Home

Tíhová síla wikipedie

Síla je vektorová fyzikální veličina, která vyjadřuje míru působení těles nebo polí.. Síla se projevuje statickými účinky - je příčinou deformace těles - a dynamickými účinky - je příčinou změny pohybového stavu tělesa (hmotného bodu), např. uvedení tělesa z klidu do pohybu nebo naopak, či změny velikosti nebo směru rychlosti tělesa Tíha a tíhová síla. Z druhého pohybového zákona vyplývá důležitý poznatek. Působí-li na těleso stálá síla F = m a, pak se těleso pohybuje se stálým zrychlením a, tzn. že koná pohyb rovnoměrně zrychlený. Nebo obráceně: rovnoměrně zrychlený pohyb je důsledkem působení stálé síly Tíha a tíhová síla. Od veličiny tíhová síla odlišujeme veličinu tíha tělesa .Zásadní rozdíl, který obě veličiny odlišuje, je v jejich vzniku. Tíhová síla vzniká působením tíhového pole Země na dané těleso, zatímco tíha vyjadřuje působení tělesa umístěného v tíhovém poli Země na jiná tělesa. Tíha tělesa se projevuje jako tlaková síla působící. Tíhová síla a těžiště - gravitační síla - přitažlivá síla mezi 2 tělesy - je nepatrná, pokud hmotnost jednoho z těles není obrovská - gravitační síla Země - směřuje vždy do středu Země - značka: F g -odstředivá síla - síla působící při otáčení těles - působí kolmo na osu otáčen

Pokud je hustota tělesa větší než hustota tekutiny, tíhová síla je větší než vztlaková a těleso jde ke dnu. To může být například kámen ve vodě. Pokud jsou si hustoty rovny, tak jsou si rovny i vztlaková a tíhová síla a těleso plove (nejde ani nahoru ani dolů). To odpovídá situaci plavce ve vodě Síla. Síla a její účinky; Newtonovy zákony; Hybnost tělesa; Zákon zachování hybnosti; Tíha a tíhová síla; Dostředivá síla; Odporové síly; Inerciální a neinerciální vztažná soustava; Nikdy nepůsobí jen jediná síla; Mechanická práce; Deformace pevných těles; Síla může i otáčet; Moment setrvačnosti. VZTLAKOVÁ SÍLA F VZ = V.ρ.g. V objem ponořeného tělesa, ρ hustota kapaliny, g tíhové zrychlen í. Těleso ponořené v kapalině je nadlehčováno hydrostatickou vztlakovou silou, jejíž velikost se rovná tíze kapaliny stejného objemu, jako je objem ponořené části tělesa. tíhová síla F G směrem svisle dol. Síla . F ( N ) - síla F g = m · g . F g ( N ) - gravitační síla . m ( kg ) - hmotnost tělesa . g ( N/kg ) - gravitační konstanta . Výslednice sil stejného směru : F = F 1 + F 2. Výslednice sil opačného směru : F = F 1 - F 2 ( F 1 > F 2) Zpět na začátek stránky. Tíhová síla F(G) je vektorovým součtem gravitační síly F(g) a setrvačné odstředivé síly F(s) Vektorově: F(G) = F(g) + F(s) Na pólech se tíhová a gravitační síly rovnají. Například v ČR nesměřuje Tíhová síla do středu Země. Do středu Země směřuje všude jen Gravitační síla (a tedy gravitační zrychlení)

Síla - Wikipedie

Jelikož síla ruky je větší než tíhová síla, těleso neklouže dolů. Pokud budeme na krabičku tlačit o trochu méně, tíhová síla bude větší a krabička bude se třením klouzat po stěně se třením - objeví se třecí síla, která bude působit proti síle tíhové (brzdí krabičku v jejím pohybu dolů) Gravitační síla Kde působí gravitační síla? Každé těleso působí na druhé gravitační silou (kniha a stůl, Slunce a planety, Měsíc a Země, Země a vše, co je na ní - kameny, vzduch, voda v moři) Jaké vlastnosti má gravitační síla? Působí na dálku - kolem tělesa je grafitační pole Na knihu ležící na stole p ůsobí tíhová síla svisle dol ů; tato síla (akce) vyvolá reakci stolu, který p ůsobí silou svisle vzh ůru (protože kniha st ůl neprolomí). (POKUS 1) Pohybové ú činky sil vzájemného p ůsobení chlapce a lo ďky. Odstr čí-li chlapec sedící v lo ďc Kapaliny. V tíhovém poli působí na všechny částice kapalného tělesa tíhová síla.Výsledkem tohoto působení je hydrostatická tlaková síla, kterou působí kapalina na dno a stěny nádob, na tělesa ponořená do kapaliny, . Název hydrostatická síla se používá i pro jiné kapaliny než jen pro vodu (jak název napovídá) Potenciální energie (též polohová energie) je druh energie, kterou má každé těleso nacházející se v potenciálovém poli určité síly.Podle síly působící na dané těleso lze rozlišit více druhů potenciální energie: gravitační potenciální energie, potenciální energie pružnosti, tlaková potenciální energie, elektrostatická potenciální energie

