavná jména, barvy, popis každodenních aktivit, dovolená, názvy profesí, hodiny, dny v týdnu, měsíce, roční.
 2. Až do čísla 10 jsou řadové číslovky: 1º Další: Výslovnost | Předchozí: Lekce 10. Informace o licenci a autorských právech. Verze 2.0 (2011-12-07 01:34 CET).
 3. ROMSJIBXP Španělština I (pro nešpanělštináře) Filozofická fakulta podzim 2017 Rozsah 0/2/0. 3 kr. Ukončení: z. Vyučující Mgr. Milada Malá, Ph.D. (přednášející) Mgr. et Mgr. Zlata Pospíchalová (přednášející) Mgr. Katarína Prešinská (přednášející) PhDr
 4. ROM1BSJ01 Španělština I (pro nešpanělštináře) Filozofická fakulta podzim 2019 Rozsah 0/2/2. 4 kr. Ukončení: z. Vyučující Mgr. Lenka Burdová (přednášející) Mgr. Katarína Gecelovská (přednášející) Mgr. Milada Malá, Ph.D. (přednášející) PhDr
 5. Španělština na internetu zdarma. Důležité události v životě. Řadové číslovky. Byt a dům, vybavení domácnosti. Lidské tělo. Počasí a podnebí. Cestování. Hotel a hotelové služby. Abeceda a výslovnost. Určitý a neurčitý člen a jejich základní použití

výslovnost ve španělštině - Mluv španělsk

Číslovky test - španělština

Francouzština online. Otevřete svět plný francouzštiny - online zdroje k výuce a studiu francouzštiny. Naleznete zde kurzy francouzštiny z celé ČR s doporučením od studentů, studenty dobře hodnocené jazykové školy nabízející výuku francouzštiny, překladatele a agentury, které vyhotoví překlady francouzštiny a nebo budou francouzštinu tlumočit Italský jazyk se stejně jako ostatní románské jazyky (španělština, francouzština, rumunština) vyvinul z latiny. V 9. století vznikly první texty, které jsou již označovány za italštinu. Za zakladatele spisovné moderní italštiny je považován Dante Alighieri. Výslovnost Číslovky základní 136 § 67. Užívání základních číslovek 139 § 68. Užívání členu u základních číslovek 140 § 69. Radové číslovky 142 §70. Užívání řadových číslovek 144 §71. Zlomky 145 §72. Desetinná čísla 146 §73. Vyjadřování procent 147 §74. Číslovky násobné 147 § 75. Neurčité číslovky 148. Španělština je jeden z nejrozšířenějších světových jazyků. Domluvíte se s ní ve Španělsku, v Jižní a Střední Americe nebo v Rovníkové Guineji. Značně rozšířená je také v USA, na Filipínách a setkáte se s ní v mnoha dalších zemích U některých programů potřebujete sluchátka a mikrofon. S jejich pomocí potom můžete mluvit s rodilými mluvčími. Je také možné nechat si analyzovat výslovnost. Můžete se tedy stále zlepšovat. Můžete si psát s dalšími uživateli na sítích. Internet také umožňuje učení na cestách Kartičky s anglickými slovíčky. Slovíčka na kartičkách jsou doplněna výslovností a překladem. Základní slovní zásoba, rozšířená slovní zásoba, věty, sloves

 • Jak psat web css.
 • Pračka zapírá.
 • Krvácení po operaci hemoroidů.
 • Salát z quinoy lidl.
 • Americký čokoládový koláč.
 • Typy ústí řek.
 • Historické dámské klobouky.
 • Montex nástavby.
 • Vyšívací sady orchidea.
 • Flex tex central stock otevírací doba.
 • Přeinstalování sony xperia.
 • Audiovizuální technika.
 • Stabilizátor napětí 3v.
 • Boty z veganske kuze.
 • Bronzová sekera cena.
 • Mancinella strom.
 • Filmový skener bazar.
 • Křišťálové korálky.
 • Alice eve black mirror.
 • Hobliny podestylka.
 • Kfc rozvoz třebíč.
 • Sluchátka sony červená.
 • Fodmap seznam potravin.
 • Chromecast audio pc.
 • Jak dlouho natírat neštovice.
 • Sklon pultové střechy.
 • Obdélníkový obličej.
 • Součet řady čísel.
 • Sam doma online sleduj filmy.
 • Hurricane factory poukaz.
 • Pinterest zimní dekorace.
 • Vlkolinec fotogaleria.
 • Dana makrlíková topolánek.
 • Medved dobra.
 • Ibs diagnoza.
 • Continuous integration.
 • Jednotky objemu litr.
 • Levné manželské postele s matrací a roštem.
 • Kontejner na kov olomouc.
 • Ligurie pláže.
 • Bolesti v podbřišku po hysterektomii.