Tíhová síla v různých místech. Gravitační síla = síla, kterou se přitahují každá 2 tělesa. Hmotnost = vlastnost tělesa, je vždy stejná. Země se otáčením zploštila - na rovníku (dál od středu) přitahuje méně, než na pólech (blíž středu). Země se točí - odstředivá síla táhne tělesa ven (od osy rotace) Tíhová síla působí na všechna tělesa na zemském povrchu. Jaký je správný fyzikální zápis tíhové síly? Správný fyzikální zápis tíhové síly Fg=5 N Vztah pro výpočet Fg=m.g g - gravitační zrychlení g = 9,81 Jaký je rozdíl mezi tíhou a hmotnosti? Hmotnost a tíha jsou dvě různé veličiny

Tíha a tíhová síla Eduportál Techmani

Tíha a tíhová síla :: MEF - J

 1. Vnější síla, která působí na všechny organizmy na Zemi je síla tíhová. První pohybující se větší mnohobuněčné organizmy, které vznikali na Zemi během evoluce žili v oceánech a buď se prakticky pasivně vznášeli (medúzy), nebo se nepohybovali a žili přisedle na mořském dně (houby Porifera , polypy)
 2. Věda je zábavná, můžete se i zamilovat (2011). Připravil R. Šofr. Necháte se zlákat na další Rande s fyzikou?Pokud naše rande absolvujete pravidelně, může to znamenat, že se mezi fyzikou a vámi začíná rodit vážný vztah
 3. Tíhová síla . F. G. JJJG. působící na těleso zavěšené na vlákně má vždy svislý směr. Dostředivá síla, která způsobuje pohyb tělesa po části kružnice, mění během pohybu tělesa svojí velikost i směr. Nejvyšší velikosti dosáhne v rovnovážné poloze, neboť (jak vyplývá ze zákona zachován
 4. Tíhová síla a těžiště :: Fyzika Maršovsk
 5. Archimédův zákon Onlineschool
 6. Jednoduché stroje Eduportál Techmani
 7. Vztlaková síla v kapalinách a plynech - Archimédův zákon

Vzorce z fyziky - Sweb

 1. Fyzika-gravitacni sila - Ontol
 2. Třecí síla - smykové tření - Nabl
 3. Kapaliny :: MEF - J. Reich

Potenciální energie - Wikipedie

 1. Síly - Jihlavsk
 2. Tahová síla auta — Sbírka úlo
 3. Gravitační pole - Sweb
 4. Síla - Wikiwan
 • Svět motorů.
 • Bolest zaludku po spatnem jidle.
 • Macbook air 2018.
 • Vyšívací sady orchidea.
 • Vzorový chorobopis.
 • Ceviche.
 • Sloupce v excelu.
 • Výroba adventního věnce video.
 • Screening v 2. trimestru těhotenství.
 • Mhl v mobilu.
 • Zdravé tuky seznam.
 • Pelety biomac nejnizsi ceny.
 • Harry potter a vězeň z azkabanu obsazení.
 • Tapeta dub sonoma obi.
 • Sportovní střelba kdy začít.
 • Moto chomutov.
 • Pádla.
 • Help for english v restauraci.
 • Podvazkové pásy ostrava.
 • Nízkohormonální antikoncepce 2018.
 • Vileda ultramax náhrada.
 • Pedro pendreky 1kg.
 • Počet mrtvých na silnicích čr.
 • Jak fotit v létě.
 • Kapky do uší pro děti do letadla.
 • Cannadent recenze.
 • Bobbi kristina brown smrt.
 • Stavební terminologie.
 • Usk praha u17.
 • Abdukce logika.
 • Meloun oranžový.
 • Daruji kotě moravskoslezský kraj.
 • Lékařská fakulta hradec králové přípravné kurzy.
 • Okolí olomouce.
 • Rtuťový barometr.
 • Trip droga cena.
 • Stranger things 3 cz.
 • Zš skálova prostějov.
 • Nepečené proteinové tyčinky recept.
 • John denver take me home country roads.
 • Zajímavosti z českých pohádek.